Home Dưỡng Linh Trước Mặt Ta, Ngươi Chớ Có Các Thần Khác…

Trước Mặt Ta, Ngươi Chớ Có Các Thần Khác…

by Hong An
30 đọc

“Còn ai chối Ta trước mặt thiên hạ, thì Ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha Ta ở trên trời.” – Ma-thi-ơ 10:33

Thần tượng là gì? Thờ hình tượng là như thế nào?

Thần tượng là bất cứ điều gì xen giữa chúng ta và Đức Chúa Trời, là những điều chúng ta yêu mến, coi trọng hơn sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời chúng ta. Đức Chúa Trời không bao giờ giấu diếm việc mình là một Chúa ghen tuông. Ngài yêu chúng ta đến mức Ngài ghen với chúng ta. Nhiều người ngày nay cho rằng, việc mình không cúi lạy hoặc thờ phụng một hình tượng hữu hình nào đó thì có nghĩa là không thờ thần tượng. Tuy nhiên, những thần tượng giả dối ngày nay tinh vi hơn ngày xưa rất nhiều, bởi chúng thường nằm ngoài lĩnh vực tôn giáo và hình tượng hữu hình. Con người, tài sản, địa vị, công danh, sự tự tôn..v.v… là một số loại hình tượng phổ biến trong xã hội hiện đại.

Sự coi trọng tiền bạc, công danh, sự nghiệp, của cải vật chất hoặc bản thân… của con người ngày nay không khác gì người xưa thờ lạy thần tượng được làm bằng vàng, bạc, sắt, gỗ..v.v.. Điều khác biệt ở đây là họ không coi những điều đó là thần tượng; hoặc không nhận ra rằng mình đang quá tôn thờ chúng. Tuy nhiên trên thực tế, rất nhiều người làm điều này.

Tất cả những gì chúng ta quá coi trọng sẽ trở thành Chúa của chúng ta và chúng ta sẽ trở thành nô lệ của chúng. Nói cách khác, những điều chúng ta ham thích sẽ chiếm lấy vị trí của Đức Chúa Trời trong cuộc đời chúng ta. Chúa Giê-xu đã cảnh báo rằng: “Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa.” (Ma-thi-ơ 6:24)

Kinh Thánh cũng cảnh báo hai điều quan trọng về thần tượng (bất kể là ở hình thức nào). Thứ nhất, tất cả thần tượng đều là hư không; chỉ một mình Đức Chúa Trời mới làm thỏa mãn được mọi nhu cầu thuộc thể và thuộc linh của chúng ta. Thứ hai, chẳng có một điều gì tước đi được vị trí của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta.

Lời Chúa phán trong Xuất 20:4, rằng “Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất.” Vì các thần tượng giả dối không đem lại sự thỏa mãn thực sự nhưng chỉ khiến cho con người thèm khát ngày càng nhiều hơn.

Giô-suê đã nói với dân sự rằng, dân tộc của họ sẽ bị hủy diệt nếu họ cố ý thờ lạy hình tượng; và linh hồn của họ sẽ phải chịu sự chết đời đời. Ông đã nói rằng: “Ngày nay các ngươi phải lựa chọn. Hãy lựa chọn ai mà mình muốn phụng sự, hoặc là các thần của thế gian này hoặc là Đức Chúa Trời hằng sống; nhưng Ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va.” (Giô-suê 24:14-15).

Còn bạn thì sao? Có điều gì bấy lâu nay đang chiếm vị trí quan trọng hơn cả trong cuộc đời bạn ngoài Chúa không? Điều gì đang gây cản trở trong mối quan hệ giữa bạn với Ngài? Bạn có đang đứng ở vị trí như Giô-suê, hết lòng phục sự Đức Chúa Trời dù bất kể điều gì xảy ra?

Ngày hôm nay tôi khuyến khích bạn hãy khôn ngoan lựa chọn Đấng mà mình sẽ thờ lạy. Không ai có thể quyết định thay cho chúng ta hết. Hãy hạ mình cầu xin Chúa giúp bạn nhận ra những thần tượng giả dối (hữu hình hoặc vô hình) đang hiện hữu trong đời sống mình. Hãy ăn năn với Chúa, xin Ngài dẹp bỏ chúng và tôn Ngài lên trên hết trong đời sống bạn. Vì chỉ khi bước đi trong ánh sáng của Đức Chúa Trời, đời sống của chúng ta mới được trọn vẹn, vui thỏa và sung mãn.

* Lời cầu nguyện ngắn:

Lạy Cha,

Tạ ơn Ngài vì Ân điển quá lớn dành cho một người không xứng đáng như con. Cám ơn Ngài vì đã yêu con tới mức ghen tuông. Xin tha thứ cho con vì đã có lúc con để lòng mình ham thích và coi trọng những điều thuộc về thế gian này hơn Ngài. Con đắm chìm trong những chuẩn mực và xu hướng của xã hội mà quên mất rằng Ngài mới là Chúa của con.

Cha ơi, xin gột sạch mọi ô uế, nhuốc nhơ và dẹp bỏ mọi hình tượng đang chiếm vị trí của Ngài trong lòng con. Xin giúp con nhận diện những cám dỗ Sa-tan cố gieo vào tư tưởng con để con không chiều theo những ham muốn của xác thịt và rơi vào bẫy của sự thờ hình tượng nữa. Xin Thánh Linh Chúa tể trị lòng con và nhắc con nhớ rằng chỉ một mình Ngài xứng đáng được tôn thờ và chỉ một mình Ngài thỏa mãn được sự đói khát của linh hồn con. Nguyện tấm lòng, tâm trí và suy nghĩ của con đều hướng về Ngài, và được ngày một trưởng thành trong Lời Chúa. Tạ ơn Cha con cầu nguyện, Amen!

——————-

Xuất Ê-díp-tô ký 20:5-6 “Ngươi chớ quỳ lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét Ta, Ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những ai yêu mến Ta và giữ các điều răn Ta.”

1 Ti-mô-thê 6:17 “Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian nầy đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, những hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng.”

Ma-thi-ơ 6:19-21 “Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chưng của cái ngươi ở đâu, thì lòng các ngươi cũng ở đó.”

Ê-sai 44:6b “Ta là đầu tiên và cuối cùng; ngoài Ta không có Đức Chúa Trời nào khác.”

1 Ti-mô-thê 6:10 “Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.”

Hồng Ân biên dịch

Nguồn: billygraham.org

Bình Luận:

You may also like