Home Dưỡng Linh Mỗi Chúng Ta Đều Phải Khai Trình Trước Chúa

Mỗi Chúng Ta Đều Phải Khai Trình Trước Chúa

by Hong An
30 đọc

“Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời.”Rô-ma 14:12

Rất nhiều người ngày nay không thể hoàn thành được mục đích của Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời họ vì họ quá bận rộn trong việc làm hài lòng người khác.

Thế giới này đầy dẫy những người cho rằng họ biết rõ bạn cần phải làm gì với cuộc đời mình. Nhưng Kinh Thánh nói rằng mỗi người trong chúng sẽ phải khai trình mọi công việc mình với Đức Chúa Trời, không phải với ai khác, về cách mà chúng ta sống. Đó là lý do vì sao chúng ta cần sống nhờ Ân điển của Chúa mỗi ngày, làm những phần việc của mình theo cách làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Tuy nhiên, để bước đi trong đường lối của sự tự do, tâm trí của chúng ta phải luôn hướng về Chúa. Sẽ có rất nhiều tiếng nói mời gọi chúng ta đi theo những con đường khác, song chỉ có tiếng Chúa mới chỉ cho chúng ta con đường đúng đắn. Chúng ta sẽ ngày càng chìm sâu hơn vào vực thẳm nếu bước theo số đông trong đường lối hoa lệ của thế gian. Nhưng nếu sống thật gần bên Chúa và dõi mắt theo Ngài trong mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm, chúng ta sẽ không bị lạc khỏi con đường Ngài đã sắm sẵn. Đây chính là cách hữu hiệu nhất  và  dễ chịu nhất giúp chúng ta đi đúng hướng.

Dù thế gian này luôn thay đổi, chúng ta vẫn sẽ có được sự ổn định thông qua sự tập trung không ngừng vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Vì Chúa muốn thấy chúng ta là một linh hồn tỉnh thức và sống động, một linh hồn nhận biết rõ ràng sự hiện diện của Ngài.

Trên thế giới này có hai nhóm người: nhóm chờ đợi điều gì đó xảy ra và nhóm người khiến mọi thứ xảy ra. Đức Chúa Trời kêu gọi các con cái Ngài làm những việc lớn lao cho Vương Quốc của Ngài – và Ngài hứa sẽ ban mọi sự cần dùng trong Đấng Christ để những việc đó được làm trọn.

Còn bạn? Bạn có dám mạnh dạn bước đi theo sự kêu gọi của mình thay vì theo số đông không? Bạn có đang tập trung vào Đấng Christ kể cả khi có rất nhiều tiếng nói đang cố gắng kéo sự chú ý của bạn rời khỏi mục đích của Ngài?

Vậy, ngày hôm nay, hãy thận trọng và sống theo đúng mục đích. Đừng chỉ quanh quẩn chờ đợi những gì người khác làm và sau đó thuận theo số đông. Hãy nhờ cậy Chúa quyết định và bước đi đúng hướng.

* Lời cầu nguyện ngắn:

Cha ơi,

Dù đã biết hay chưa biết, con dâng lời tạ ơn Ngài vì mục đích tốt lành và đặc biệt Ngài dành riêng cho cuộc đời con, để được phục vụ Vương Quốc của Đức Chúa Trời trên đất này.

Xin giúp con khôn ngoan và tỉnh thức giữa vòng thế gian này. Để khi ở bên những người khác, con sẽ không tìm cách thỏa mãn những gì họ đòi hỏi hay con nghĩ họ đòi hỏi; khiến tâm trí con quá bận rộn đến nỗi làm mờ nhạt sự hiện diện của Ngài trong lòng con nữa. Vì mọi nỗ lực làm hài lòng con người cuối cùng sẽ khiến con kiệt sức, và những gì họ nhận được không phải là nước hằng sống của Thần Linh Ngài tuôn chảy qua con nữa mà chỉ toàn là những điều vô giá trị.

Xin giúp con giữ mối thông công với Ngài, ngay cả trong những thời điểm bận rộn và mất tập trung nhất. Con khao khát được sống một đời sống khiến Ngài hài lòng vì con. Tạ ơn Ngài vì Ân điển dư dật mỗi ngày Ngài ban cho con và vì con được sống trong ánh sáng của sự bình an Ngài. Xin chỉ dẫn mọi đường lối con để con thực sự tập trung và sống đúng với sự kêu gọi của Ngài.

Tạ ơn Cha con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu, Amen.

——————–

2 Cô-rinh-tô 5:10 “Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt.”

Ê-sai 26:3 “Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài.”

Giê-rê-mi 31:29-30 “Trong những ngày đó, người ta sẽ không còn nói: Ông cha ăn trái nho chua mà con cháu phải ghê răng. Nhưng mỗi người sẽ chết vì sự gian ác mình; hễ ai ăn trái nho chua, thì nấy phải ghê răng vậy.”

Châm-ngôn 3:26 “Vì Đức Giê-hô-va là nơi nương cậy của con, Ngài sẽ gìn giữ chân con khỏi mắc bẫy.”

Giê-rê-mi 17:5-6 “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Đáng rủa thay là kẻ nhờ cậy loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay, lòng lìa khỏi Đức Giê-hô-va. Nó sẽ như thạch thảo trong sa mạc, không thấy phước đến, nhưng ở trong nơi đồng vắng khô khan, trên đất mặn không dân ở.”

Hồng Ân biên dịch

Nguồn: joycemeyer.org

Bình Luận:

You may also like