Home Dưỡng Linh Thi Thiên 4: Dâng Chúa trọn ngày hôm nay

Thi Thiên 4: Dâng Chúa trọn ngày hôm nay

by Christianstt.com
30 đọc

“Hãy dâng sự công bình làm của lễ, Và để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va.”

Thi-thiên 4:5

Lạy Chúa Giê-xu,

Là Đức Chúa Trời vĩ đại của con – Đấng ngày hôm qua, hôm nay, cho đến đời đời không hề thay đổi.

Con dâng sự vinh hiển, cao trọng lên Ba Ngôi Đức Chúa Trời, vì cớ Danh Ngài là lớn và Thánh. Con ngợi khen và phó dâng cuộc đời con cho mọi ý muốn tốt lành của Ngài.

Cha ơi, Ngài thật tuyệt vời! Ngày hôm nay con khiêm nhường quỳ gối trước ngôi ân điển của Ngài – là nơi duy nhất con nhận được sự yên ủi và thương xót. Xin lắng nghe lời cầu nguyện của con buổi sáng hôm nay. Xin mở trí mở lòng con, giúp con nhận biết được sự kêu gọi đặc biệt Ngài đặt để trong cuộc đời con và mục đích sống của con trên đất này.

Xin giúp con luôn nhận thức rõ rằng, rằng tay của Đức Chúa Trời tể trị trên mọi sự, và con được che phủ trọn vẹn trong lòng bàn tay Ngài. Xin giúp con kinh nghiệm được sự tốt lành và quyền năng của Ngài trong mọi sự. Con tin cậy nơi quyền năng vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Cha ơi, bất kể khi nào con cảm thấy khó khăn trong việc tha thứ cho những người làm tổn thương mình, xin giúp con dừng lại, yên lặng để lắng nghe tiếng thì thầm êm dịu của Ngài phán trong lòng con. Xin giúp con cầm giữ môi miệng trong những hoàn cảnh xấu, để không nói ra những lời cay đắng, gây tổn thương cho những người khác.

Nguyện ý Chúa được nên trên cuộc đời con. Xin dẫn con bước đi trong ánh sáng thánh khiết của Ngài, giúp con đầu phục trọn vẹn Thần Chúa. Chén con đầy tràn trong phước hạnh và ân điển từ ngôi thương xót của Ngài. Trọn đời con sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài.

Ngày hôm nay, xin giúp con tập trung tâm trí mình vào tình yêu của Ngài – tình yêu của dòng huyết đã tuôn tràn vì con trên thập tự giá. Sẽ chẳng có một điều gì trên trời hay dưới đất có thể phân cách con khỏi tình yêu của Ngài. Con biết ơn Chúa. Xin khiến con nhìn thấy những báu vật nhỏ bé của Ngài đặt trên hành trình con đi qua ngày hôm nay. Xin thêm sức cho con trong cuộc chạy đua trên đất này; để mỗi ngày sức Chúa sẽ giúp con đường đầu, nhịn nhục vượt qua mọi điều và chiến thắng cách vinh hiển cho Ngài.

Con công bố sự phục hồi bởi huyết của Chúa Giê-xu trên những sự tổn thương, vỡ nát trong lòng con, biến đổi con trở nên trọn vẹn từ trong ra ngoài.

Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen.

————–

2 Sử-ký 14:11 “A-sa cầu khẩn Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, mà rằng: Lạy Đức Giê-hô-va! Trừ ra Chúa chẳng có ai giúp đỡ người yếu thắng được người mạnh; Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi ôi! Xin hãy giúp đỡ chúng tôi, vì chúng tôi nương cậy nơi Chúa; ấy là nhân danh Chúa mà chúng tôi đến đối địch cùng đoàn quân nầy. Đức Giê-hô-va ôi! Ngài là Đức Chúa Trời chúng tôi; chớ để loài người thắng hơn Chúa!”

Thi-thiên 18:6 “Trong cơn gian truân tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va, Tôi kêu cầu Đức Chúa Trời tôi, Tại đền Ngài, Ngài nghe tiếng tôi, Và tiếng kêu cầu của tôi thấu đến tai Ngài.”

Thi-thiên 61:2 “Khi tôi cực lòng, tôi sẽ kêu cầu cùng Chúa từ nơi cực địa; Xin hãy dẫn tôi lên hòn đá cao hơn tôi.”

Ma-thi-ơ 28:20b “Và nầy, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”

1 Phi-e-rơ 5:10 “Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng, và thêm sức cho.”

Biên dịch: Hồng Ân

Nguồn: Christianstt.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like