Home Thánh Kinh Hàng Ngày Bắt Đầu Ngày Mới Bằng Sự Cầu Nguyện

Bắt Đầu Ngày Mới Bằng Sự Cầu Nguyện

by Christianstt.com
30 đọc

“Vừa buổi sáng, xin cho tôi nghe sự nhân từ Chúa, Vì tôi để lòng trông cậy nơi Chúa; Xin chỉ cho tôi biết con đường phải đi, Vì linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa.”Thi-thiên 143:8

Tìm kiếm Chúa trước hết vào mỗi buổi sáng và dành thì giờ chất lượng với Ngài là một cách kỉ luật thuộc linh rất tốt!

Bạn biết không? Trong mọi việc, một khởi đầu tốt lành luôn đem lại nhiều thuận lợi về sau. Việc dành những thì giờ đầu tiên của một ngày để trò chuyện với Đức Chúa Trời chính là cách khởi đầu tuyệt vời nhất cho cả một ngày của bạn.

Thì giờ riêng tư buổi sáng để tĩnh nguyện và suy gẫm lời Chúa khiến tâm linh chúng ta được đặt trong sự bình an và vui thỏa trọn vẹn. Càng gần gũi với Đức Chúa Trời mỗi ngày càng khiến chúng ta trân trọng và biết ơn những phước hạnh Chúa làm trên đời sống chúng ta.

Đức Chúa Trời có chương trình tuyệt vời và đặt biệt dành riêng cho bạn, nhưng để biết được kế hoạch của Ngài cho cuộc đời mình thế nào, mỗi chúng ta cần dành thời gian lắng nghe Ngài phán và đầu phục sự dẫn dắt của Thánh Linh. Bí mật của một cuộc đời phước hạnh là dành cho Chúa những giờ đầu tiên của một ngày, đặt Ngài ở vị trí ưu tiên trước mọi quyết định và cho phép Ngài làm chủ đời sống.

Dưới đây là lời cầu nguyện ngắn giúp bạn bắt đầu một ngày mới:

Thưa Cha!

Mỗi một ngày mới đến là một cơ hội nữa con được sống trên đất để yêu thương và vui hưởng trọn vẹn tình yêu của Ngài. Mọi phước hạnh và những điều tốt lành đều từ Chúa mà đến. Con vui mừng và biết ơn từ những điều nhỏ nhất Ngài làm trong cuộc đời con. Tạ ơn Cha đã kiên nhẫn với con khi chính con cũng không thể kiên nhẫn nổi với bản thân mình.

Dù ở trong bất kì hoàn cảnh nào, bởi sự dẫn dắt của Thánh Linh Ngài, con nhận được sự bình an trọn vẹn, là sự bình an vượt quá mọi hiểu biết, đã giữ lòng và ý tưởng con khỏi sự rúng động. Tạ ơn Chúa vì những Lời hứa của Ngài đã giúp con vững vàng trong sự trông cậy mình. Vì thật, chẳng ai trông cậy Ngài mà lại bị hổ thẹn (Thi-thiên 25:3).

Ngày hôm nay dù điều gì xảy đến, xin giúp con không tập trung vào khó khăn trước mắt nhưng hướng sự tập trung vào Ngài. Vì Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rúng động (Thi-thiên 55:22). Ai để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ gì. Nguyện sự suy gẫm con đẹp lòng Ngài!

Con dâng trọn mọi điều trong bàn tay yêu thương năng quyền của Ngài với lòng biết ơn và trông cậy. Xin dẫn con vượt qua ngày hôm nay theo ý muốn của Ngài.

Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen.

————–

Thi-thiên 92:2 “Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương náu tôi, và là đồn lũy tôi; Cũng là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy nơi Ngài.”

Thi-thiên 30:5 “Vì sự giận Ngài chỉ trong một lúc, Còn ơn của Ngài có trọn một đời; Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, Nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng.”

Giê-rê-mi 29:13 “Các ngươi sẽ tìm Ta, và gặp được khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”

Hồng Ân biên dịch

Nguồn: Christiantt.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like