Home Thánh Kinh Hàng Ngày Cầu Nguyện Cho Tài Chính, Công Việc Và Sự Kêu Gọi

Cầu Nguyện Cho Tài Chính, Công Việc Và Sự Kêu Gọi

by Christianstt.com
30 đọc

“Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va, và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình. Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy; ngộ khi trời nắng, chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt.” – Giê-rê-mi 17:7-8

Hỡi Đức Chúa Trời, lòng con vững chắc;

Con sẽ hát, phải, linh hồn con sẽ hát ngợi khen!

Cảm tạ ơn Chúa vì sự giàu có và quyền năng cả thể của Ngài. Con dâng lời chúc tụng Danh Chúa – là Giê-hô-va Di-rê – Đấng chu cấp mọi sự cần dùng của chúng con y theo sự giàu có của Ngài trong nơi Vinh hiển.

Cha ơi, buổi sáng ngày hôm nay, con khiêm nhường đến trước mặt Ngài, cầu xin sự bứt phá trong công việc và tài chính của con cùng những người khác. Xin xức dầu cho chúng con trong công việc của mình để chúng con làm việc cách hiệu quả, ngay thẳng trước mặt Chúa và được ơn trước mặt những người xung quanh.

Dù đó là các công việc trong xã hội hay những công việc được biệt riêng cho Đức Chúa Trời, chúng con đều được phước và đem vinh hiển về cho Ngài. Chúng con sẽ không nhờ cậy trí khôn của loài người và sự khôn ngoan của đời này, nhưng trông cậy vào sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là sự khôn ngoan không thể dò được.

Thì giờ này con cầu nguyện cho những ai đang tìm kiếm công việc và những cơ hội. Con cầu xin Thần khôn ngoan của Đức Chúa Trời mở mắt cho họ để họ thấy được những cánh cửa Ngài mở ra cho họ. Cầu xin Ngài giúp mỗi chúng con khôn ngoan trước mọi lựa chọn của mình. Con cầu nguyện xin Chúa đặt trong lòng chúng con sự khao khát mãnh liệt nhất, đó là đem vinh quang về cho Ngài trong mọi việc chúng con làm.

“Trước tôi trẻ, nay đã già; nhưng tôi chẳng hề thấy người công chính nào bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày” (Thi-thiên 37:25).

Cha ơi! Quả thật những ai ngửa trông Đức Giê-hô-va chẳng hề thiếu thốn gì. Trong đời này chúng con sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề và rắc rối khác nhau; nhưng con biết chắc rằng đằng sau những thử thách nhẹ và tạm đó chính là nguồn phước dư dật Ngài hứa ban cho chúng con.

Con cũng cầu nguyện cho những ai đang thiếu thốn. Nguyện xin sự bình an của Ngài xoa dịu những đợt sóng trong lòng họ và nhắc lại cho họ nhớ rằng Cha của họ trên trời giàu có như thế nào. Con cầu xin hạt giống của sự trông cậy được gieo trong lòng mỗi chúng con, để dù một ngày chúng con chẳng còn gì hết, nhưng có Chúa là chúng con có tất cả rồi.

Cảm tạ ơn Ngài vì sự giàu có của Ngài và cách Ngài nuôi dưỡng chúng con. Con biết ơn sự dạy dỗ của Ngài qua những khó khăn chúng con phải đối mặt. Con công bố rằng dù phải đối mặt với hoàn cảnh nào, chúng con đều thỏa lòng.

Xin giúp chúng con không để lòng trông cậy nơi của cải trên đất, là vàng hay hư mất, nhưng chăm những sự trên trời vì đó là nơi của cải chúng con dư dật, chẳng bị sâu mối, đục khoét gây hại.

Xin giúp chúng con cẩn thận giữ tấm lòng mình hơn hết trước những cám dỗ của Sa-tan; và ban sự khôn ngoan để sử dụng nguồn tài chính một cách hợp lý. Ban cho có phước hơn nhận lãnh, con cầu xin một tấm lòng rộng rãi để giúp đỡ những ai thiếu thốn. Vì mỗi chúng con là chi thể của Đấng Christ, là bằng hữu thương mến nhau luôn luôn, được sinh ra để giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn (Châm ngôn 17:17). Xin Ngài chúc phước bội phần cho những người đã có lòng rộng rãi, dâng và cho đi để phục vụ công việc Chúa trên đất.

Chúa không gọi chúng con bước ra khỏi công việc nhưng Ngài gọi chúng con bước vào công việc. Con cầu nguyện cho những ai đang chờ đợi sự kêu gọi của Ngài. Xin bày tỏ ý muốn Ngài trên mỗi cuộc đời của chúng con. Vì chương trình của Ngài luôn hoàn hảo.

Con chúc phước trên tấm lòng của mỗi con cái Chúa đang phục vụ Ngài trên mọi phương diện. Nguyện họ được kinh nghiệm những phép lạ và quyền năng lớn lao của Đức Chúa Trời trong mọi việc họ làm. Và xin giúp chính con dù vui mừng, thịnh vượng hay đối mặt với khó khăn, con vẫn hết lòng cảm tạ Chúa!

Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen.

—————

Thi-thiên 35:27 “Còn ai binh duyên cớ công bình tôi, Nguyện họ đều reo mừng; Nguyện họ thường nói không ngớt: Đáng tôn trọng Đức Giê-hô-va thay! Là Đấng vui cho tôi tớ Ngài được may mắn.”

Truyền-đạo 5:19 Như thế,tất cả những ai được Đức Trời ban sự giàu có,của cải,cũng như cho quyền sử dụng. Của cải ấy sẽ nhận lấy phần mình,và hưởng vui mừng công lao mình làm ra.Đó chính là món quà Đức Chúa Trời ban tặng.

Châm-ngôn 3:9-10 “Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con, Mà tôn vinh Đức Giê-hô-va; Vậy các vựa lẫm con sẽ đầy dư ; Và những thùng của con sẽ tràn rượu mới.”

Thi-thiên 118:25 “Đức Giê-hô-va ôi! Xin hãy cứu; Đức Giê-hô-va ơi, xin ban cho chúng tôi được giới thạnh.”

Thi-thiên 1:3 “Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.”

1 Giăng 5:14-15 “Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài.”

1 Sử-ký 29:11-12 “Hỡi Đức Giê-hô-va! Sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng, và oai nghi đáng quy về Ngài; vì muôn vật trên các từng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài; Ngài được tôn cao làm Chúa tể của muôn vật.”

Biên dịch: Hồng Ân

Nguồn: Christianstt.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like