Home Dưỡng Linh Trông Cậy Nơi Chúa Thay Vì Tài Khoản Ngân Hàng Của Bạn

Trông Cậy Nơi Chúa Thay Vì Tài Khoản Ngân Hàng Của Bạn

by Rick Warren
30 đọc

“Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian nầy đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng”I Ti-mô-thê 6:17 (BTT).

Loài người là tạo vật duy nhất trên thế giới này mang nặng sự lo lắng. Cây cỏ hay thú vật chẳng hề như vậy. Duy chỉ con người hành động như thể mình chẳng có một Cha thiên thượng hằng bảo vệ và chăm sóc. Việc bạn lo lắng về tài chính cũng giống như bạn đang nói rằng: “Tôi nghĩ rằng Chúa đang nói dối tôi. Tôi không thực sự nghĩ rằng Chúa sẽ đáp ứng nhu cầu của tôi đâu”.

Sự thật là, Ngài chắc chắn sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn khi bạn đáp ứng đúng những điều kiện của đức tin.

Lúc nhỏ, tôi thường chạy đến với cha mình và nói: “Cha ơi, con cần một ít tiền tiêu vặt”. Chưa một lần trong suốt quá trình trưởng thành tôi thắc mắc việc cha mình có được tiền từ đâu. Điều đó đã trở thành luật bất thành văn về tiền bạc: Cha mẹ kiếm tiền, con cái tiêu. Con cái chẳng bao giờ hỏi rằng cha mẹ từ đâu mà có tiền. Bản thân tôi lúc nhỏ chẳng hề phải lo lắng về việc đó.

Lo lắng là hình thức của sự vô tín. Khi bạn lo lắng, bạn đang gián tiếp nói rằng: “Tôi không tin là có một Đấng sẽ chăm sóc tôi”. Nếu bạn là Cơ đốc nhân và bạn lo lắng, bạn đã hành động như thể mình là một đứa trẻ mồ côi. Bạn hành động như thể bạn không có một người Cha thiên thượng, trong khi Ngài hết lần này đến lần khác phán hứa trong Kinh Thánh rằng Ngài sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn, việc của bạn là vâng lời và tin vào lời hứa của Ngài.

Ma-thi-ơ 6:31-32 (BTT) chép rằng: “Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? Uống gì? Mặc gì? Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi”.    

Lo lắng là một dấu hiệu cảnh báo. Mỗi lần chúng ta lo lắng về tiền bạc, đó là dấu hiệu cảnh báo cho việc chúng ta nghi ngờ rằng Chúa yêu và chăm sóc chúng ta. Ta sẽ luôn rơi vào rắc rối khi nghi ngờ tình yêu của Chúa cho mình.

Trong sách Ma-thi-ơ 6:33 (BTT) có chép: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa”.

Khi bạn yêu bất kì điều gì hơn yêu Chúa, điều đó sẽ trở thành ngọn nguồn cho sự lo lắng. Bất kì thứ gì bạn ưu tiên trong cuộc sống ngoài Chúa đều khiến bạn lo lắng bởi bạn có thể mất nó bất kì lúc nào.

Tài khoản ngân hàng chẳng phải là thứ mang lại sự đảm bảo cho bạn, dù trong đó có rất nhiều tiền. Kinh Thánh chép trong I Ti-mô-thê 6:17 (BTT) : “Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian nầy đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng”.

Hãy trông cậy nơi Chúa bởi vì Ngài chịu trách nhiệm cho nhu cầu của bạn nếu bạn tin Ngài.

Bạn có yêu điều gì hơn yêu Chúa không? Điều đó có rõ ràng trong mắt những người khác khi họ nhìn vào cách bạn đang sống? Những lúc gặp vấn đề về tài chính, bạn đặt niềm trông cậy vào ai/cái gì? Bạn có thể chọn làm gì khi bạn bắt đầu lo lắng?

Hãy cầu nguyện cùng tôi:

“Lạy Cha, xin hãy tha thứ con vì lắm lúc khi gặp vấn đề về tiền bạc, con hành xử như mình không có một Cha thiên thượng là Đấng hứa với con những điều tốt nhất. Lúc no đủ thì con cảm thấy an tâm, nghĩ rằng mọi thứ ổn thỏa, và con tìm mọi cách để duy trì sự ổn thỏa bằng cách chạy theo đồng tiền. Còn lúc thiếu thốn con lại trở nên lo lắng, bất an. Sau cùng sự hư vô của tiền bạc mang lại sự hư mất, trong khi linh hồn Ngài ban cho con thật quý thay. Xin Chúa Ngài giúp con chăm xem Ngài, chăm xem những sự đời đời. Xin giúp con đặt để lòng trông cậy nơi Ngài và hướng mắt con khỏi những sự hư vô. Chúa là Đấng yêu con nhất. Chẳng ai nhìn thấy điều gì là tốt nhất cho con như Ngài và mong mỏi điều tốt đó cho con. Xin giúp con hằng nương cậy nơi Chúa. Xin Chúa ngồi lên ngôi lòng con và cai trị tấm lòng con. Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài là Cha thiên thượng và là Chúa của con.

Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện. Amen”!

Biên dịch: H.U

Nguồn: Rick Warren

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like