Home Dưỡng Linh Kính Sợ Chúa Và Không Kính Sợ Chúa

Kính Sợ Chúa Và Không Kính Sợ Chúa

by Debbie Thủy
30 đọc

1 Sa-mu-ên 1-4

Ông là thầy tế lễ, là người lãnh đạo thuộc linh. Ông sống trong nhà Chúa nhưng lại chẳng tìm kiếm lời của Chúa nên Chúa cũng chẳng bày tỏ về chính mình Ngài cho ông. Ông sống như người ngoại, đoán xét người cầu nguyện là người say rượu.

Ông giày đạp các của lễ của Chúa dưới chân mình, sợ con hơn sợ Chúa. Trọng con hơn trọng Chúa. Dung túng cho tội lỗi của chúng, không ngăn cản chúng khi chúng phạm tội tà dâm, ngủ với những người nữ trong hội mạc, tham lợi của dân. Làm những việc quái gở trước mắt Chúa.

Ông là người được Chúa chọn giữa vòng dân tộc ông để làm thầy tế lễ, nhưng ông đã không trân trọng món quà lớn lao Chúa ban mà lại còn khinh bỉ ân điển đó. Chúa đoán phạt ông, Ngài huỷ hoại sự mạnh mẽ của ông và dòng dõi ông. Hai con trai của ông đã chết trong một ngày. Hòm giao ước của Chúa bị quân Phi-li-tin cướp lấy. Ông bị ngã ngửa khỏi ghế, gãy cổ mà chết bởi sự mập ú, nặng nề của mình. Con dâu ông cũng chết trong lúc gần sanh, đứa bé ra đời với tên Y-ca-bốt có nghĩa là sự vinh hiển của Chúa đã dời khỏi Y-sơ-ra-ên vì dân tộc của ông bị đại bại dưới tay dân Phi-li-tin.

Sống trong một Hội Thánh mà lời của Chúa trở nên hiếm hoi và sự hiện thấy của Chúa chẳng năng có ấy nhưng An ne vẫn hết lòng cầu nguyện với Chúa. Bà đem những đau đớn, ưu phiền, sầu khổ quá độ của mình dâng lên Chúa với nước mắt tuôn tràn. Chúa nhận lời cầu nguyện của bà, Ngài ban cho bà điều lòng bà ao ước, ban cho bà đứa con của lời cầu nguyện.

Nhưng nếu như thầy tế lễ Hê li giữ con của mình cùng những gì tốt nhất lại cho bản thân mình thì An ne lại dâng điều mình yêu quý nhất lên Chúa. Bà dâng lên Đức Giê Hô Va trọn đời con trai của bà ngay từ khi đứa trẻ vừa dứt sữa. Sa-mu-ên con trai An ne phục sự Chúa ngay từ khi còn thơ bé. Sa-mu-ên đẹp lòng mọi người và đẹp lòng Chúa. Chúa ở cùng Sa-mu-ên. Ngài bày tỏ về kế hoạch của Ngài với Sa-mu-ên, Sa-mu-ên nghe được tiếng Ngài từ khi còn thơ ấu.

Chúa cứ ở cùng Sa-mu-ên, Sa-mu-ên khôn lớn. Ngài chẳng để một lời nào của ông ra hư nát, mọi người đều biết Sa-mu-ên được Chúa lập làm tiên tri của Ngài. Ngài cứ hiện ra cùng ông và khiến ông nhận biết lời của Ngài và đường lối Ngài.

Hê-li cứ tưởng có hòm giao ước của Chúa ở cùng là có sự hiện diện của Chúa, người ta cứ tưởng cứ đến Hội Thánh mỗi sáng chủ nhật là đủ để có Chúa trong lòng mình. Khi không có lời của Chúa, người ta sẽ làm theo điều mình cho là phải và sẽ bị diệt vì thiếu hiểu biết.

Nhưng Chúa ở cùng những người tìm kiếm Ngài và để lòng lắng nghe tiếng Ngài. Ngài tìm những người vâng theo lời Ngài giữ tay trong sạch và lòng thánh khiết, chẳng sống cho riêng mình nhưng dâng trọn đời mình lên Ngài để vinh hiển Ngài phản chiếu qua cuộc đời người đó như mặt trời rực rỡ sớm mai.

Chúa ơi! Con muốn được nghe tiếng của Ngài mỗi ngày, có con đây, xin hãy phán với con, con xin nghe và con xin làm theo!

Debbie Thuỷ

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like