Home Dưỡng Linh Bạn Có Đang Cảm Thấy Thất Vọng?

Bạn Có Đang Cảm Thấy Thất Vọng?

by Inspiration Ministries
30 đọc

“Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, một trong mười hai sứ đồ, đến gặp các thầy tế lễ cả để phản nộp Đức Chúa Jêsus cho họ. Nghe vậy họ mừng lắm, và hứa cho nó tiền bạc. Giu-đa tìm cơ hội để phản nộp Ngài” (Mác 14:10-11 BHĐ).

Vào thời điểm then chốt của cuộc Chiến tranh Cách mạng Hoa Kỳ, ngày 17/10/1777, các lực lượng Anh đã đầu hàng trước quân đội thuộc địa tại Saratoga, New York. Người hùng của cuộc chiến này là tướng Benedict Arnold, người lập nhiều chiến công trong suốt cuộc chiến. Sau đó Arnold lại đưa ra một số quyết định sai lầm dẫn đến kẻ thù gia tăng. Cảm thấy bị xem thường và được chấp nhận một cách miễn cưỡng, cuối cùng ông ta quyết định phản bội dân tộc mình. Tuy nhiên, sau khi đào tẩu, ông ta lại cũng thấy mình là một kẻ bị ruồng bỏ trong vòng quân đội Anh và không bao giờ nhận được phần thưởng mình tìm kiếm.

Những hành động của Arnold Crow khiến chúng ta nhớ đến Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Giu-đa trước đó đã bỏ tất cả để theo Chúa Giê-xu và thực sự trở thành một môn đồ quan trọng trong vai trò là người nắm giữ túi tiền. Tuy nhiên, giống như Arnold, Giu-đa phải đối mặt với sự thất vọng và kết luận rằng sự cam kết của mình với Chúa Giê-xu là vô ích. Cảm thấy thất vọng và được chấp nhận một cách miễn cưỡng, ông ta đã thỏa thuận với kẻ thù của Chúa Chúa Giê-xu và phản bội Ngài chỉ để lấy 30 miếng bạc.

Thế nhưng Giu-đa, giống như Arnold, phát hiện ra rằng ông ta không nhận được những gì mình mong đợi từ sự phản bội. Bằng cách nhượng bộ trước sự cám dỗ và cảm giác thất vọng, sụp đổ, ông ta đã đánh mất tất cả. Bạn có thể cảm thấy nản lòng và có những điều xảy ra bạn không hiểu hết được. Bạn có thể cảm thấy quá tải hoặc bị đánh giá thấp. Tuy vậy, đừng cho phép Satan cám dỗ bạn bằng những suy nghĩ đầu hàng hoặc nhượng bộ cảm xúc. Thay vào đó, hãy làm mới lại cam kết của bạn với Chúa và Vương quốc của Ngài. Hãy kêu cầu Chúa Chúa Giê-xu. Hãy để Ngài đổ đầy bạn với niềm hy vọng và ban cho bạn mục đích và ý nghĩa của cuộc đời mình.

Lời cầu nguyện

Lạy Chúa, con xin dâng cuộc đời con cho Ngài. Xin Ngài cất khỏi con sự nản lòng, nghi ngờ và ban cho con niềm tin trong Ngài. Con tin cậy nơi Ngài. Trong Danh Chúa Giê-xu. Amen.

Dịch: Agnes Le

Nguồn: Inspiration.org

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like