Home Dưỡng Linh Cầu Nguyện Xin Chúa Bảo Vệ Trước Những Thử Thách Trong Đời

Cầu Nguyện Xin Chúa Bảo Vệ Trước Những Thử Thách Trong Đời

by Crosswalk.com
30 đọc

Kinh Thánh nói rằng, “Mưa rơi trên đầu cả người công bình và người không công bình”. Mỗi một chúng ta khi sống trên đất này đều sẽ gặp những hoạn nạn, thử thách và cám dỗ. Kể cả khi bạn có đức tin, những thứ trên cũng sẽ không bỏ qua bạn. Nhưng chắc chắn khi bão tố ập tới, bạn sẽ không thể bị đánh bại. Vì bạn biết chắc rằng kho báu ẩn giấu trong mọi thử thách chính là ơn phước.

Lời Chúa trong Gia-cơ 1:2-3 chép rằng: “Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục.” 

Hãy bước đi cùng Chúa và nhờ cậy sức Ngài, chiến đấu với mọi thử thách, nan đề và những cám dỗ xảy đến trong cuộc đời bạn trong sự cầu nguyện:

Thưa Chúa,

Con không thể tự mình xoay sở trên thế giới này được. Con cần Ngài trong mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ của cuộc đời con. Xin tiếp tục bước đi bên con và nắn con trong hành trình thay đổi mỗi ngày để trở nên tốt đẹp và mạnh mẽ hơn trong Ngài. Xin dẫn dắt mọi hành động của con mọi suy nghĩ, mọi lời nói, mọi hành vi của con. Và khiến con không đầu hàng cám dỗ.

Chúa Giê-xu ơi, trận chiến chống lại những cám dỗ thật khốc liệt, con phải vật lộn rất nhiều để chiến đấu với nó. Xin ban cho con sức lực Ngài, để bước ra khỏi những gian ác đang cố gắng lôi kéo con vào.

Thưa Cha, xin gột sạch tâm trí, thân thể và linh hồn con khỏi bất cứ điều gì khiến Ngài không đẹp lòng. Giúp con bước đi theo dấu chân của Đấng Christ và giữ con trong sạch, thánh khiết; vì thân thể con là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong con. Con biết chừng nào con còn sống trong xác thịt này, con sẽ còn phải chiến đấu với sự cám dỗ đến từ cả thuộc linh và thuộc thể. Nguyện xin Chúa là Đấng kiểm soát tâm trí con, giúp con tránh xa những cám dỗ đến từ cảm xúc của con, những điều cay đắng trong lòng, những sự ích kỉ hoặc kiêu ngạo của bản thân, những ham muốn của xác thịt và những điều khác không đến từ Chúa. Nhưng xin dạy dỗ con bước đi theo đường lối công bình và thánh khiết của Ngài với một sự thuận phục trọn vẹn để con trở nên giống như Chúa Giê-xu mỗi ngày. 

Xin dẫn con đến với thập tự giá của Ngài, Đấng Cứu Chuộc nhân lành, giải thoát con khỏi bản ngã của con vì con thuộc về Ngài. Sự hiện diện của Ngài là nơi mà con hằng muốn được giấu mình. Thưa Chúa Giê-hô-va,  xin đưa con đến sự vinh hiển khi con chiến thắng trận chiến với tội lỗi và trở thành một chiến binh công bình và hùng mạnh cho Chúa. Nguyện sự ngợi khen và chúc tán đều thuộc về Chúa.

Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen.

1 Giăng 1:9 “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.”

Lu-ca 22:40 “Khi đã đến nơi đó, Ngài phán cùng môn đồ rằng:  Hãy cầu nguyện, hầu cho các ngươi khỏi sa vào sự cám dỗ.”

Ga-la-ti 5:16 “Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt.”

Hê-bơ-rơ 2:18 “Vả, vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu được những kẻ bị cám dỗ vậy.”

Gia-cơ 1:14 “Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình.”

1 Cô-rinh-tô 10:13 “Những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.”

Gia-cơ 4:7 “Vậy hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em.”

Hồng Ân biên dịch

Nguồn: Crosswalk.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like