Home Chuyên Đề Ê-li Là Ai Và Tại Sao Câu Chuyện Về Ông Trong Kinh Thánh Vẫn Còn Quan Trọng Cho Đến Ngày Nay? – Phần 1

Ê-li Là Ai Và Tại Sao Câu Chuyện Về Ông Trong Kinh Thánh Vẫn Còn Quan Trọng Cho Đến Ngày Nay? – Phần 1

by Crosswalk.com
30 đọc

Cái tên Ê-li của ông có nghĩa là “CHÚA là Đức Chúa Trời tôi”. Sứ điệp cuộc đời của ông phù hợp với cái tên ông. Và vẫn còn thích hợp ngày hôm nay. Chúng ta không chỉ thấy bằng chứng về con người Ê-li qua suốt các phần của Kinh Thánh Cựu Ước, mà còn thấy tên ông được nhắc đến rải rác trong Tân Ước. Tên của ông là gì? Ê-li.

Vậy thì Ê-li là ai? Ông đã làm được những gì? Con người ông ra sao? Đức tin của ông hòa quyện với cuộc sống mỗi ngày của ông như thế nào? Và ông có ảnh hưởng thế nào trên chúng ta? Hãy cùng nhìn vào 15 đặc điểm của Ê-li và thấy được con người của đức tin nầy khích lệ đức tin của chúng ta như thế nào ngày nay.

1. Ê-li là Một Tiên Tri

Sứ điệp của Ê-li và ý nghĩa cái tên của ông đi đôi với nhau ngon lành như một ly sữa mát với bánh ngọt mới ra lò. Ông sống, chuyện trò và khích lệ những người khác tin rằng Chúa thật là Đức Chúa Trời – như chính cái tên của ông.

Là một nhà tiên tri, ông chia sẻ sứ điệp và các cảnh báo của Đức Chúa Trời một cách cứng rắn. Và thông thường ông chia sẻ trong sự nóng cháy như lửa. Có lúc, dân chúng đã xây khỏi những thần giả và thực sự thờ phượng Đấng Thánh Duy Nhất.

“Ê-li đến gần dân chúng, và nói: ‘Các ngươi đi vẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Đức Gia-vê là Chúa, hãy đi theo Ngài; còn nếu Ba-anh là chúa thì hãy đi theo nó.‚ Dân sự không nói được một lời.„ (1 Các Vua 18:21)

2. Ê-li là Người Lắng Nghe Tiếng Chúa

Trong Kinh Thánh chúng ta thấy từng hồi từng lúc có những người để tai mình hướng về Đấng Chí Cao. Ê-li là một trong số họ. Ta hãy gọi ông là người lắng nghe tiếng Chúa.

Rải rác suốt trong 1 Các Vua 17-22 cũng như 2 Các Vua 1 & 2, chúng ta thấy những ví dụ về việc ông để tai hướng về Chúa.

Có lời của CHÚA đến với ông…”  (1 Các Vua 17:2)

Đến nơi, ông vào trú ẩn trong một cái hang, và qua đêm tại đó. Bấy giờ có lời của CHÚA đến với Ê-li rằng: “Hỡi Ê-li, ngươi làm gì ở đây?”  (1 Các Vua 19:9)

3. Ê-li là Người Bước Đi Trong Sự Vâng Phục

Nhiều lần Chúa truyền cho Ê-li phải nói lên những sự thật mất lòng, tin cậy vào sự tiếp trợ trong lúc hoàn cảnh dường như chẳng thấy gì, vững lòng tin nơi lời hứa của Chúa sẽ được ứng nghiệm. Từng hồi từng lúc, Ê-li nêu lên một tấm gương vâng phục trung thành với Cha Thiên Thượng là Đức Chúa Trời.

Vậy Ê-li đi và làm theo như lời Chúa đã phán dạy. Ông đến sống tại khe Kê-rít, về phía đông sông Giô-đanh. (1 Các Vua 17:5)

“Vậy, ông đứng dậy, đi đến Sa-rép-ta.” (1 Các Vua 17:10a)

4. Ê-li là Người Kinh Nghiệm Sự Tiếp Trợ của Chúa

Ê-li say sưa trong những lời hứa của Đức Chúa Trời và thấy những nhu cầu của mình được tiếp trợ bởi bàn tay của Đấng Chí Cao. Đây là 3 thí dụ:

– Ông được chim quạ nuôi (1 Các Vua 17:1-6)

– Một nắm bột và một ít dầu được hóa ra nhiều để nuôi sống ông một cách lạ lùng. (1 Các Vua 17:7-24)

– Ê-li chạy với năng lực vượt quá khả năng con người (1 Các Vua 18:41-46)

Sự tiếp trợ của Chúa bày tỏ một cách đầy quyền năng và tuyệt vời trong cuộc đời của Ê-li. Những thí dụ sau đây và nhiều câu chuyện khác khiến mắt chúng ta hướng lên tình yêu thương, sự chữa lành, sự khôn ngoan cũng như sự tiếp trợ của Cha chúng ta.

Ngươi sẽ uống nước trong khe, và Ta đã truyền cho quạ nuôi ngươi tại đó.” (1 Các Vua 17:4)

Buổi sáng, các chim quạ mang bánh và thịt đến cho ông; chiều đến, chúng cũng mang bánh và thịt đến. Ông uống nước trong khe.”  (1 Các Vua 17:6)

5. Ê-li Là Một Chiến Sĩ Cầu Nguyện

Trong Cựu Ước, nhiều lần chúng ta thấy Ê-li ở trong sự tương giao với Đức Chúa Trời. Ông đã làm gương để chúng ta bước đi trong đức tin. Ông là một tiếng nói khích lệ tất cả chúng ta hãy kiên trì cầu nguyện và hãy làm một người lính, hãy biết CHÚA là Đức Chúa Trời và bước theo Ngài.

Ê-li cũng là con người cùng bản chất như chúng ta. Ông khẩn thiết cầu nguyện xin cho đừng mưa thì không có mưa rơi xuống đất suốt ba năm rưỡi.  (Gia-cơ 5:17)

6. Ê-li Mong Chờ Các Phép Lạ

Chúng ta thấy các phép lạ đan dệt xuyên suốt cuộc đời hầu việc Chúa của Ê-li. Ông là một người tin cậy Chúa, mong đợi Chúa làm thành lời hứa của Ngài. Sau đó chúng ta cũng thấy các phép lạ đã xảy ra.

Một con bò làm của lễ được tưới đẫm nước, đủ để tràn ra và làm đầy các mương, hào chung quanh, chứng tỏ lửa không thể cháy được. Tôi cho rằng đây là một phép lạ đến từ bàn tay của Đức Chúa Trời Chí Cao.

Bấy giờ lửa của CHÚA giáng xuống, thiêu rụi của lễ thiêu, củi, đá, bụi đất, và làm khô hết nước trong mương. (1 Các Vua 18:38)

7. Ê-li Là Người Can Đảm

Sứ điệp mà Ê-li đấu tranh cho vang lên một cách rõ ràng, nhưng không phải ai cũng muốn nghe nội dung của nó. Giê-sa-bên đứng đầu trong hàng ngũ của những người nầy. Bà tìm cách giết các tiên tri của Đức Chúa Trời. Trong khi vua A-háp chồng bà, cho phép bà làm điều đó và tiếp tục thờ Ba-anh.

Một sứ điệp không được chào đón không làm nhụt chí Ê-li. Ông đã can đảm đấu tranh đứng về phía Đức Chúa Trời chí cao và sứ điệp đến từ trời, cho dẫu những sứ điệp ấy nói lên sự thách thức, sửa phạt, hoặc những tin dữ dành cho những người tiếp nhận. „Người đáp: Ừ phải ta. Ngươi hãy đi nói với chủ ngươi rằng: Ê-li ở đây. „ (1 Các Vua 18:8)

8. Ê-li Ghét Điều Ác và Chống Lại Điều Ác

Giê-sa-bên dụ dỗ vua A-háp, chồng mình thờ lạy thần Ba-anh, chống nghịch lại sự thờ phượng Đức Chúa Trời. A-háp đã làm điều ác dưới mắt Chúa, quên những điều răn của Ngài. Đây là một điều hết sức xấu xa trong xứ Y-sơ-ra-ên.

Ê-li xuất hiện. Chúa sai ông đến truyền những lời nặng nề, đem trách nhiệm và cảnh tỉnh đến những nơi người ta đang mong đợi, và ủng hộ niềm tin nơi Đấng Chí Cao. Hãy theo dõi mạch văn khi Ê-li đối đầu với A-háp, rồi thách thức những người theo Ba-anh bằng việc dâng của lễ với nước và lửa – tất cả được ghi chép lại trong 1 Các Vua 18.

Ê-li đáp: “Không phải tôi gây rối cho Y-sơ-ra-ên, nhưng chính là vua và nhà cha vua. Vì vua và phụ vương của vua đã bỏ các điều răn của CHÚA, và vua lại đi theo các thần Ba-anh.  (1 Các Vua 18:18)

(Còn tiếp)

Dịch: Alice Hoàng Ái

Nguồn: Crosswalk.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Ê-li Là Ai Và Tại Sao Câu Chuyện Về Ông Trong Kinh Thánh Vẫn Còn Quan Trọng Cho Đến Ngày Nay? – Phần 2 và Hết

Bình Luận:

You may also like