Home Dưỡng Linh Giá Trị Đời Này hay Giá Trị Đời Đời?

Giá Trị Đời Này hay Giá Trị Đời Đời?

by Rick Warren
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/duL_J7FrkkY

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đởi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.”Rô-ma 12:2 (BTT)

Có hai câu Kinh Thánh được viết bởi một tác giả, cùng sử dụng một cụm từ nhưng lại mang nghĩa khác nhau:

“Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy.”I Giăng 2:15 (BTT)

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”Giăng 3:16 (BTT)

Hai câu Kinh Thánh này đều có cụm từ “thế gian”. Ở câu thứ nhất, “thế gian” ở đây chỉ những giá trị đời này, còn với câu thứ hai lại ám chỉ con người ở thế gian. Chúng ta cần phải yêu thương con người mặc cho những lựa chọn họ đưa ra có là gì, nhưng chúng ta lại cần phải ghét những giá trị của đời này.

Vấn đề là chúng ta thường hay làm ngược lại. Chúng ta yêu giá trị đời này và ghét con người. Vẫn còn rất nhiều Cơ đốc nhân như vậy. Thay vì sống khác biệt, chúng ta thiên về vật chất, thỏa mãn và sống theo văn hóa ở thế gian.

 Trong suốt cuộc đời mình, bạn sẽ phải đối diện với áp lực của việc sống theo văn hóa của thế gian, làm như mọi người hay làm. Đây cũng là vấn đề lớn nhất của dân Y-sơ-ra-ên suốt hàng nghìn năm. Họ muốn giống như các dân tộc khác mặc cho Đức Chúa Trời ban cho họ những quyền lợi, phép tắc, chuẩn mực, và luật pháp để khiến họ khác biệt bởi mục đích của Ngài trên họ.

Chúa cũng thực hiện những điều đó cho chính bạn và tôi. Chúng ta không còn sống trong luật pháp của thời Cựu Ước, nhưng Chúa cũng đã nói cho chúng ta biết chính xác về việc chúng ta phải sống như thế nào, làm sao để được sự khôn ngoan và năng quyền để chúng ta sống khác với người thế gian: “Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đởi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.”Rô-ma 12:2 (BTT)

Một trong những lý do khiến bạn không biết được Chúa muốn bạn làm gì trong cuộc sống vì bạn mải chạy theo văn hóa, giá trị đời này. Thường bạn khó có thể nhận ra được điều đó. Nhưng bạn không thể vừa nghĩ như thế gian và vừa nghĩ theo cách Chúa nghĩ cùng một lúc, bạn phải lựa chọn.

Vấn đề của chạy theo những giá trị đời này chính là nó chỉ là tạm thời. Bạn cần phải đeo đuổi giá trị đời đời, tức là Lời Chúa.

Trong I Giăng 2: 16-17 (BTT) có chép:

“Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.”

Hãy lấp đầy tâm trí mình bằng lẽ thật của Chúa và để những lời đó biến đổi cách suy nghĩ của bạn.

Những tiêu chuẩn nào của thế gian đang là một phần của cuộc đời bạn ngược lại với Lời Chúa? Hãy viết ra ba giá trị đang chi phối bạn nhất trong cuộc đời mình. Ba giá trị đó có dựa vào Lời Chúa hoặc có giá trị đời đời hay không? Vì sao mọi người cảm thấy thỏa mãn bởi những điều chỉ mang giá trị tạm thời?

Hãy cầu nguyện cùng tôi:

“Con cảm tạ Chúa vì Ngài đã chọn cứu con và cho phép con được hưởng những giá trị đời đời và sống một đời sống phước hạnh khi con chọn bước đi theo Chúa. Chúa dạy con phải yêu thương mọi người nhưng đừng yêu những gì ở thế gian này. Xin Chúa tha thứ con vì sự yếu đuối của con vì nhiều lúc con mệt mỏi, thất vọng với con người xung quanh mà quên rằng con người chúng con bất toàn và xấu xa như thế nào mà Chúa Giê-xu vẫn yêu mà chịu những đau đớn để chúng con được cứu. Xin cho con không lãng phí huyết báu của Chúa Giê-xu đeo đuổi những giá trị thỏa mãn tạm thời nhưng đeo đuổi những giá trị đời đời. Xin Thánh Linh dẫn dắt con trong lời Chúa là lẽ thật mầu nhiệm để lời đó chi phối tâm trí con và nhắc nhở con trên suốt chặng đường theo Ngài.

Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện. Amen!”

Biên dịch: H.U.

Nguồn: Rick Warren

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like