Home Dưỡng Linh 4 Lời Cầu Nguyện Xin Sự Dạy Dỗ Khôn Ngoan

4 Lời Cầu Nguyện Xin Sự Dạy Dỗ Khôn Ngoan

by Crosswalk.com
30 đọc

Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta về sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Ngài là người chăn chiên hiền lành, Đấng chăn dắt chúng ta và Ngài muốn chúng ta đi theo con đường đưa chúng ta đến sự vui mừng và thỏa lòng. Khi chúng ta cầu xin sự hướng dẫn của Chúa và để được thỏa lòng trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời, chúng ta hoàn toàn có thể tin cậy chắc chắn rằng Đức Chúa Trời sẽ ban sự khôn ngoan! Chúng ta không phải lo lắng về bước tiếp theo của đời mình hoặc lo lắng về ngày mai thế nào vì chúng ta biết rõ Đấng đang dẫn đường cho mình! Chớ vội vã trong một ngày mới mà bỏ qua việc đến trước mặt Chúa để tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài bằng những lời cầu nguyện dưới đây:

Lời Cầu Nguyện Ngắn Xin Sự Hướng Dẫn

Thưa Cha thiên thượng, tạ ơn Ngài vì sự dẫn dắt của Ngài trên cuộc đời con. Xin tha thứ cho con vì nhiều lúc đã bỏ xa kế hoạch của Ngài dành cho con vì những dự định riêng mình. Một lần nữa, xin giúp con cảm biết lúc nào phải dừng lại để lắng nghe tiếng Ngài. Vì đường lối Ngài luôn hoàn hảo và trọn vẹn. Tạ ơn Ngài vì ân điển quý giá Ngài đã chọn ban cho con.

Trong Danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện. Amen!

– Kristine Brown

Cầu Xin Sự Dẫn Dắt Của Thánh Linh

Cha ơi, cầu xin Thánh Linh của Ngài hành động trên cuộc đời con và khiến con đầu phục Ngài. Con ăn năn những tội lỗi đã làm buồn lòng Thánh Linh Ngài và làm nhỏ đi tiếng nói của Thánh Linh trong lòng con. Thì giờ này con cầu nguyện, xin Chúa thêm sức, giúp con chống lại mọi sự cám dỗ sẽ xảy đến cho con trong ngày hôm nay.

Nguyện mỗi ngày lòng con khao khát sự hiện diện Ngài càng hơn, thay vì ham thích những ham muốn của xác thịt. Xin giúp con trưởng thành, sống một đời sống kết quả cho Ngài. Cầu xin Chúa khiến con bước đi gần Ngài hơn. Nguyện sự dẫn dắt của Thánh Linh Chúa – ý muốn và lời hứa của Ngài luôn luôn là sự suy gẫm của lòng con.

Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen.

– Kenny Luck

CẦU NGUYỆN KHI GẶP THỬ THÁCH

Thưa Cha,

Con có mặt ở đây với đôi tay và tấm lòng rộng mở, sẵn sàng cậy trông nơi Ngài, nguyện Chúa đưa dắt con đi qua ngày hôm nay với một tâm thế sẵn sàng đối diện với tất cả mọi điều có thể xảy đến cho con. Xin giúp con giống như Nê-hê-mi tôi tớ Ngài – chạy đến với Chúa được dẫn dắt, sức lực, được chu cấp bảo vệ.

Cha ơi! Mỗi khi phải đối mặt với những lựa chọn hoặc những khó khăn trong đời, xin nhắc con về tình yêu của Ngài, nhắc con nhớ rằng con là con của Ngài và con đại diện cho Ngài trong thế giới này. Con sẽ sống trọn ngày hôm nay theo cách mà có thể đem vinh quang cho Danh Ngài.

Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen.

Charles Stanley

CẦU NGUYỆN XIN SỰ NHẬN THỨC VÀ KHÔN NGOAN 

Thưa Cha, cảm ơn Ngài vì những người Ngài đã đặt để cách tuyệt vời trong cuộc đời con, là những người xưng ra Lẽ thật, tình yêu và Lời của sự khôn ngoan. Xin ban cho con sự nhạy bén với Thánh Linh, để nhạy bén với tiếng phán của Ngài, không chỉ với tiếng phán vật lý, nhưng qua Kinh Thánh hoặc qua những người Ngài gửi đến với con. Xin ban cho con sức lực và sự dạn dĩ để bước theo những sự dạy dỗ đó kể cả khi điều này rất khó. Xin đổ đầy con bằng sự bình an của Ngài và giúp con nhận biết rằng nếu như con bước đi lệch hướng, ý muốn của Chúa vẫn sẽ thắng hơn cả.

Trong Danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen.

– Tracie Miles

MỘT SỐ CÂU KINH THÁNH VỀ SỰ DẪN DẮT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI DÀNH CHO BẠN

Thi-thiên 25:4-5 “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết các đường lối Ngài, Và dạy dỗ tôi các nẻo đàng Ngài.  Xin hãy dẫn tôi trong lẽ thật của Ngài, và dạy dỗ tôi, VÌ Ngài là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi, Hằng ngày tôi trông đợi Ngài.”

 Gia-cơ 1:5 “Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.”

 Thi-thiên 16:7-8 “Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va, là Đấng khuyên bảo tôi; Ban đêm lòng tôi cũng dạy dỗ tôi.  Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi; Tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi.”

Châm-ngôn 3:5-6 “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.”

Thi-thiên 32:8-9 “Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi; Mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi.  Chớ như con ngựa và con la, là vật vô tri; Phải dùng hàm khớp và dây cương mới cầm chúng nó được, Bằng chẳng chúng nó không đến gần ngươi.”

Giăng 16:13 “Lúc nào Thần Lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến.”

Những quyết định và trường hợp nào bạn đang cầu nguyện xin sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời? Hãy cầu nguyện cùng chúng tôi và nhận được những sự khích lệ.

 Amen!

Biên dịch: Hồng Ân 

Nguồn: Crosswalk.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like