Home Dưỡng Linh Cầu Nguyện Trong Danh Chúa Giê-xu Là Cầu Nguyện Bởi Uy Quyền Của Ngài

Cầu Nguyện Trong Danh Chúa Giê-xu Là Cầu Nguyện Bởi Uy Quyền Của Ngài

by Crosswalk.com
30 đọc

CẦU NGUYỆN BẰNG DANH GIÊ-XU QUYỀN NĂNG

“..và trong ngày đó các ngươi sẽ nói rằng: Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là sức mạnh của tôi, lời ca tụng của tôi, Ngài đã nên sự cứu rỗi tôi.” – (Ê-sai 12:4)

Thưa những người cầu thay,

Cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu thực sự rất có năng quyền bởi vì khi chúng ta cầu nguyện nhân danh Ngài, chúng ta đang cầu nguyện bởi uy quyền của Ngài. Đức Chúa Trời hứa sẽ đáp lời bất cứ sự gì chúng ta cầu xin theo ý muốn Ngài trong danh Đức Chúa Giê-xu-Christ. Đây là lý do tại sao chúng ta phải nhận biết được ý muốn của Đức Chúa Trời để chúng ta cầu nguyện với uy quyền của Chúa Giê-xu. Lẽ thật này thực sự tuyệt vời vì chúng ta có sự đảm bảo rằng Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Qua việc cầu nguyện nhân Danh Ngài chúng ta sẽ khiến mọi điều Chúa đã làm được bày tỏ ra giữa vòng các dân tộc.

Bạn đã bao giờ nhận lãnh ích lợi từ lời hứa vinh hiển này trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời mình chưa? Trong Giăng 16:23-24 viết như sau: “Trong ngày đó, các ngươi không còn hỏi ta về điều chi nữa. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi Cha, thì Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi.  Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.”

Vài năm trước, chồng của tôi – Norm, đã có cơ hội được kinh nghiệm về lời hứa này tại một rạp chiếu phim cùng mấy người cháu trai của anh. Khi đó “Chúa tể của những chiếc nhẫn” là một bộ phim khá hứng thú, nhưng đến ngay giữa phim, đột nhiên một cậu bé ngừng thở. Những người ở trong rạp phim lúc bấy giờ có thể nghe được tiếng khóc đau đớn của người cha đang cố gắng van nài đứa con mình thở lại. Ông ta gào khóc quặn ruột gan của mình “David, thở đi con!  David, thở đi!”. Nhưng David vẫn nằm đó và không nhúc nhích, cũng chẳng thở nữa.

Bộ phim phải dừng lại đột ngột, mọi người trong rạp bắt đầu hoảng hốt và sợ hãi. Không khí lúc bấy giờ trở nên vô cùng ngột ngạt. Chẳng biết phải làm như thế nào, Norm chỉ lặng lẽ bước lại gần chỗ thằng bé đang nằm bất động. Sau đó anh cúi xuống,  bằng hành động của đức tin, Norm đặt tay lên David và lặng lẽ nói, “Trong Danh Chúa Giê-xu, thở đi!”. Đột nhiên David trở lại với sự sống và bắt đầu thở!

Đức Chúa trời đã khứng nghe và trả lời sự cầu nguyện bằng đức tin. Có quyền năng trong chính Danh của Chúa Giê-xu khi chúng ta kết nối đức tin của mình với thiên đàng.

Đức Chúa Trời rất thích đáp lời những sự cầu nguyện bền đỗ của chúng ta khi chúng ta cầu nguyện nhân Danh Chúa Giê-xu.

Vậy thì “có uy quyền trong danh Chúa Giê-xu” nghĩa là gì? Chẳng phải là điều có thể biến cải và đổi mới đức tin của chúng ta và ban cho chúng ta một sự dạn dĩ và sự chắc chắn rất lớn trong lời cầu nguyện của chúng ta sao? Rất nhiều lúc chúng ta cầu nguyện trong sự yếu đuối vì mắt chỉ thấy những sự hữu hạn. Nhưng trên thực tế Đức Chúa Trời của vũ trụ này, Đấng Cứu Chuộc vinh hiển của loài người đứng cùng chúng ta bởi sức mạnh và quyền năng của Ngài. Danh của Ngài là đồn lũy và pháo đài vững chắc mà mọi thế lực bóng tối đều không thể chiến thắng hoặc đứng nổi trước Ngài. Chúa có thể làm được mọi sự!

Danh Đức Giê-hô-va vốn một ngọn tháp kiên cố; Kẻ công bình chạy đến đó, gặp được nơi ẩn trú cao.” (Châm-ngôn 18:10)

Hãy để câu Kinh Thánh này khích lệ đức tin của bạn để bạn trông cậy vào sự vĩ đại và quyền năng của Danh Giê-xu trong đời sống cầu nguyện của chính mình. Bạn sẽ chạm tới thiên đàng và thay đổi thế gian bởi sự cầu nguyện khi bạn cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu.

Ý NGHĨA CỦA VIỆC CẦU NGUYỆN NHÂN DANH CHÚA GIÊ-XU

“Danh Chúa Giê-xu chính là cánh cổng để qua đó những lời cầu nguyện chân thật bước sẽ bước vào thiên đàng; là “chìa khóa thông hành” để mở tài khoản của thiên đàng.” theo Eddie và Alice Smith.

  • Cầu nguyện bởi thẩm quyền của Chúa Giê-xu – Nghĩa là chúng ta thừa nhận thần tính và sự đắc thắng của Chúa Giê-xu trên đồi Gô-gô-tha khi chúng ta cầu nguyện bởi thẩm quyền của Ngài. Khi chúng ta cầu nguyện nhân Danh Ngài, chúng ta lấy ra từ tài khoản ngân hàng trên trời.

“Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho.” (Giăng 14:14)

 

  • Cầu nguyện cho nước của Đức Chúa Trời và cho vinh hiển Ngài – Chúng ta hãy cầu nguyện trong sự hướng dẫn về Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào, và cầu nguyện theo Lời Chúa và bản tính của Ngài.

“Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha ta được sáng danh nơi Con.” (Giăng 14:13)

 

  • Chúng ta sống từ nay cho đến về sau và dâng những nhu cầu mình trong Danh Chúa Giê-xu – Ngài sẽ trả lời chúng ta khi chúng ta sống cho Ngài và cầu nguyện trong Danh Ngài.

“Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tại ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” (Cô-lô-se 3:17)

 

  • Cầu nguyện với quyền năng của danh Chúa – Chúng ta phải cầu nguyện bằng đức tin vì chúng ta đang cầu nguyện bởi quyền năng của Danh Giê-xu. Chúng ta nhận biết và kinh nghiệm phạm vi ứng nghiệm tăng dần của những lời cầu nguyện được Chúa đáp lời mà chúng ta đã cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu.

“Ấy là bởi đức tin trong danh Ngài, nên danh Ngài làm cho vững người nầy là người các ngươi thấy và biết; nghĩa là đức tin bởi Ngài mà ra, đã ban cho người nầy sự mạnh khỏe trọn vẹn, tại trước mặt hết thảy các ngươi.” (Công-vụ 3:16)

 

  • Chúng ta nhận được sự hậu thuẫn của Ngài khi xưng Danh Ngài.

Chúa Giê-xu đến viện trợ chúng ta khi chúng ta kêu cầu Danh Ngài. Ngài đem sự cứu chuộc và sự giải phóng. Ngài giải phóng bởi sự tuyên xưng Danh Ngài.

“Vì ai kêu cầu Danh Chúa thì sẽ được cứu.” – (Rô-ma 10:13)

 

  • Chúng ta tự nhắc bản thân rằng Danh Chúa đại diện cho điều gì.

Chúng ta khẳng định lời hứa của Đức Chúa Trời trong Kinh thánh và hiểu biết uy quyền vốn hiện hữu trong Danh Ngài.

“Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, Danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao; Sự oai nghi Chúa hiện ra trên các từng trời!” (Thi-thiên 8:1)

 

  • Cầu nguyện trong mối quan hệ với Chúa Giê-xu

Mối quan hệ của chúng ta với Chúa Giê-xu lớn lên nhờ sức mạnh khi chúng ta kinh nghiệm được tình yêu và sự thành tín của Ngài qua sự cầu nguyện.  Chúng ta cầu nguyện và nhân danh Chúa Giê-xu dựa trên nền tảng của mối quan hệ giữa chúng ta với chính Ngài.

“Hỡi Đức Giê-hô-va, nhân vì sự nhân từ và sự chân thật Ngài, Sự vinh hiển chớ về chúng tôi, chớ về chúng tôi, Bèn là đáng về danh Ngài.” (Thi-thiên 115:1)

 

Vài năm trước đây tôi đã dành mười ngày trong bệnh viện khi cha tôi có một ca phẫu thuật hở van tim.  Bốn ngày sau ca phẫu thuật, ông bắt đầu chảy máu trong và phải nhanh chóng tiến hành một ca phẫu thuật khác. Ở trong phòng chờ, tôi cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu sự chảy máu đó phải chấm dứt, và điều đó đã xảy ra. Ca phẫu thuật đã rất thành công. Và mới đây cha của tôi đã có sinh nhật lần thứ 91!

Vậy Đức Chúa Trời có trả lời những lời cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu không? Thưa rằng: . Đức Chúa Trời đã cứu mạng cha tôi. Danh Giê-xu có uy quyền rất lớn và trọn vẹn. Để tôi đảm bảo với bạn rằng uy quyền của Danh Giê-xu có ý nghĩa rất lớn đối với chúng ta tại thời điểm then chốt.

Chúng ta đừng bao giờ quên rằng Danh của Chúa Giê-xu là chìa khóa mở tài khoản thiên đàng. Đem tới cho chúng ta uy quyền tối cao của Ngài trong cuộc sống hàng ngày. Khi bạn cầu nguyện trong những ngày tới đây, hãy nhớ ý nghĩa của việc cầu nguyền nhân danh Chúa là gì và nhận ra năng quyền chúng ta có bởi sự cầu nguyện. Chúng ta đang chạm tới thiên đàng với lời cầu nguyện của mình.

“Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: Lấy danh ta mà trừ quỷ; dùng tiếng mới mà nói; bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành.” (Mác 16:17-18)

Dịch: Hồng Ân

Nguồn: Crosswalk.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like