Home Thánh Kinh Hàng Ngày Thời Gian Rất Ngắn: Thông điệp từ Billy Graham

Thời Gian Rất Ngắn: Thông điệp từ Billy Graham

by Billy Graham
30 đọc

Thời gian đang đổ xuống trên chúng ta. Độ ngắn của thời gian là bao nhiêu? Kinh thánh chép rằng: “Kìa, Chúa khiến ngày tôi dài bằng bàn tay, và đời tôi như không trước mặt Chúa” (Thi thiên 39:5). Nếu như tôi được sống đến 100 tuổi, đó cũng không là gì so với thời gian vô tận.

Kinh thánh chép: “Vì một ngàn năm trước mắt Chúa khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, giống như một canh của đêm.” (Thi thiên 90:4). Thời gian ban đêm là 4 tiếng, đó là tất cả. Một ngày với Chúa là như một ngàn năm, và một ngàn năm thì là như một ngày. Kinh thánh nói rằng: “Các ngày tôi như bóng ngã dài ra, tôi khô héo khác nào cỏ. Nhưng Đức Giê-hô-va ơi, Ngài hằng có mãi mãi, kỷ niệm Ngài lưu từ đời nầy sang đời kia.” (Thi thiên 102:11-12).

Mỗi chúng ta có lượng thời gian giống nhau trong một ngày – 1.440 phút một ngày, 168 giờ một tuần. “Tuổi tác chúng tôi đến được bảy mươi, còn nếu mạnh khoẻ thì đến tám mươi; song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay đi mất.” (Thi Thiên 90:10)

Hãy nghĩ về khoảng thời gian 70 năm. 15 năm đầu là dành cho thời thơ ấu. Chúng ta dành 20 năm để ngủ. Trong những năm cuối đời, giới hạn sức khoẻ hạn chế mọi hoạt động của chúng ta. Vì vậy khi đó chúng ta chỉ còn lại 30 năm thôi. Bây giờ, một phần thời gian dành cho ăn uống, một phần dành cho công việc. Vậy thì bạn còn bao nhiêu thời gian còn lại nữa? “Song ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết! Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay.” (Gia-cơ 4:14). Chỉ như hơi nước thôi. Nó đến như hơi nước rồi biến đi ngay. Đó là cuộc sống của bạn trong thời gian vĩnh cửu và trong tầm nhìn của Chúa.

Kinh thánh có chép: “Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.” (Ê-phê-sô 5:16). Kinh thánh nói về “Vua cầm quyền trốn không trungÊ-phê-sô 2:2), nó chính là ma quỷ.

Chúa Jesus gọi nó là “Vua chúa của thế gian này” (đọc Giăng 12:31). Kinh thánh nói về quyền lực kinh khủng của ma quỷ, thống trị bởi Sa-tan mà đã được thả ra trên trái đất.

Cám ơn Chúa, một ngày nào đó Sa-tan sẽ bị đánh bại và nó sẽ không còn khả năng để gây khó khăn cho bất cứ ai nữa. Nhưng “Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.” Điều đó có nghĩa là chúng ta phải mua chuộc thời gian. Từ “lợi dụng” là một từ ngữ mang tính kinh doanh. Chúng ta phải lợi dụng – phải mua chuộc – thời gian bằng bất cứ giá nào để đầu tư vào vương quốc của Đức Chúa Trời.

Bạn đã từng nghĩ về việc dâng hiến thời gian chưa? Mọi Cơ Đốc Nhân nên dâng hiến tiền bạc của mình. Nhưng còn về việc dâng hiến thời gian của bạn thì sao? Tôi biết một người đàn ông ở vùng bờ biển phía Tây, người đã quyết định dành 10% khoảng thời gian của anh ấy để dành  cho Chúa trong công việc làm chứng. Anh ấy đi gõ cửa từng nhà một. Trong một năm, có hơn 20 gia đình khác nhau đến với Hội Thánh của anh ấy, đó là kết quả của sự đặt cọc thời gian đầy đức tin. Nó không tuyệt vời sao nếu mỗi Cơ Đốc Nhân đều dành ra một  phần thời gian của mình để đi ra làm chứng về Đấng Christ và giúp đỡ người khác? Thật là một sự thay đổi lớn khi điều đó được thực hiện!

Sau đó sẽ có khoảng thời gian bạo động. Thời gian sẽ điều khiển chúng ta và chúng ta trở nên tuyệt vọng. Chúng ta bắt đầu chạy đi đây đi đó làm điều này điều kia, bởi chúng ta nói rằng chúng ta không có đủ thời gian để làm mọi thứ. Chúa Jesus nói: “Trong khi còn ban ngày, ta phải làm trọn những việc của Đấng đã sai ta đến; tối lại, thì không ai làm việc được.” (Giăng 9:4). Hãy nghĩ đến việc Chúa Jesus đã làm trong 33 năm. Đó là quãng thời gian Chúa sống trên đất. Và chúng ta không biết gì nhiều về cuộc sống của Ngài ngoại trừ ba năm cuối cùng. Trong ba năm ấy, Ngài đã chữa lành mọi bệnh tật, Ngài cho người đói được ăn, Ngài dạy dỗ những điều mà chưa có một thầy nào dạy được như Ngài.

Nhưng không có một điều gì khiến Ngài phải đến. Ngài chọn đến để chết trên cây thập giá vì tội lỗi của bạn. Và khi tôi nhìn thấy Chúa Jesus trên cây thập tự giá, nước mắt tôi tuôn rơi, tôi nhận ra được tình yêu của Chúa  đã tuôn tràn trên thập tự, và nhìn thấy huyết trong tay, dưới chân và từ đầu Chúa nhỏ từng giọt. Tôi biết rằng Ngài không cần phải ở đó. Thiên sứ của thiên đàng có thể đến để giúp Ngài, nhưng Ngài nói: “Không, ta yêu nhân loại, Ta yêu con người. Ta yêu họ.”

Có hàng tỉ tỉ hành tinh và ngôi sao. Nhưng chúng ta biết, chỉ duy nhất hành tinh của chúng ta là đối nghịch với Chúa. Chúa chắc có thể quét hết chúng ta và phá hủy hành tinh này. Nhưng Chúa không làm vậy. Ngài nói: “ Ta yêu con người rất nhiều.” Ngài ban con một của Ngài chết trên cây thập tự giá và Ngài đã mặc hết mọi tội lỗi của chúng ta. Và tôi muốn nói với bạn rằng: “Sự sống của bạn đáng giá bằng cả mạng sống của Chúa Jesus Christ. Chắc chắn rằng bạn không bao giờ đến được thiên đàng cho đến khi bạn vác  thập tự cùng Chúa. Chúa Jesus nói rằng: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6)

Có nhiều người có danh nghĩa là Cơ Đốc Nhân. Bạn đến nhà thờ, bạn được Báp-têm. Có lẽ trong Hội Thánh, bạn được chấp nhận nhưng bạn không biết thực sự nhiều về Đấng Christ. Bạn chưa từng có một lần trải nghiệm với Chúa để Ngài làm chủ và điều khiển cuộc đời bạn. Bạn chưa chịu khuất phục trước Đấng Christ quyền uy.

Nếu bạn đang tìm mục đích sống và ý nghĩa của cuộc đời mình, hãy dâng đời sống bạn lên cho Chúa. Bắt đầu sự nghiệp cùng Chúa và  bước đi cùng đội quân dưới ngọn cờ của Ngài. Chúng ta có hàng triệu người diễu hành cho Đấng Christ trên toàn thế giới ngay bây giờ, dành tình yêu thay vì hận thù với thế giới, rao truyền về cách họ được cứu, cách họ tìm thấy được sự tha thứ và sức sống mới cho cuộc đời họ.

Chúa Jesus nói rằng: “Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm.” (Giăng 17:4). Chúa cũng đã cho bạn làm một vài thứ. Liệu bạn có đang làm việc cho Ngài không? Bạn đã kết thúc chưa? Bạn không có nhiều thời gian đâu. Cuộc sống của bạn như hơi nước vậy, nó chỉ như một đơn vị chiều dài thôi, nó như cỏ mọc rồi héo tàn. Nó nhanh chóng kết thúc; và có thể kết thúc bất cứ lúc nào.

Chúng ta không thể biết được chúng ta sống được bao lâu. Đó là lý do tại sao Kinh thánh chép rằng: “khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời của ngươi” (A-mốt 4:12). Hãy sẵn sàng mọi lúc. “Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì Con người sẽ đến trong lúc các ngươi không ngờ” (Ma-thi-ơ 24:44). Ngài sắp trở lại; nhưng Ngài cũng sẽ đến cùng bạn trong sự chết một ngày nào đó. Bạn đã sẵn sàng chưa?

Hãy lợi dụng thì giờ. Bạn không có nhiều đâu. Mọi ngày đều xấu, cuộc sống rất ngắn ngủi, thời gian là cấp bách. Đừng lãng phí thời gian. Bởi vì, như bạn biết đấy, bạn sẽ bị xét đoán trước toà. Sẽ có một sự đoán xét mà ở đó mọi lời bạn nói, mọi suy nghĩ của bạn, mọi sự chọn lựa bạn phải đối mặt, mọi thứ bạn làm đều bị xem xét trước toà.

Chúa Jesus sẽ nói với bạn rằng: “Hãy lui ra khỏi Ta, hỡi kẻ làm gian ác; Ta không biết ngươi.” (Ma-thi-ơ 7:23; 25:41). Nhưng bạn sẽ cãi lại một chút. Bạn sẽ nói: “Nhưng, Chúa ơi, con đã làm điều này rồi. Con đã làm điều đó rồi. Chúa ơi, con bận rộn với rất nhiều công việc.” Nhưng bạn thấy đấy bạn đã không làm điều quan trọng nhất. Bạn không chấp nhận Chúa vào trong lòng của bạn như Thượng Đế và Đấng cứu chuộc khi bạn có cơ hội.

Thời gian kêu gọi hành động ngay lập tức. “Bây giờ là thời gian được công nhận. Hôm nay là ngày của sự cứu chuộc.” Mọi tích tắc của đồng hồ đều nói lên rằng: “ngay bây giờ, ngay bây giờ, ngay bây giờ,…”

Hê-bơ-rơ 3:15 nói rằng: “Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng, như lúc nổi loạn.” Bạn có thể nghe sách phúc âm và không làm gì cả. Bạn không thừa nhận Đấng Christ. Bạn cứng lòng. Và sau một lúc bạn sẽ không nghe được tiếng của Chúa nữa bởi lòng bạn quá cứng cỏi. Và nếu không có quyền năng của Đức Thánh Linh thì bạn sẽ không thể đến được với Đấng Christ.

Hãy đến ngay giờ này! Nếu Chúa đang thì thầm với bạn, hãy đến với Ngài. Đây là thời điểm của sự báo động. Sẽ có một ngày sẽ trở nên quá muộn cho linh hồn bạn. Thời gian quá ngắn ngủi cho sự lưỡng lự và giao động. Tôi đề nghị bạn chấp nhận Ngài ngay giờ này.

Khi bạn đến với Chúa, bạn đã chấp nhận Ngài làm Cứu Chúa của cuộc đời bạn. Bạn trở nên môn đồ của Chúa  và Ngài trở thành Chúa của mọi giai đoạn trong cuộc sống của bạn – Chúa của công việc kinh doanh, Chúa của gia đình, Chúa của cuộc đời bạn, Chúa của mọi mối quan hệ, Chúa của mọi điều. Đó là ý nghĩa khi chấp nhận Chúa Jesus Christ. Bạn phải sẵn sàng cho cả thế giới biết được rằng bạn Đặt Chúa lên ưu tiên hàng đầu trên mọi công việc của bạn từ giờ trở đi.

Hãy cầu nguyện cùng tôi:

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đếm các ngày chúng con trên đất để chúng con được lòng khôn ngoan. Xin cho chúng con tận dụng thời giờ trên đất để Chúa dùng con làm lợi cho vương quốc Ngài. Amen.

Dịch: Bettina Nguyễn

Nguồn: Billy Graham

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like