Home Thánh Kinh Hàng Ngày Làm Thế Nào Tôi Biết Được Kế Hoạch Của Chúa Cho Cuộc Đời Tôi Là Gì?

Làm Thế Nào Tôi Biết Được Kế Hoạch Của Chúa Cho Cuộc Đời Tôi Là Gì?

by Max Lucado
30 đọc

Câu hỏi: Tôi thực sự chắc chắn rằng Chúa muốn tôi làm một điều gì đó, nhưng tôi chắc mình đã mắc sai lầm, bởi vì tôi đã bị thất bại rất thảm hại. Tôi đã làm sai ở đâu? Có lẽ tôi nên cầu nguyện thêm.

Trả lời: Một trong những lời hứa an ủi nhất trong Kinh thánh là Đức Chúa Trời yêu chúng ta và Ngài biết được điều gì tốt nhất cho mỗi người. Kinh thánh chép rằng: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” (Châm ngôn 3:5-6)

Vậy chúng ta làm sao để có thể tìm ra được kế hoạch mà Chúa muốn dành cho cuộc đời chúng ta?

1. Bước đầu tiên là bạn phải thực sự khao khát thực hiện kế hoạch của Ngài!

Tất cả chúng ta không thường xuyên tìm kiếm hế hoạch của Chúa; chúng ta làm bất kể cái gì chúng ta coi là tốt nhất, mà không hỏi ý kiến Chúa. Ví dụ như, chúng ta quyết định làm vài thứ hay ho hoặc có tính thử thách và chúng ta tự động cho nó là kế hoạch của Ngài- mặc dù nó không phải vậy. Hoặc chúng ta quyết định làm một điều gì đó và sau đó chúng ta cầu nguyện xin Chúa chúc phước cho dự định của chúng ta- mặc dù chúng không phải là kế hoạch của Chúa.

2. Bước hai là tìm kiếm kế hoạch của Đức Chúa Trời.

Làm thế nào để làm được điều đó? Có một cách là thông qua sự cầu nguyện, cầu nguyện Chúa dẫn đường chúng ta khi chúng ta đưa ra quyết định. Thêm vào đó, Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta qua lời Ngài và qua Kinh thánh. Những năm vừa qua, mỗi tháng tôi đọc sách Châm ngôn một lần – mỗi chương một ngày. Tư tưởng sáng suốt và thực tế của sách đã đã giúp tôi rất nhiều lần hơn mức tôi có thể nhớ nữa- và những sách còn lại của Kinh Thánh cũng vậy. Chúa hướng dẫn chúng ta vượt qua mọi hoàn cảnh hoặc những lời khuyên khôn của ngoan theo cách của đời này.

Đừng bị nản lòng bởi những gì bạn đã phải trải qua. Thay vào đó, hãy chắc chắn về lời cam kết với Đức Chúa Jesus Christ, và sau đó cầu nguyện và đọc Kinh thánh Ngài sẽ chỉ cho bạn biết con đường nào Ngài muốn bạn đi.

Dịch: Bettina Nguyễn

Tác giả: Max Lucado

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

 

Bình Luận:

You may also like