Home Dưỡng Linh ĐỨC CHÚA TRỜI Ở GIỮA CHÚNG TA.

ĐỨC CHÚA TRỜI Ở GIỮA CHÚNG TA.

by Nguyễn Duy Tân
30 đọc

Ê-phê-sô 4:6
Mục sư Nguyễn Duy Tân

Êphêsô 4:6 ~ “Chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là TRÊN CẢ mọi người, GIỮA mọi người và Ở TRONG mọi người.” (“One God and Father of all, who is OVER all and THROUGH all and IN all.”). Xem tiếp bình luận sau đây:

Một câu Kinh Thánh ngắn gọn nói về Đức Chúa Trời chỉ có một, nhưng có ẩn ý nói về Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Đó là, Đức Chúa Cha ở TRÊN mọi người, Đức Chúa Con ở GIỮA mọi người, và Đức Thánh Linh ở TRONG mọi người.
Đức Chúa Trời đang ngự TRONG tâm hồn chúng ta qua Đức Thánh Linh Ở TRONG chúng ta.
Đức Chúa Trời ở GIỮA chúng ta qua Con của Ngài là Chúa Cứu Thế Jêsus Christ. Chúa Jêsus không đơn giản là một con người sinh ra tại Bết Lê Hem, Ngài chính là Đức Chúa Trời Ở GIỮA chúng ta, cả vũ trụ nầy, trong đó có chúng ta, không thể hiện hữu và tồn tại nếu không có Ngài Ở GIỮA, như câu Kinh Thánh sau đây:
1Côrinhtô 8:6 ~ “Nhưng đối với chúng ta, chỉ có một Đức Chúa Trời là Cha; MỌI VẬT do Ngài sáng tạo và CHÚNG TA sống cho Ngài; và chỉ có một Chúa là Chúa Cứu Thế Giê-xu, NHỜ Ngài mọi vật hiện hữu và chúng ta cũng NHỜ Ngài mà sống.” (BDM).
Chữ “NHỜ” trong các bản dịch Anh ngữ cũng là chữ “THROUGH” được dịch là “ở GIỮA” như trong Êphêsô 4:6.
Chữ “nhờ Ngài” là “Through whom”, ý nói lên rằng Ở GIỮA Ngài (Đức Chúa Con) thì mọi vật mới có thể được đứng vững. Không có Ngài thì vũ trụ sẽ sụp đổ và muôn loài vạn vật không thể tồn tại được.

Bình Luận:

You may also like