Home Dưỡng Linh Xin Cha Dạy Chúng Con Cầu Nguyện

Xin Cha Dạy Chúng Con Cầu Nguyện

by Max Lucado
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/x9zIZouxE1Q?list=PLYfRF7mynK2qiz2vVcn3IAybShNadalvR

Lạy Cha chúng con

Tạ ơn Chúa đã nhận con làm con nuôi trong gia đình của Ngài.

Là Đức Chúa Trời

Tạ ơn Chúa, Đức Chúa Trời của con,

Vì Ngài là Đức Chúa Trời của hiện tại,

Giê-hô-va Di-rê (Chúa Đấng Chu Cấp)

Giê-hô-va Rô-hi (Đấng Chăn Giữ)

Giê-hô-va Sa-lôm (Đức Chúa Trời bình an)

Giê-hô-va Rô-phê-ca (Đấng chữa lành)

Giê-hô-va Nis-si (Chúa, Đấng chiến trận cho tôi)

ở trên trời,

Công việc tạo dựng của Ngài nhắc con nhớ rằng: Nếu Ngài có thể tạo dựng nên bầu trời thì Ngài có thể khiến những khó khăn của con trở nên ích lợi cho con.

Danh Cha được tôn thánh

Ngài được tôn thánh trong lòng con.

Ngài vượt trổi hơn mọi điều.

Xin giúp con nhìn xem Chúa.

Vương quốc Cha được đến,

Nước Cha hãy đến!

Hãy đến, Chúa Giê-xu ơi!

Hãy cai quản mọi ngõ ngách trong cuộc đời con.

Ý Cha được nên,

Xin bày tỏ tấm lòng Ngài cho con, hỡi Cha.

Giúp con nhìn thấy vai trò của mình trong bức tranh lớn của Ngài.

Ở đất như ở trời!

Cảm tạ Chúa khi Ngài làm thiên đàng yên lặng để nghe lời con nguyện cầu.

Xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày,

Con tiếp nhận điều Ngài ban cho cuộc đời con hôm nay.

Con trao phó những lo lắng về sức khỏe của con cho Cha.

Xin tha tội cho chúng con,

Con cảm tạ Ngài về bằng chứng của ân điển vượt quá hiểu biết của con,

Được buộc với thập giá và những cây đinh tại Đồi Sọ.

Không điều gì con có thể làm để có được ân điển của Ngài hay thêm vào ân điển đó.

Con xưng nhận những tội lỗi của mình.

Như chúng con đã tha những kẻ có lỗi với chúng con;

Cha ơi, xin hãy làm cho con theo cách con làm với người khác.

Xin đừng để chúng con bị cám dỗ,

Hãy để đôi tay nhỏ bé của con lọt thỏm giữa bàn tay Cha.

Hãy nắm lấy con khi con vấp ngã.

Lạy Cha chúng con… xin ban cho chúng con… xin tha thứ cho chúng con… xin dẫn dắt chúng con

Xin hãy để lòng nhân từ của Cha lan tỏa trong hội thánh.

Con cầu nguyện đặc biệt cho những người hầu việc Chúa ở gần và những giáo sĩ ở nơi xa.

Vì vương quốc thuộc về Ngài,

Con đặt những kế hoạch của con dưới chân Ngài.

Quyền năng thuộc về Ngài,

Con đến nhận sức lực nơi Ngài.

Vinh quang thuộc về Ngài,

Con dâng mọi vinh hiển cho Ngài.

Đời đời. Amen!

Dịch: Annie Phan

Nguồn: Max Lucado

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like