Home Tin Lành Đồng hành cùng Festival -Giải bóng đá YÊU HÀ NỘI nhằm gây quỹ từ thiện giúp đỡ những người khó khăn.

Đồng hành cùng Festival -Giải bóng đá YÊU HÀ NỘI nhằm gây quỹ từ thiện giúp đỡ những người khó khăn.

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hằng năm, vào mùa hè, Ban Thanh niên Hội thánh Lời Sự Sống lại tổ chức giải bóng đá cơ đốc mở rộng với những đội bóng trong cộng đồng người tin Chúa tại thủ đô Hà nội.

Năm nay để đồng hành cùng sự kiện Festival Yêu Hà Nội với Franklin Graham nhân sự kiện 500 Tin Lành Cải Chính vào cuối năm, giải bóng Yêu Hà Nội được tổ chức với mục đích gây quỹ từ thiện cho những tổ chức, cá nhân có hoàn cảnh khó khan trong Thành phố như Hội người mù, trẻ em khuyết tật…

Tham gia giải đấu không chỉ có các đội bóng từ Hội thánh mà còn có các đội bóng từ các tổ chức ban ngành tại Hà Nội.

Dự kiến giải bắt đầu vào 3/7 và kết thúc vào cuối tháng 7.
Xin hãy đồng hành và cầu nguyện cho giải diễn ra trong sự tể trị của Chúa, và mọi vinh hiển thuộc về Ngài.

Thi Thiên133
1 Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau Thật tốt đẹp thay! 2 Ấy khác nào dầu quí giá đổ ra trên đầu, Chảy xuống râu, tức râu của A-rôn, Chảy đến trôn áo người; 3 Lại khác nào sương móc Hẹt-môn Sa xuống các núi Si-ôn; Vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, Tức là sự sống cho đến đời đời.

Đơn vị tổ chức Hội Thánh Lời Sự Sống
Liên hệ : 0977199008 Anh Thiện.

Bình Luận:

You may also like