Home Cho Người Việt Tôi là người giáo sĩ.

Tôi là người giáo sĩ.

by Ban Biên Tập
30 đọc

Chúa cần ai đó nói không với thế gian…. rời xa gia đình đi đến những cù lao xa, hoang mạc khô cằn… hay bất kỳ ngọn núi nào, chịu đựng mọi khó khăn….để chạm đến những người chưa bao giờ được nghe về Tin Lành. Bởi vì làm sao họ có thể tin Ngài nếu chưa được nghe về Ngài, làm sao họ được nghe về Ngài nếu không ai rao giảng, và làm sao có thể rao giảng nếu không ai được sai đi….

Vậy nên Đức Chúa Trời tạo nên Người Giáo sĩ….

Bình Luận:

You may also like