Home Dưỡng Linh Ngày 26 – Vui Mừng Được Ở Trong Nhà Của Đức Chúa Trời

Ngày 26 – Vui Mừng Được Ở Trong Nhà Của Đức Chúa Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Vị thi sĩ, người mong muốn đi đến đền thánh, nhưng không thể làm được, xưng nhận sự khao khát lớn lao về Đức Chúa Trời và đền thờ, và cầu nguyện với Đức Chúa Trời bày tỏ mong muốn sốt sắng của ông được quay trở lại đền thánh.

Thi Thiên 84:1-12

1 Lạy Đức Giê-hô-va vạn quân,

Nơi ngự của Ngài đáng yêu thay!

2 Linh hồn con mong ước đến nỗi hao mòn

Về hành lang của Đức Giê-hô-va;

Tâm hồn và thể xác con cất tiếng ca ngợi

Đức Chúa Trời hằng sống.

3 Lạy Đức Giê-hô-va vạn quân

Là Vua của con và là Đức Chúa Trời của con,

Ngay cả con chim sẻ còn tìm được một nơi để ở

Và chim én còn kiếm được một chỗ để làm tổ đẻ con,

Là nơi gần bàn thờ của Chúa.

4 Phước cho người nào được ở trong nhà Chúa!

Họ sẽ ca ngợi Chúa mãi mãi.

5 Phước cho người nào được sức lực trong Chúa,

Và lòng họ hướng về con đường dẫn đến Si-ôn.

6 Đang khi đi qua trũng khóc lóc.

Họ làm cho trũng ấy trở nên những suối nước;

Mưa sớm cũng phủ phước cho nó.

7 Họ đi tới, sức lực ngày càng tăng,

Cho đến khi họ ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn.

8 Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, xin nghe lời cầu nguyện của con;

Đức Chúa Trời của Gia-cốp ôi, xin Ngài lắng tai nghe.

9 Lạy Đức Chúa Trời là cái khiên của chúng con;

Xin đoái xem mặt của người được Chúa xức dầu.

10 Vì một ngày trong hành lang Chúa

Đáng hơn một nghìn ngày ở nơi khác.

Con đã chọn thà làm người giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời

Còn hơn là sống trong trại kẻ dữ.

11 Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên;

Đức Giê-hô-va sẽ ban ân điển và vinh quang;

Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành nào

Cho những người sống cuộc đời trọn vẹn.

12 Lạy Đức Giê-hô-va vạn quân,

Phước cho người nào tin cậy nơi Ngài!

Suy ngẫm và hiểu 

Vị thi sĩ, người không thể đến đền thờ Giê-ru-sa-lem vì cuộc tấn công của quân A-si-ri, đã cầu nguyện với niềm khao khát về nhà của Đức Chúa Trời. Vị thi sĩ mong mỏi cách sâu sắc hành lang của cung điện (đền thờ) của Đức Chúa Trời, nơi Đức Chúa Trời, Đấng ông yêu mến, ngự và nơi ông đã hát những bài ca của sự vui mừng với tất cả tấm lòng của ông cho Đức Chúa Trời hằng sống (c.1-4). Ông cũng nhớ sự vui mừng khi thờ phượng một cách tự do trong nhà của Chúa, và thừa nhận rằng dân sự, những người đến đền thờ tại Si-ôn để thờ phượng là được phước. Thậm chí, vị thi sĩ còn mong muốn được làm dù chỉ là người giữ cửa đền thờ. Cuối cùng, nhà thơ cầu nguyện cho vua, người đã được Đức Chúa Trời chỉ định qua sự xức dầu, và ngợi khen ân điển và phước lành của Đức Chúa Trời (c.1-12).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Vị thi sĩ, người mong ước nhưng không thể đến đền thánh, chẳng có cách nào ngoài việc ghen tị với những con chim có thể làm nhà cho mình và xây tổ cho chim con một cách tự do như chúng mong muốn. Bất chấp nỗi buồn này, vị thi sĩ ngợi khen Đức Chúa Trời một cách liên tục là “Vua của con, Đức Chúa Trời của con, Chúa của các chúa”. Mặc dù ông mệt mỏi bởi nỗi ước ao quá lớn mong quay trở về đền thánh, nhưng vị thi sĩ sử dụng tất cả những sức lực còn lại của ông để kêu lớn tiếng tới Đức Chúa Trời và dốc đổ sự than khóc của ông. Đối với ông, không có gì đáng yêu mến hơn là đền thờ và không có phước nào lớn hơn việc thờ phượng một cách tự do. Chúng ta có biết ơn vì đặc quyền được thờ phượng và sự tự do để được nghe lời Chúa khi muốn, và cầu nguyện bất cứ khi nào chúng ta mong mỏi, hay không? Chúng ta có đang khao khát mối tương giao với Đức Chúa Trời và thông công với Hội Thánh, hay không? Nguồn vui mừng và hạnh phúc thực sự của chúng ta là gì?

Tham khảo

84:1-12 Đây là một Thi Thiên ăn mừng việc đi đến Giê-ru-sa-lem để thờ phượng tại đền thờ. Nó rất giống những bài Thánh ca ngợi khen Si-ôn, nơi đặc biệt của Đức Chúa Trời (ví dụ Thi Thiên 122), cho dù Thi Thiên này tập trung vào sự vui mừng được đi thờ phượng ở đó.

Mục đích của việc hát Thi Thiên này là để nuôi dưỡng sự vui mừng đó, để mở mắt và lòng của dân sự Đức Chúa Trời về đặc quyền đáng kinh ngạc được là một vị khách được chào đón trong nhà của chính Đức Chúa Trời, và được khắc sâu vào linh hồn của họ sự tin quyết rằng sự ác không mang lại phần thưởng nào, điều không bao giờ có thể sánh được với sự vui mừng và vui thích nơi nhà của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Chúa ôi, cám ơn Ngài vì tất cả các phước lành Ngài ban trên chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: II Sử Ký 10-12

Bình Luận:

You may also like