Home Góc nhìn Sự Thành Công Thật

Sự Thành Công Thật

by Lê Hằng
30 đọc

 

Chúng ta được sinh ra để cất cánh bay cao như đại bàng chứ không phải để sống với tinh thần nghèo nàn chỉ biết cúi đầu xuống đất kiếm ăn cho riêng mình như gà.

Đối với gà, việc trèo lên một mô đất đã là vấn đề lớn nhưng những đỉnh núi cao thì mới là chỗ ở của đại bàng.

Từ một cậu bé chăn chiên Đavít đã được lên làm vua, từ một cô gái mồ côi, Ê-xơ-tê đã được trở thành hoàng hậu. Từ một kẻ phu tù, Đa-ni-ên đã trở thành một trong những người đứng đầu chính quyền nhà nước Babylon. Từ một kẻ tù tội, Giô-sép đã trở thành tể tướng nước Ai-cập. Tất cả những con người này đã trở thành nguồn phước cho dân tộc mình. Bí quyết thành công của họ không gì khác hơn là hết lòng tìm kiếm Chúa và đặt Ngài là trên hết trong đời sống mình.

Khi xứ gặp đói kém, Isac đã gieo hạt giống và gặt hái được trăm lần hơn. Chúa không bị lệ thuộc vào thời tiết vì Ngài tạo dựng nên thời tiết, Ngài cũng không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố nào để không thể ban phước cho chúng ta. Nhưng điều ngăn trở phước hạnh không đến được trên chúng ta là do chính chúng ta không đặt Ngài là thứ tự ưu tiên trong cuộc sống mình.

Vậy, trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban thêm cho chúng ta mọi điều chúng ta cần.

Cuộc sống thật ngắn ngủi, mỗi chúng ta chỉ có một cuộc đời duy nhất trên đất, hãy sống một đời sống thật ý nghĩa và có giá trị.

 

Khi nhà truyền giáo David Livingstone lên đường đi hầu việc Chúa tại Châu Phi, thì anh trai của ông lúc đó là một bác sĩ, đã nói với ông rằng: Em cứ đi Châu Phi và vui với cuộc đời của em, còn anh sẽ ở lại London, để làm rạng danh cuộc đời mình. Tuy nhiên, sau này khi người ta tra cứu trong cuốn từ điển bách khoa toàn thư của Anh thì anh trai của David Livingston chỉ được ghi chú mỗi một dòng là: Anh trai của David Livingstone. Trong khi đó David Livingstone thì lại chiếm rất rất nhiều trang trong đó.

 Lạy Chúa xin hãy dạy con biết đếm các ngày của chúng con hầu cho được lòng khôn ngoan. Xin cho con biết tận dụng thì giờ vì nó vốn là xấu. Xin cho con biết nói không với những điều chỉ có giá trị tạm thời và biết đầu tư cuộc đời mình cho những điều có giá trị đời đời. Amen!

Lê Hằng

 

 

Bình Luận:

You may also like