Home Tôi Viết CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI

CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI

by Ban Biên Tập
30 đọc

Chúa Giê-xu sống lại rồi

Chúa Giê-Xu đã thực sự sống lại, Ngài đã hiện ra với các môn đồ. Ngài dặn rằng hãy chờ ở đây, khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và đi ra làm chứng về ta, từ Giê-ra- sa- lem cho đến tận cùng trái đất.

Mọi người cùng nhau cầu nguyện không kể nam nữ, cùng khao khát được nhận lấy quyền phép của Đức Thánh Linh để trở nên chứng nhân cho Chúa, Chúa thực sự sống lại rồi, nhân loại cần biết điều đó, họ cần được sống lại như Chúa đã sống lại.

Rồi bỗng nhiên, tiếng gió thổi ào ào, Các môn đồ thấy lưỡi bằng lửa hiện ra đậu trên mình. Họ bắt đầu nói các ngôn ngữ khác nhau cứ như thể các dân tộc đang cùng đến thờ phượng Chúa vậy. Những âm thanh của thiên đàng, âm thanh của các ngôn ngữ quyện lại cùng nhau vang ra rúng động cả thành Giê-ru-sa-lem. Khách thập phương đến dự lễ hội ngũ tuần đều chạy đến, cả thành Giê-ra-sa-lem cũng chạy đến, họ ngạc nhiên, họ sững sờ hỏi nhau :những người này là ai? Những người đánh cá, thâu thuế… ít học, ở xứ Ga-li-lê kém cỏi, vậy mà đang nói các thứ tiếng riêng của  chúng ta sao, điều gì đang xảy ra vậy, thể nào họ làm được điều đó?

Phi- e- rơ cùng mười một sứ đồ đầy dẫy sự bạo dạn đứng lên làm im lặng cả đám đông :

“ Hỡi người Giu-Đa và mọi người ở đây, chúng tôi không say rượu đâu, chính Kinh thánh đã nói rằng trong những ngày cuối cùng Đức Thánh Linh sẽ đổ xuống, sẽ có nhiều dấu kỳ phép lạ xảy ra khắp mọi nơi, ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu. Chúa Giê Xu đã bị đóng đinh lên thập tự giá nhưng Ngài đã sống lại và nhận lấy Đức Thánh Linh từ Đức Chúa Trời, Ngài đã ban Đức Thánh Linh xuống cho chúng tôi như các ngươi đang thấy, vậy hãy ăn năn để được tha tội và được nhận lãnh sự ban cho của Đức Thánh Linh.”

3000 người nam không kể phụ nữ và trẻ em đã tiếp nhận Chúa ngay sau đó.

Hội thánh đầu tiên đã bắt đầu nhóm lại như vậy đấy, mỗi ngày cứ chăm chỉ đến đền thờ, cầu nguyện, học kinh thánh cùng nhau, rồi lại đến nhà riêng dùng bữa chung thông công vui vẻ. Ai có tài sản bán đi chia cho người không có, mọi người đều kính sợ Chúa, vâng giữ các điều dạy của Ngài.

Các sứ đồ lại tiếp tục đi ra khắp mọi nơi để truyền giáo, nơi nào họ đến cũng có những người muốn nghe và những người không muốn nghe, những người tin Chúa vui mừng nhận lãnh sự chữa lành, sự biến đổi, còn những người không tin thì tức giận, bắt bớ, ném đá họ.

Nhưng chẳng điều gì có thể ngăn trở được sự khao khát đem những người hư mất trở về với Chúa. Đức Thánh Linh cứ đi cùng và dẫn dắt họ.

Người ta bắt giam họ vào, Đức Thánh linh lại sai thiên sứ đến giải cứu họ ra, vừa ra khỏi họ lại tiếp tục giảng dạy, chẳng nói về mình nhưng cứ nói về sự sống lại của Chúa Giê Xu, và những việc Ngài đã làm cho mình. Họ giảng khắp mọi nơi, từ nhà hội, đến phố chợ, bên bờ sông, hay trên biển. Nhốt họ vào tù thì họ giảng ở trong tù, đem họ ra tòa, họ lại giảng tại phiên tòa. Giam giữ họ, còng tay họ không đi được, họ gọi mọi người đến nghe họ giảng.

Họ cứ đi từ thành này đến thành khác, ném đá họ, họ lại đi, thân thể thâm tím, đau đớn  không ngăn trở được họ tiếp tục ra đi, sự sỉ nhục, mắng nhiếc, vu oan không làm họ sờn lòng, họ vẫn đi. Chẳng phương tiện, ô tô hay xe máy, chỉ đôi chân ấy người rao truyền tin lành tiếp tục trèo đèo, lội suối, quyết cho đến tận cùng trái đất.

Đức Thánh Linh cứ ở cùng, cứ làm cho mạnh mẽ, những nhà lãnh đạo chính quyền đe dọa cấm không cho giảng về Chúa, Phi- e- rơ dạn dĩ trả lời “ Thà vâng lời Đức Chúa Trời hơn vâng lời con người”.

Họ giết Ê- tiên, các học trò của Ê- Tiên lại dấy lên.  Giết Gia- cơ thì Bê- rit-sin, A- qui- la, A-bô-lô và nhiều người khác lại tiếp tục vươn lên giương cao ngọn cờ đắc thắng.

Ai ai cũng đầy dẫy Đức Thánh Linh, từ người ra trận cho đến người ở nhà phục vụ bàn tiệc. Từ người Giu- Đa, người Sa-ma-ri và cả người ngoại. Đức Thánh Linh thăm viếng mọi nơi mọi lúc, khi thì đang giảng lúc lại đang cầu nguyện. Các dấu kỳ phép lạ xảy ra. Người què được đi, người đau bại được dậy, người chết sống lại. Người ta đem người bệnh đặt ở ngoài đường để mong chạm đươc dẫu chỉ cái bóng của môn đồ đi qua , lấy khăn và áo  môn đồ đã mặc đặt lên người bệnh cũng được chữa lành.

Từ những người chuyên dùng tà thuật phù phép, đến những  thầy thông giáo  Giu-đa cứng lòng cũng trở về cùng Chúa. Từ những người lao động ít học, phụ nữ bán hàng , đến  quan chức, cai ngục đều trở thành tín nhân; ngay cả vua cũng gần muốn tin Chúa.

Một làn sóng phấn hưng tràn ra khắp mọi nơi từ những môn đồ bình thường nhưng đầy dẫy Đức Thánh Linh. Họ cứ cầu nguyện, rồi Chúa lại phán rồi lại ra đi, chẳng gì có thể ngăn trở được.

Sự kiêu ngạo, ích kỷ, gian ác của con người, sự bắt bớ của chính quyền, tù đầy, xiềng xích, thiên tai bão tố, hệ thống tôn giáo, phương tiện giao thông, sự sỉ nhục, sự đánh đập, sự chết, chẳng gì có thể ngăn trở Thánh Linh vận hành, chẳng gì có thể ngăn trở niềm đam mê, tình yêu đem những người hư mất trở về đang cuồn cuộn chảy trong các môn đồ.

Chúa Giê Xu đã bắt đầu giảng tin lành từ Ga-li-lê, qua Sa-ma-ri đến Giu-đê, Giê- ru-sa-lem. Các môn đồ của Ngài lại tiếp tục từ Giê-ru-sa-lem mang đao Chúa đến Giu-đê, Sa-ma-ri và tận cùng trái đất.

Gần 2000 năm qua các môn đồ vẫn tiếp tục đi ra, tiếp tục mang  lấy tấm lòng của Chúa, tấm lòng cho các dân tộc, rải mùi hương về sự nhận biết Ngài  khắp chốn , niềm vui cứ tiếp tục nhân lên trên nhiều cuộc đời, nhiều dân tộc, chẳng bao lâu nữa mọi nước sẽ đến dâng sự vinh hiển lên Chúa như nước tràn biển vậy.

Bình Luận:

You may also like