Home Dưỡng Linh Các Nhân Chứng Của Đức Chúa Jêsus (4): Những Đám Đông 

Các Nhân Chứng Của Đức Chúa Jêsus (4): Những Đám Đông 

by SU Việt Nam
30 đọc

Thậm chí sau những phép lạ chữa lành cho người đã bị bệnh suốt 38 năm (Chương 5) và cho năm nghìn người ăn (Chương 6), những đám đông vẫn trở nên cứng lòng. Họ là những môn đồ đã từ bỏ Đức Chúa Jêsus (6:66), đã phản bội Chúa (6:71) và thậm chí còn chờ để giết Ngài (7:1). Dầu vậy, thậm chí thế gian ngày nay vẫn hiểu sai và không tin Đức Chúa Jêsus, Ngài vẫn là Con Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa và là Vua của thế giới này.

1. Các em của Đức Chúa Jêsus thúc giục Ngài lên Giê-ru-sa-lem vào dịp Lễ Lều Tạm của người Do Thái (c.1-9).

Điều gây bất ngờ hơn cả phép lạ chính là phản ứng của con người. Còn lại gì khi lời sự sống và phép lạ nhường chỗ cho sự vô tín và sự đe dọa bằng sự chết? Chúng ta hãy chia sẻ những giới hạn và lợi ích của những kinh nghiệm và ân tứ thuộc linh.

Có đức tin tức là sống vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi không theo ý Chúa chính là chúng ta đang sống cho bản thân mình. Liệu chúng ta có đang sống bằng cách cầu xin Chúa bày tỏ ý muốn của Ngài cho chúng ta, qua sự suy ngẫm và cầu nguyện không? Chúng ta hãy cùng chia sẻ những suy nghĩ về “sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời”.

2. Ý kiến của đám đông về Đức Chúa Jêsus không giống với những người Do Thái (c.10-13).

 Có rất nhiều quan điểm về Đức Chúa Jêsus ở Giê-ru-sa-lem. Thế gian ngày nay nói gì về Đức Chúa Jêsus và Hội Thánh, những người tin Ngài? Có phải cách nhìn của người ta đang chê trách và hoài nghi, bởi vì họ không biết Phúc Âm, hay không? Lòng thù ghét của họ vô lý hay hợp lý? Chúng ta hãy chia sẻ những ý tưởng của mình về điều này.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy giúp chúng con sống bằng cách tìm kiếm thì giờ và ý muốn của Ngài qua sự suy ngẫm và cầu nguyện.

Bình Luận:

You may also like