Home Dưỡng Linh Những Chứng Cứ Về Đức Chúa Jêsus (3): Kinh Thánh

Những Chứng Cứ Về Đức Chúa Jêsus (3): Kinh Thánh

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức tin phụ thuộc vào đối tượng của đức tin, chứ không phải phụ thuộc vào người tin. Mọi người có thể tin khi đối tượng niềm tin của họ là đáng tin. Đức Chúa Jêsus trích dẫn bốn nhân chứng (chứng cứ) – Giăng Báp-tít, chức vụ của Đức Chúa Jêsus, Đức Chúa Cha và Kinh Thánh- để chứng minh thẩm quyền của Ngài. Vì vậy, lý do cho sự không tin không thể là vì việc thiếu chứng cứ.

1. Đức Chúa Jêsus tuyên bố Ngài đã nhận lãnh thẩm quyền phán xét từ Đức Chúa Trời và trích dẫn những nhân chứng cho thẩm quyền của Ngài (c.30-35).

Những người Do Thái vui mừng vì Đức Chúa Trời đã sai đến một tiên tri sau 400 năm yên lặng, nhưng sự vui mừng của họ chỉ trong chốc lát. Họ quay lưng lại với Đức Chúa Jêsus khi Ngài chiếu sự sáng vào sự tối tăm của họ. Chúng ta phản ứng ra sao khi sự sáng của lời Chúa lên án chúng ta vì không chịu thay đổi? Liệu chúng ta có phải là những người ăn nuốt lời Chúa khi thấy ngọt ngào và sẵn sàng nhả ra khi thấy đắng không?

2. Đức Chúa Jêsus chỉ ra những bằng chứng khác để bày tỏ Ngài chính là Con Đức Chúa Trời (c.36-42).

Tùy thuộc vào cách thức chúng ta nhìn nhận, những việc xảy đến trong đời sống chúng ta có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên hoặc là bàn tay giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta nhìn thế giới (đời sống hàng ngày) qua đôi mắt của đức tin, mọi thứ sẽ trở nên huyền nhiệm. Chúng ta hãy chia sẻ có phải chúng ta từng kinh nghiệm về việc nhận ra một biến cố nào đó, thoạt đầu như một sự trùng hợp nhưng thực ra lại là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Ngoài ra, chúng ta cũng hãy chia sẻ về những dấu ấn của Ê-ma-nu-ên trong đời sống mình.

Người Do Thái đã không tin Đức Chúa Jêsus, kể cả sau khi chứng kiến Ngài làm nhiều phép lạ, bởi lẽ họ không có đức tin nơi Ngài. Không có một tấm lòng yêu thương, chẳng ai có thể nghe thấy tiếng của Đức Chúa Jêsus và tiếp nhận lời Ngài vào tấm lòng và tâm trí của mình. Mục đích mà chúng ta tin và suy ngẫm là gì? Có phải quan hệ giữa chúng ta với Chúa ngày càng sâu sắc hơn theo sự suy ngẫm và trưởng thành của đức tin của chúng ta, hay không?

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Jêsus, xin hãy ban cho chúng con đôi mắt của đức tin để nhận biết nhiều bằng cớ chứng minh rằng Ngài chính là Chúa.

Bình Luận:

You may also like