Home Dưỡng Linh Ngày 11 – Đức Chúa Jêsus Gặp Người Phụ Nữ Sa-Ma-Ri

Ngày 11 – Đức Chúa Jêsus Gặp Người Phụ Nữ Sa-Ma-Ri

by SU Việt Nam
30 đọc

Sau khi hướng dẫn Ni-cô-đem, người Do Thái, đã đến với Ngài vào ban đêm bởi ánh sáng của chân lý, Đức Chúa Jêsus đã gặp người phụ nữ Sa-ma-ri, người đã đến giếng lấy nước vào giữa trưa để tránh những người khác, và hứa ban cho chị nước sống.

Giăng 4:1-14 

1 Khi Đức Chúa Jêsus biết được người Pha-ri-si có nghe nói Ngài thu nhận và làm báp-têm nhiều môn đồ hơn Giăng, 2 (Thật ra không phải chính Đức Chúa Jêsus làm báp-têm, nhưng là các môn đồ của Ngài), 3 thì Ngài rời miền Giu-đê trở về miền Ga-li-lê. 4 Nhưng Ngài phải đi ngang qua vùng Sa-ma-ri. 5 Vậy, Ngài đến một thành của vùng Sa-ma-ri, gọi là Si-kha, gần cánh đồng mà Gia-cốp đã cho con mình là Giô-sép. 6 Tại đó có cái giếng Gia-cốp. Vì đi đường mệt mỏi, nên Đức Chúa Jêsus ngồi lại bên giếng. Lúc ấy vào khoảng mười hai giờ trưa.

7 Một phụ nữ Sa-ma-ri đến múc nước. Đức Chúa Jêsus nói với bà: “Cho Ta xin nước uống.” 8 Lúc ấy, các môn đồ Ngài đã đi ra phố mua thức ăn. 9 Người phụ nữ Sa-ma-ri nói: “Sao ông là một người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Sa-ma-ri, cho uống nước?” (Vì người Do Thái vốn không giao tiếp với người Sa-ma-ri.) 10 Đức Chúa Jêsus đáp: “Nếu chị biết quà tặng của Đức Chúa Trời, và Người đang nói với chị: ‘Cho Ta xin nước uống’ là ai thì chắc chắn chị sẽ nài xin Người, và Người sẽ cho chị nước sống.” 11 Người phụ nữ nói: “Thưa ông, ông không có gầu múc, mà giếng thì sâu, vậy ông lấy đâu ra nước sống ấy? 12 Tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp đã cho chúng tôi giếng nầy; chính Gia-cốp, các con và bầy gia súc của người đều uống ở giếng nầy, vậy ông lớn hơn Gia-cốp sao?” 13 Đức Chúa Jêsus đáp: “Ai uống nước nầy sẽ còn khát mãi, 14 nhưng ai uống nước Ta sẽ cho thì không bao giờ khát nữa. Nước Ta cho sẽ trở thành một mạch nước trong người ấy, tuôn trào đến tận sự sống đời đời.”

Suy ngẫm và hiểu                                             

Người Sa-ma-ri là những người có dòng dõi lai tạp, những người kết hôn với người ngoại và họ là những tín hữu đức tin bị bóp méo vì họ phục vụ cả Đức Chúa Trời lẫn thần tượng (II Các Vua 17:24-41). Vì dòng máu pha trộn và đức tin mù quáng của họ, nên người Do Thái xem người Sa-ma-ri như là người ngoại và tránh xa họ. Tuy nhiên, Đức Chúa Jêsus đã chủ định đi đến Sa-ma-ri và tại đó hỏi xin nước uống người phụ nữ Sa-ma-ri, người thậm chí đang bị những người Sa-ma-ri khác tránh xa. Mặc dù người phụ nữ đáp lời một cách lạnh lùng, nhưng Đức Chúa Jêsus hứa ban nước sống, thứ nước không bao giờ cạn cho người phụ nữ này, người múc nước vào giữa trưa, vật lộn với cái nóng, để tránh gặp người khác.

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.13-14 Đức Chúa Jêsus mãi mãi làm đã cơn khát thuộc bản chất của nhân loại. Cuộc trò chuyện giữa Đức Chúa Jêsus và người phụ nữ Sa-ma-ri bên giếng của Gia-cốp, nơi bắt đầu về “nước uống”, được Đức Chúa Jêsus biến thành cuộc trò chuyện có chủ đích về “mạch nước tuôn trào đến sự sống đời đời”. Nếu nước ở giếng của Gia-cốp là nước giải quyết cơn khát của chúng ta cách tạm thời, thì nước Đức Chúa Jêsus ban cho là “nước sống đời đời”, điều làm đã cơn khát của chúng ta mãi mãi. Cho nên, một môn đồ của Đức Chúa Jêsus không có lý do gì để bị khát. Nếu vào lúc này, bạn đang cảm thấy khát khao điều gì đó, hãy hướng tấm lòng và mắt của bạn lên Đức Chúa Jêsus.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.9 Phúc Âm phá vỡ những định kiến và tục lệ liên quan đến người Sa-ma-ri và phụ nữ. Những người chúng ta chỉ tay buộc tội là những người thực sự cần Phúc Âm. Ai là “người phụ nữ Sa-ma-ri” chúng ta phải tìm kiếm ngày hôm nay giống như Đức Chúa Jêsus đã làm?

Tham khảo   

4:10 Những lời của Đức Chúa Jêsus về nước sống một lần nữa bao gồm nghĩa kép. Theo nghĩa đen, cụm từ này liên quan đến nguồn nước trong lành (Sáng Thế Ký 26:19; Lê-vi Ký 14:6), nhưng Giăng 7:38-39 nhận định “nước sống” này là Đức Thánh Linh ngự vào bên trong những người tin (tham chiếu Giê-rê-mi 2:13; Ê-xê-chi-ên 47:1-6; Xa-cha-ri 14:8; ngoài ra, Ê-sai 12:3).

4:12 Bằng việc nhắc đến tổ phụ Gia-cốp, người phụ nữ cho thấy chị và dân của chị vẫn nghĩ chính họ là con cháu thật sự của Gia-cốp (Y-sơ-ra-ên, Sáng Thế Ký 32:28). Rõ ràng người phụ nữ này không hiểu Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào, vì sau đó chị hiểu rằng Ngài thậm chí còn vĩ đại hơn cả Gia-cốp, tổ phụ của 12 chi phái Y-sơ-ra-ên (xem Sáng Thế Ký 49:1-28).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Ngài vì tìm kiếm chúng con, những kẻ thấp kém và ban cho chúng con nước sống đời đời.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Sáng Thế Ký 34-36

Bình Luận:

You may also like