Home Dưỡng Linh Ngày 17 – Một Số Phận Chung

Ngày 17 – Một Số Phận Chung

by SU Việt Nam
30 đọc

Nhà truyền đạo tập trung vào giá trị của việc được sống thay vì thực tiễn là cái chết là không thể tránh khỏi đối với người khôn ngoan cũng như người ngu dại.

Truyền Đạo 9:1-10

1 Ta đã chuyên tâm nghiên cứu tất cả những điều nầy, và thấy rõ rằng người công chính và khôn ngoan cùng với việc làm của họ đều ở trong tay Đức Chúa Trời; được yêu thương hay bị ghét bỏ, con người không biết được. Tất cả đều thuộc về tương lai. 2 Mọi việc xảy đến cho mọi người như nhau, cùng chung một số phận: Người công chính cũng như kẻ gian ác, người tốt cũng như kẻ xấu, người tinh sạch cũng như kẻ ô uế, người dâng sinh tế cũng như kẻ không dâng, người thiện lành cũng như kẻ tội lỗi, người thề nguyện cũng như kẻ không dám thề nguyện.

3 Đây là thảm họa trong tất cả những gì xảy ra dưới ánh mặt trời: Vì mọi người chịu chung một số phận nên lòng dạ con người đầy dẫy điều hung ác, và sự điên rồ chiếm hữu tâm trí họ suốt đời, để rốt cuộc phải đi vào cõi chết. 4 Chỉ những ai thuộc trong số những người sống mới có hi vọng, vì con chó sống còn hơn con sư tử chết!

5 Người sống biết mình sẽ chết,

Nhưng kẻ chết chẳng biết gì cả;

Chẳng còn phần thưởng gì cho họ,

Vì kỷ niệm về họ đã rơi vào quên lãng.

6 Ngay cả sự yêu thương, ganh ghét,

Và sự đố kỵ của họ cũng đều tiêu tan.

Họ sẽ chẳng bao giờ được dự phần gì

Trong mọi việc xảy ra dưới ánh mặt trời.

7 Vậy, hãy ăn cách vui vẻ và uống rượu với lòng hớn hở, vì Đức Chúa Trời đã chấp nhận các việc làm của con. 8 Hãy luôn ăn mặc như trong ngày lễ hội và đừng quên xức dầu thơm trên đầu con. 9 Hãy vui sống với người vợ mà con yêu thương trọn những ngày của cuộc đời hư không đã ban cho con dưới ánh mặt trời. Vì đó là phần của con trong cuộc sống, giữa bao công lao khó nhọc mà con đã làm ra dưới ánh mặt trời, suốt những ngày hư không của con. 10 Mọi việc tay con làm được, hãy làm hết sức mình; vì trong âm phủ, là nơi con đang đi đến, chẳng có công việc, kế hoạch, tri thức hay là sự khôn ngoan.

Suy ngẫm và hiểu

Nhà truyền đạo nói rằng tất cả mọi việc con người làm đều ở dưới bàn tay của Đức Chúa Trời. Tuy vậy, người công bình không được thịnh vượng còn kẻ ác thì không bị sa ngã. Ngoài ra, cho dù một người làm lụng nhiều hoặc ít bao nhiêu, anh ta sẽ chết như tất cả mọi người khác. Do vậy, nhà truyền đạo khuyên mọi người vui hưởng cuộc sống Đức Chúa Trời đã ban cho họ như một món quà tặng. Trong khi sống đời sống Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, chúng ta phải làm hết sức với tất những thứ là của chính chúng ta và những thứ chúng ta có. Điều này là bởi vì, như nhà truyền đạo đã nói, sau khi chúng ta chết, sẽ không có việc làm, kế hoạch, tri thức hoặc sự khôn ngoan nữa (c. 1-10).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.4-6 Nhà truyền đạo nói rằng sống thì tốt hơn là chết. Đây là một cái nhìn khác so với cái nhìn về đứa trẻ bị chết khi sinh ra và cái nhìn về sự chết tốt hơn là cuộc sống của người bị áp bức (4:2-3; 6:3-6). Nhưng dưới ánh mặt trời, cả hai lời tuyên bố đều đúng. Các Cơ Đốc nhân có thể nói về sự sống của họ sau khi chết một cách tự tin, nhưng họ cũng phải có khả năng lắng nghe những nhà hiện thực, như vị truyền đạo, người thừa nhận cuộc sống và sự tàn nhẫn của sự chết. Điều này là bởi vì đây là nơi niềm hy vọng đích thực gia tăng.

C.7-10 Cuộc sống có thể vô nghĩa, nhưng việc ăn, uống, mặc quần áo và sống đời sống của người chồng hoặc người vợ, là tất cả những phước lành Đức Chúa Trời ban cho chúng ta vui hưởng. Công việc của chúng ta có thể kết thúc như việc lao khổ vô nghĩa, nhưng Đức Chúa Trời phán bảo chúng ta làm việc chăm chỉ với bất cứ việc gì chúng ta được ban cho để làm. Đó là việc đưa ra sự lựa chọn khôn ngoan trong đời sống của chúng ta, cho đến tận khi chết.

Tham khảo

9:7-10 Hãy tìm kiếm sự vui hưởng khi hoàn cảnh cho phép. Sự sống là tốt đẹp hơn sự chết (c. 4-6), nhưng không có sự đoán trước liệu cuộc đời của một người ở thế giới này sẽ khó nhọc hay dễ dàng (c. 1-3). Bởi vậy, một người được khuyên vui hưởng cuộc sống khi hoàn cảnh có lợi cho nó. Khi những người tin kính làm như vậy, họ sẽ thừa nhận rằng đó là nhờ  “sự chấp thuận” hoặc “ân huệ” của Đức Chúa Trời (c. 7; so sánh với 2:24-26; 3:13; 5:19-20). 

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp đỡ chúng con tận hiến cho Ngài trong đời sống của chúng con, và sống bằng đức tin, điều thắng hơn sự chết.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Hê-bơ-rơ 11

Bình Luận:

You may also like