Home Dưỡng Linh Ngày 29 – Hãy Để Tất Cả Trái Đất Yên Lặng

Ngày 29 – Hãy Để Tất Cả Trái Đất Yên Lặng

by SU Việt Nam
30 đọc

Ba-by-lôn bị rủa sả vì sự gian ác, những hành động đáng xấu hổ và việc thờ lạy thần tượng của nó. Bởi tay của Đức Chúa Trời hằng sống, dân Ba-by-lôn sẽ phải chịu nhục nhã và khắp xứ sẽ nhận biết sự vinh quang của Đức Chúa Trời.

Ha-ba-cúc 2:12-20

12 Khốn cho kẻ lấy máu xây thành,

Và lấy sự gian ác dựng phố!

13 Kìa, chẳng phải là do Đức Giê-hô-va vạn quân

Mà các dân làm việc cực nhọc để làm mồi cho lửa,

Và các nước nhọc nhằn cho sự hư không hay sao?

14 Vì sự nhận biết vinh quang Đức Giê-hô-va

Sẽ đầy dẫy khắp đất

Như nước phủ đầy biển.

15 Khốn cho kẻ chuốc rượu cho người lân cận mình,

Dốc đổ chén độc hại cho đến khi họ say khướt,

Để ngắm nhìn sự lõa lồ của họ!

16 Ngươi sẽ no đầy sự sỉ nhục thay vì vinh quang.

Chính ngươi hãy uống đi và để lộ sự chưa chịu cắt bì.

Chén của Đức Giê-hô-va cầm trong tay phải

Sẽ đến phiên trao cho ngươi,

Và sự sỉ nhục sẽ thay thế vinh quang ngươi.

17 Vì sự bạo ngược ngươi làm cho Li-ban sẽ phủ lấp ngươi;

Và việc ngươi tàn hại các loài thú làm cho ngươi kinh hãi,

Vì ngươi đã làm đổ máu người,

Và vì sự bạo ngược ngươi đã làm cho đất,

Cho thành phố và cho tất cả dân cư trong đó.

18 Tượng chạm mà thợ đã chạm trổ ra

Có ích gì chăng?

Tượng đúc là thầy giả dối,

Sao người thợ làm tượng câm ấy

Lại tin cậy nơi việc mình làm ra?

19 Khốn cho kẻ nói với gỗ rằng: ‘Hãy thức dậy!’

Và nói với đá câm rằng: ‘Hãy trỗi dậy!’

Nó có dạy dỗ được chăng?

Nầy, nó được bọc vàng và bạc,

Nhưng chẳng có một chút hơi thở trong nó.

20 Nhưng Đức Giê-hô-va ngự trong đền thánh Ngài;

Trước mặt Ngài, mọi người trên đất hãy lặng thinh!”

Suy ngẫm và hiểu 

Đức Chúa Trời sẽ báo trả Ba-by-lôn theo những việc làm của nó. Ngài sẽ trả lại bạo lực bằng bạo lực, nhục nhã bằng nhục nhã. Sự ngu dại của người Ba-by-lôn và sự không kết quả từ sức mạnh của họ được tỏ ra trong việc thờ lạy thần tượng. Họ đã thờ đá và cây cối được bọc bằng vàng và bạc. Vào ngày Đức Chúa Trời đoán xét họ, sẽ bộc lộ ra rằng các thần tượng của họ là các giáo sư giả. Vào ngày đó, sẽ minh chứng rằng Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên là Đấng tối cao hằng sống duy nhất của vũ trụ này (c.12-20).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.12-14 Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt bằng lửa tất cả các các thành mà Ba-by-lôn đã xây dựng bằng máu của các nô lệ. Tương tự, Đức Chúa Trời sẽ phá hủy tất cả các tường bởi con người hoặc Hội Thánh mà Ba-by-lôn đã xây, vì những mục đích tôn vinh bản thân họ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.16-18 Dân Ba-by-lôn sẽ bị báo trả tùy theo những hành động của họ. Qua điều này, họ sẽ nhận ra mọi vinh quang, quyền lực và thú vui mà họ đã có được bằng cách lợi dụng sự khốn khổ của người khác, là vô ích và phù phiếm dường nào. Chẳng có lý do gì để tuyệt vọng khi đời sống trở nên khó khăn và chúng ta cũng chẳng có lý do gì để kiêu ngạo khi mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Nếu các hoàn cảnh của chúng ta không phải là một phước hạnh của Đức Chúa Trời, thì chúng chẳng là gì ngoài những ảo tưởng.

Tham khảo

2:13 Đức Giê-hô-va vạn quân. Đức Giê-hô-va là Đấng chỉ huy các đạo quân trên trời, những đạo quân tuân lệnh Ngài. mà các dân làm việc cực nhọc chỉ làm mồi cho lửa. Đức Chúa Trời kiểm soát số phận của con người và sẽ trừng phạt những kẻ bất chính; do đó, các thành của Ba-by-lôn cuối cùng sẽ bị phá hủy hoặc giao cho người khác. Ngay cả dân Giu-đa cũng bị trừng phạt vì những việc làm tương tự (Mi-chê 3:10).

2:18 Tượng. Hình ảnh hoặc chân dung của những thần giả được chạm khắc thường bị lên án là vô giá trị và là những vật không có sự sống không xứng đáng đặt đức tin vào chúng (tham chiếu Ê-sai 41:29; 44:9; Giê-rê-mi 10:15). thầy giả dối. Điều này nhấn mạnh bản chất dối trá của việc thờ lạy thần tượng (tham chiếu Ê-sai 44:20).

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, Ngài là ngay thằng. Ngài là công chính. Ngài thánh khiết và khôn ngoan. Chúng con nhận biết mọi điều này và chúng con ngợi khen Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: II Cô-rinh-tô 7-9

Bình Luận:

You may also like