Home Tôi Viết Lời Dịu Dàng – Lời Tri Thức

Lời Dịu Dàng – Lời Tri Thức

by Debbie Thủy
30 đọc

Vua Sa-lô-môn qua đời, con trai ông là Rô-bô-am lên ngôi:

Dân chúng đến với vị vua trẻ và trình bày:

– Kính thưa vua! Xin vua hãy làm nhẹ bớt gánh lao dịch nặng nhọc mà cha Ngài đã đặt trên chúng tôi thì chúng tôi sẽ phục vụ Ngài.

Những đại thần cao niên cũng tâu với Vua:

– Nếu ngày nay hoàng thượng quyết định làm đầy tớ cho dân và phục vụ họ, dùng lời tử tế nhã nhặn mà đối đáp với họ, họ sẽ làm tôi của hoàng thượng mãi mãi.

Nhưng vị vua trẻ không nghe lời khuyên của những người cao niên, cũng chẳng tiếp nhận sự phản hồi của dân chúng. Vua tự mãn về quyền lực và sức mạnh bản thân của mình, ông trả lời xẳng xớm với họ:

– Cha ta đã đặt trên các ngươi một ách nặng nề, ta sẽ chất thêm cho ách các ngươi càng nặng hơn. Cha ta đã trừng phạt các ngươi bằng roi, nhưng ta sẽ trừng phạt các ngươi bằng bò cạp.

Thấy vua coi thường mình, không nghe ý kiến của mình, toàn dân Y-sơ-ra-ên hiệp lại không phục vụ vua nữa.

Vua sai người cưỡng bách lao động đến, họ ném đá giết chết ông ấy. Vua sợ hãi chạy trốn.

Họ phế bỏ vua, lập Giê-rô-bô-am, một người giữa vòng họ lên thay vua, chỉ còn duy nhất chi phái Giu-Đa ở lại với vị vua trẻ ngu dại, ngạo mạn này. Vương quốc từ đó bị chia đôi.

Nhiều tổ chức, công ty bị mất nhân tài. Nhiều quốc gia bị chảy máu chất xám, nhiều mối quan hệ bị gãy đổ chỉ bởi người ta không học để lắng nghe, để tiếp nhận ý kiến phản hồi, để đối đáp với nhau trong cảm thông và thấu hiểu.

Lạy Chúa! Xin sử dụng môi miệng con như nguồn sự sống, loan truyền điều tri thức, ngay lành. Xin mọi lời con nói như mật ở tàng ong, làm ngọt ngào cho tâm hồn và khỏe mạnh cho người nghe, vì đó là những lời Ngài nói qua con.

(I CacVua 12)

Debbie Thủy.

Bình Luận:

You may also like