Home Dưỡng Linh Ngày 07 – Trái Của Sự Vâng Lời

Ngày 07 – Trái Của Sự Vâng Lời

by SU Việt Nam
30 đọc

Phao-lô yêu cầu Phi-lê-môn không chỉ tha thứ cho Ô-nê-sim, mà còn chào đón Ô-nê-sim như ông sẽ chào đón Phao-lô. Yêu cầu này, điều gần như có vẻ là khiếm nhã, lại có thể xảy ra vì sự tin tưởng vững chắc của Phao-lô nơi Phi-lê-môn.

Phi-lê-môn 1:13-25

13 Tôi muốn giữ người nầy lại với tôi, để thay anh chăm lo cho tôi trong lúc tôi vì Tin Lành mà chịu xiềng xích. 14 Nhưng tôi không muốn làm điều gì khi chưa được anh đồng ý, để việc lành anh làm không bởi ép buộc mà do tự nguyện. 15 Có lẽ vì điều nầy mà Ô-nê-sim đã xa anh một thời gian, để anh có thể nhận lại người nầy mãi mãi, 16 không phải như một nô lệ nữa, nhưng hơn hẳn một nô lệ, là một anh em quý mến. Đối với tôi, người nầy đặc biệt quý mến, nhưng đối với anh, lại càng quý mến hơn, cả về phần xác lẫn phần trong Chúa.

17 Vậy, nếu anh xem tôi là bạn đồng lao, xin hãy tiếp nhận người nầy như chính mình tôi vậy. 18 Nếu người nầy có làm thiệt hại anh, hoặc mắc nợ điều gì thì anh cứ tính cho tôi. 19 Tôi, Phao-lô, chính tay tôi viết điều nầy, tôi sẽ hoàn trả cho anh. Còn chuyện anh nợ tôi về chính bản thân mình thì không nhắc đến. 20 Phải, thưa anh, xin anh cho tôi có được niềm vui nầy trong Chúa, và làm tươi tỉnh tâm hồn tôi trong Đấng Christ. 21 Tôi viết cho anh với niềm tin tưởng là anh sẽ ưng thuận, và biết rằng anh sẽ làm quá điều tôi yêu cầu. 22 Nhân thể, hãy chuẩn bị cho tôi một chỗ trọ, vì tôi hi vọng nhờ lời cầu nguyện của anh em, tôi sẽ được trở về với anh em.

23 Ê-pháp-ra, người bạn tù của tôi trong Đấng Christ Jêsus, chào thăm anh; 24 Mác, A-ri-tạc, Đê-ma và Lu-ca, những bạn đồng lao của tôi cũng vậy. 25 Cầu xin ân điển của Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ ở với tâm linh anh em!

Suy ngẫm và hiểu

Phao-lô yêu cầu Phi-lê-môn tiếp đón Ô-nê-sim tương tự như cách mà ông sẽ tiếp đón Phao-lô, nếu Phi-lê-môn xem Phao-lô là người đồng lao với mình. Không chỉ có điều này thôi, mà Phao-lô còn hứa sẽ đích thân trả lại giá trị của bất cứ thứ gì mà Ô-nê-sim đã ăn cắp khi anh ta chạy trốn. Trong trường hợp như thế này Phi-lê-môn có lẽ không thể từ chối được. Dầu là như thế, điều mà Phao-lô thật sự mong muốn đối với Phi-lê-môn là tha thứ và chào đón Ô-nê-sim theo cách riêng của ông ấy.  Điều này là vì sự vâng phục của Phi-lê-môn sẽ chiếu sáng rực rỡ hơn và có ý nghĩa hơn nếu ông làm điều này (c.13-25).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.17-19 Vấn đề nhận lại Ô-nê-sim không chỉ đơn giản là một vấn đề của sự tha thứ. Việc dạy dỗ và giúp đỡ những người yếu đuối trong Hội Thánh, là sự bày tỏ của tình yêu thương tận hiến, chăm sóc Hội Thánh và hoàn toàn vượt lên cả lòng tốt ban cho sự thương hại. Phi-lê-môn, như Phao-lô mong muốn, sẽ nhận ra cách ông đã được chấp nhận với tư cách là một thân thể của Hội Thánh qua hành động nhận lại Ô-nê-sim.

C.22 Yêu cầu đơn giản của Phao-lô đầy hy vọng nơi Đức Chúa Trời, Đấng sẽ đáp lời cầu nguyện của ông. Ngay cả khi bị tù, Phao-lô vẫn đầy hy vọng có được sự thông công với các thành viên khác của Hội Thánh bằng ân điển của Đức Chúa Trời. Có phải có những thành viên trong Hội Thánh, những người chúng ta đang chờ đợi để để gặp gỡ với mong mỏi và khát khao, hay không? Hãy cầu nguyện với niềm hy vọng vào thời điểm và cách thức của Đức Chúa Trời, Đấng sẽ cho phép ngày đó đến.

Tham khảo   

1:17 bạn đồng lao (tiếng Hy Lạp là koinōnos) từ cùng một từ gốc là “chia sẻ” (tiếng Hy Lạp là koinōnia) trong câu 6. Tiếng tốt ở trong Phi-lê-môn giờ đây cần được thể hiện trong mối quan hệ mới của ông ấy với Ô-nê-sim. Vì Đức Chúa Trời đã nhận dân Ngài vì cớ Đấng Christ, nên họ phải chấp nhận lẫn nhau (Xem Rô-ma 5:6–11; II Cô-rinh-tô 5:16–21).

1:21 Một số người nghĩ rằng còn nhiều điều hơn có thể gợi ý việc phóng thích cho Ô-nê-sim. Số người khác lại cho rằng Phao-lô đang gợi ý Phi-lê-môn nên gửi Ô-nê-sim lại để chăm sóc Phao-lô (tham chiếu c.13-14). Có lẽ Phao-lô cố tình không đưa ra một hướng dẫn cụ thể nào với Phi-lê-môn, để cho ông được tự do quyết định cách giải quyết nào sẽ là tốt nhất.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy giúp chúng con không chỉ tha thứ cho những người đã làm sai, mà còn phục vụ và giúp đỡ họ thậm chí bằng tình yêu thương lớn hơn.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Công Vụ Các Sứ Đồ 1-4

Bình Luận:

You may also like