Home Tôi Viết Đằng Sau Những Vấp Ngã Là Sự Đỡ Nâng Của Ngài

Đằng Sau Những Vấp Ngã Là Sự Đỡ Nâng Của Ngài

by Chí Công
30 đọc

Tạ ơn Chúa vì những vấp ngã Ngài cho phép xảy ra trên cuộc đời con để con kinh nghiệm sự thương xót của Ngài nhiều hơn.

Có những khi, sau những vấp ngã đó, con lại lún sâu hơn nữa vào tình trạng tồi tệ của mình.

Có những khi, càng vùng vẫy con lại càng không tìm được lối thoát.

Nhưng, chính đôi mắt yêu thương của Ngài đã nhìn thấy sự kiệt sức và vô vọng trong con. Ngài vực con dậy lúc con mải mê “ngủ quên” trong tội lỗi.

Ngài nâng con lên giữa lúc con muốn “thối lui” và “tự nhấn chìm” chính mình vì tình trạng không ra chi của con.

Ngài chạm vào nơi sâu kín nhất của lòng con, mà đôi khi con nghĩ rằng nơi đó Ngài chẳng nên xem đến, vì nó xấu xa và gớm ghiếc quá đỗi.

Để sau tất cả những điều ấy, Ngài muốn nói với con rằng: Ngài yêu con thật nhiều và giúp con nhận biết con là ai và sự tồn tại của con ảnh hưởng như thế nào đến tình thương không hạn định, bất di bất dịch của Ngài.

https://www.youtube.com/watch?v=d7GEDFqrL_M

 

 

 

 

Bình Luận:

You may also like