Home Dưỡng Linh Ngày 04 – Đời Sống Của Dân Thánh (1)

Ngày 04 – Đời Sống Của Dân Thánh (1)

by SU Việt Nam
30 đọc

Chương 19 giải thích lại và áp dụng lại Mười Điều Răn, để chúng trở thành một cách ứng xử trong đời sống hàng ngày của dân Y-sơ-ra-ên thánh khiết. Phân đoạn ngày hôm nay đặc biệt giải quyết những trách nhiệm thánh và nghĩa vụ về đạo đức.

Lê-vi Ký 19:1-18

1 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se:

2 “Hãy truyền cho cả hội chúng Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Các con phải thánh vì Ta, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con, là thánh.

3 Mọi người phải tôn kính cha mẹ và giữ những ngày sa-bát của Ta. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con.

4 Đừng hướng về hình tượng và cũng không được đúc cho mình tượng tà thần. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con.

5 Khi các con dâng tế lễ bình an cho Đức Giê-hô-va thì phải dâng cách nào để được Ngài chấp nhận. 6 Phải ăn lễ vật đó ngay trong ngày dâng và ngày hôm sau; phần còn thừa lại đến ngày thứ ba thì phải đem đốt sạch. 7 Nếu sang ngày thứ ba rồi mà có người vẫn ăn thì đó là điều ghê tởm, Ngài không chấp nhận. 8 Người đó sẽ mang tội vì đã xúc phạm đến vật thánh của Đức Giê-hô-va và phải bị trục xuất khỏi dân chúng.

9 Khi các con gặt lúa trong đất mình thì đừng gặt đến cuối bờ ruộng, cũng đừng mót những bông lúa còn sót. 10 Đừng hái sạch vườn nho hay nhặt những trái rớt xuống đất; hãy để lại cho người nghèo khó và kẻ tha hương. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con.

11 Các con không được trộm cắp, không được nói dối và lừa đảo nhau.

12 Các con không được lấy danh Ta mà thề dối, vì như vậy là xúc phạm đến danh của Đức Chúa Trời mình. Ta là Đức Giê-hô-va.

13 Không được bóc lột người lân cận mình, cũng đừng cướp giật của họ. Không được giữ tiền công của người làm thuê trong nhà mình cho đến hôm sau.

14 Không được rủa sả người điếc hay đặt vật cản cho người mù vấp chân, nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời. Ta là Đức Giê-hô-va.

15 Các con không được bất công trong việc xét xử; không thiên vị người nghèo cũng đừng nể nang kẻ quyền thế, nhưng hãy phân xử người lân cận mình một cách công minh.

16 Không được phao vu trong bà con, cũng đừng làm chứng dối nhằm hại mạng sống của người lân cận. Ta là Đức Giê-hô-va.

17 Đừng để lòng ghen ghét anh em mình; hãy quở trách người lân cận để khỏi mắc tội chung với họ 18 Đừng trả thù, đừng mang mối oán hận với đồng bào mình, nhưng hãy yêu thương người lân cận như chính mình. Ta là Đức Giê-hô-va.

 Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời phán với dân sự, “Các con phải nên thánh vì Ta là thánh”, và sau đó truyền lệnh cho họ “hiếu kính cha mẹ và giữ ngày Sa-bát”. Hai mạng lệnh này trong Mười Điều Răn nằm giữa những mạng lệnh về Đức Chúa Trời (Xuất Ai Cập Ký 20:3-11) và những mạng lệnh liên quan đến con người (Xuất Ai Cập Ký 20:12-17). Điều này bày tỏ rằng sự thánh khiết không được có sự khác biệt về mặt thuộc linh với mặt liên quan đến con người (c.1-8).

Những luật lệ này về sự thánh khiết từ một cách nhìn theo xã hội và đạo đức bao gồm việc để lại những sản vật của đất cho người nghèo và những người kiều ngụ, không gây ra bất cứ sự tổn hại nào đối với những người lân cận qua việc trộm cắp hoặc bóc lột, và không tìm cách kiếm lời qua việc gây tổn hại đối với đời sống của những người lân cận, như qua việc xét xử, cùng với những việc khác. Tất cả những luật lệ này cuối cùng đã được kết thúc bằng mạng lệnh có tính quyết định “yêu thương người lân cận như chính mình” (c.9-18).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.13-14 Đức Chúa Trời bảo vệ tất cả những người yếu đuối. Vì vậy, việc bảo vệ những thành viên yếu đuối trong xã hội là một cách quan trọng để bày tỏ lòng kính mến Đức Chúa Trời của chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.2 Sự thánh khiết không phải là một vấn đề của sự lựa chọn, nhưng là một mạng lệnh của Đức Chúa Trời mà chúng ta phải tuân giữ. Liệu chúng ta có quá tự tin ở địa vị là con cái của Đức Chúa Trời, khi sống chỉ bằng cách vừa đủ thích hợp mà không có sự quyết tâm tích cực trở nên thánh khiết, hay không? Chúng ta phải sửa đổi và tìm kiếm làm những gì để có thể sống là dân thánh của Đức Chúa Trời?

Tham khảo   

19:9-10 Việc chăm sóc cho người lân cận của một người và việc giúp đỡ cung ứng cho người nghèo và khách kiều ngụ bày tỏ sự thánh khiết. Nói cách khác, việc thu hoạch cho đến tận mép bờ đất của một người có thể gợi ý sự ích kỷ.  (Ví dụ của luật này được tuân giữ, xem Ru-tơ 2).

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con làm theo gương mẫu của tấm lòng Ngài, và sống hàng ngày được phân biệt là con cái của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Na-hum 1-3

Bình Luận:

You may also like