Home Dưỡng Linh Ngày 11 – Sự Giới Thiệu Của Phao-Lô Về Tít

Ngày 11 – Sự Giới Thiệu Của Phao-Lô Về Tít

by SU Việt Nam
30 đọc

Phao-lô giới thiệu Tít với Hội Thánh Cô-rinh-tô là một đầy tớ trung tín, người chịu trách nhiệm về việc đi thu tiền quyên góp.

II Cô-rinh-tô 8:16-24 

16 Tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài cũng đã đặt vào lòng Tít mối quan tâm nhiệt thành như tôi có với anh em; 17 vì chẳng những anh ấy nhận lời yêu cầu của chúng tôi mà chính anh ấy cũng hăng hái tự nguyện đến thăm anh em. 18 Chúng tôi cũng cử một anh em cùng đi với Tít, đây là người được tất cả các Hội Thánh khen ngợi về công tác rao giảng Tin Lành. 19 Không những thế, người ấy cũng được các Hội Thánh chỉ định đi với chúng tôi trong công tác từ thiện nầy, là công việc mà chúng tôi đang tiến hành, vì vinh quang của chính Chúa và để biểu lộ lòng nhiệt thành của chúng tôi. 20 Chúng tôi thận trọng để tránh bất cứ lời than phiền nào về cách sử dụng số tiền quyên góp lớn lao nầy. 21 Vì chúng tôi cố gắng làm điều tốt đẹp, chẳng những ở trước mặt Chúa, mà cả trước mặt người ta nữa. 22 Chúng tôi cũng cử một anh em chúng tôi cùng đi với họ; đây là người chúng tôi đã thử nghiệm nhiều lần và thấy có lòng nhiệt thành trong nhiều vấn đề; nhưng hiện nay anh ấy càng nhiệt thành hơn nữa, vì anh ấy rất tin tưởng anh em. 23 Về phần Tít, anh ấy là người đồng sự và là người cùng cộng tác với tôi để giúp đỡ anh em; còn hai anh em kia là sứ giả của các Hội Thánh, và vinh quang của Đấng Christ. 24 Vì vậy, trước mặt các Hội Thánh, anh em hãy chứng tỏ tình yêu thương của anh em cũng như niềm tự hào của chúng tôi về anh em.

Suy ngẫm và hiểu                                             

Phao-lô đã ủy nhiệm cho Tít, một trong những người giúp đỡ trung tín của mình để đưa thư và ông giao cho anh ấy nhiệm vụ thu thập hàng cứu tế cho những thánh đồ nghèo ở Giê-ru-sa-lem. Tít được biết đến không chỉ vì khả năng của anh ấy, mà còn vì tình yêu thương chân thật của anh ấy với Hội Thánh. Nhưng để tránh việc hiểu lầm không cần thiết về tiền bạc, Phao-lô đã gửi những người trung tín khác nữa cùng đi với anh ấy (c.16-24).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.16 Đức Chúa Trời đặt mối quan tâm đến các anh chị em trong Đấng Christ vào lòng chúng ta, và trang bị cho chúng ta hành động để phục vụ dân Ngài, là Hội Thánh. Là Cơ Đốc nhân, Đức Chúa Trời là nguồn duy nhất của tình yêu thương của chúng ta cho nhau.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.20-21 Bằng việc ủy thác cho những người đồng sự về việc đi thu đồ cứu tế, những người được công nhận trước Chúa và những người thực hiện công việc của họ một cách trung tín, Phao-lô đảm bảo rằng công việc tốt sẽ không bị chỉ trích hoặc bị thiệt hại. Chúng ta không được bất cẩn về các phương pháp hay quy trình chỉ đơn giản vì nguyên nhân và động cơ của chúng ta là tốt. Chúng ta chỉ có thể được tôn trọng trước Chúa, nếu chúng ta cũng thận trọng trước mọi người.

C.24 Phao-lô bảo các tín hữu Cô-rinh-tô chứng tỏ tình yêu của họ bằng cách tiếp đón những người đồng sự của ông một cách chu đáo. Xin hãy trở thành một cộng đồng làm đẹp lòng Đức Chúa Trời bằng cách thực hành tình yêu thương.

Tham khảo   

8:19-22 … với chúng tôi trong công tác từ thiện này, … là công việc mà chúng tôi đang tiến hành. Cụm từ tương tự này xuất hiện trong 3:3 để miêu tả chức vụ giao ước mới bởi Đức Thánh Linh của Phao-lô (chúng tôi đang tiến hành). Điều này cho thấy rằng việc thu tiền quyên góp cho những người nghèo ở Giê-ru-sa-lem là một phần thiết yếu trong chức vụ sứ đồ của Phúc Âm.

8:19-22 để tránh bất cứ lời than phiền nào. Khi Phao-lô chuyển quà cho Giê-ru-sa-lem, một nhóm người được biết đến bởi tính chính trực của họ sẽ đi cùng với ông. Sự hiện diện của họ sẽ bảo vệ cho Phao-lô khỏi những lời buộc tội rằng ông đã ăn cắp tiền quyên góp và cũng bảo vệ khỏi bị cướp giật.

Cầu nguyện: Thưa Cha, giống như Tít, con cầu nguyện rằng con sẽ sẽ được ban một tình yêu thương sâu sắc cho các anh chị em trong Đấng Christ.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-xê-chi-ên 22-24

Bình Luận:

You may also like