Home Lời ChứngCầu Thay Vâng Phục Cha Mẹ – Cầu Nguyện Cùng Con Trước Giờ Ngủ

Vâng Phục Cha Mẹ – Cầu Nguyện Cùng Con Trước Giờ Ngủ

by Trang Nguyễn
30 đọc

Hãy trồng một hạt giống

Vâng Phục Cha Mẹ

(Nếu bạn đã gieo những hạt đậu trong thời gian với con lần trước, hãy nhìn xem chúng lớn lên. Nếu bạn chưa gieo, hãy sử dụng bất cứ một cái cây nào đang phát triển cho hoạt động lần này)

Hãy chỉ cho con bạn cái cây đó.

Cái gì ở dưới lớp đất trong cái chậu này?

(Hãy xác nhận bất cứ câu trả lời chính xác nào mà con bạn đưa ra như rễ, nước nhưng đặc biệt tập trung vào sự thật là một hạt giống trong lớp đất đó)

Làm sao con biết đó là hạt đậu? (hay là hạt gì của cái cây mà bạn đang có) trong lớp đất đó?

Ngay cả khi nếu như không phải chính tay con trồng hạt giống đó, con vẫn có thể nói được đó là hạt gì bên trong lớp đất, bởi vì con có thể thấy cây của nó

Chúa Giê-xu nói rằng lời của Ngài giống như một hạt giống gieo trồng trong lòng của chúng ta. Tối nay chúng ta hãy trồng một trong những hạt giống đó trong lòng chúng ta nhé.

“Hỡi con trẻ, hãy vâng phục cha mẹ con trong Chúa, vì điều đó là phải lắm” (Ê-phê-sô 6:1) – Hãy đọc câu Kinh Thánh trên và cho con bạn lặp lại nó.

Chúng ta đã nói rằng chúng ta có thể biết được hạt gì được trồng bên dưới khi chúng ta nhìn thấy cái cây của chúng phải không? Con nghĩ như thế nào khi chúng ta có thể nói rằng câu Kinh Thánh vâng phục cha mẹ đã được gieo trồng trong lòng của con?

(Hãy để con bạn phản hồi)

Khi mọi người nhìn thấy sự vâng phục của con đối với ba mẹ, họ sẽ biết rằng con đã gieo câu Kinh Thánh này vào lòng con! Câu Kinh Thánh này như một hạt giống, và sự vâng phục của con là cái cây của nó.

Hãy cầu xin Chúa giúp hạt giống này lớn lên nhé.

Cha kính yêu,

Tối nay chúng con đã gieo trồng một hạt giống bằng lời của Ngài trong tấm lòng của… (tên con bạn). Xin Cha hãy giúp cho hạt giống này được lớn lên. Xin giúp… (tên con bạn) vâng phục con (cũng hạt liệt kê một vài tên của những đứa trẻ khác và cha mẹ chúng nếu thấy thích hợp. Cảm ơn Cha về tất cả những cách mà… (tên con bạn) đã vâng phục con.

Amen

Bedtime Blessings

John Trent, Ph.D

Bình Luận:

You may also like