Home Tôi Viết Bạn Đã Khám Phá Ân Tứ Chúa Cho Như Thế Nào?

Bạn Đã Khám Phá Ân Tứ Chúa Cho Như Thế Nào?

by Anh Thư
30 đọc

Chúa ban cho mỗi người mỗi ân tứ khác nhau. Và mình tin rằng tất cả các bạn đều có được ít nhất một hoặc nhiều ân tứ để hầu việc Chúa, tôn ngợi và làm hiển vinh danh Ngài. Vậy có bao giờ các bạn tìm kiếm, khám phá ân tứ đặc biệt Chúa ban cho hoặc nếu biết mình có ân tứ gì thì bạn đã sử dụng chúng như thế nào?

Mình cũng biết có nhiều bạn yêu mến Chúa đã dùng ân tứ để chăm lo công việc Chúa và làm lợi ra cho nhiều người. Nhưng cũng có những trường hợp không biết mình có khả năng gì đặc biệt, từ đó sanh ra bất mãn và biếng nhác.

Bạn chỉ có thể khám phá ân tứ của chính mình khi bạn làm việc. Chính trong lúc làm việc, bạn mới biết mình có khả năng gì và cầu xin Chúa ban cho mình tấm lòng khôn ngoan để khám phá khả năng đặc biệt từ sự ban cho của Chúa “Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho (Mathio 7:7)”.

Mặt khác, nếu sử dụng ân tứ Chúa cho chỉ để thể hiện và muốn người khác tôn cao mình thì vô tình sự kiêu ngạo đã làm chủ cảm xúc và mục tiêu làm việc của bạn. “Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau và tánh tự cao đi trước sự sa ngã (Châm ngôn 16: 18)”. Và hẳn nhiên điều đó không đẹp lòng Chúa.

Mỗi chúng ta đều có tâm tình phục vụ Chúa với những khả năng và tấm lòng của mình. Mình tin rằng không một ai vô dụng trước mặt Chúa cả. Mỗi người có một khả năng: Người có ân tứ cầu nguyện, người giảng đạo, người đàn giỏi, người hát hay, người chăm sóc cây kiểng, lau dọn nhà thờ, khả năng làm chứng…

Chúa thương yêu và cứu chuộc chúng ta cách hết lòng, vậy đừng để công ơn cứu chuộc của Chúa ra vô ích bằng cách tập tành phục vụ Chúa từ việc nhỏ nhất trong khả năng đặc biệt Chúa ban cho và làm công việc đó bằng cả tấm lòng.

 

 

 

Bình Luận:

You may also like