Home Dưỡng Linh Ngày 11 – Sự Cầu Nguyện

Ngày 11 – Sự Cầu Nguyện

by SU Việt Nam
30 đọc

Gia-cơ khuyên những người tin vượt qua thử thách bằng sự cầu nguyện và kết thúc bức thư của mình bằng việc bảo họ giúp đỡ những người đang gặp hoạn nạn.

Suy ngẫm và hiểu                                                      

Cách tốt nhất để chiến thắng hoạn nạn là qua sự cầu nguyện. Nếu chúng ta xem việc giữ sự kiên định khi chúng ta chờ đợi sự đến của Chúa là “sự phòng vệ” của mình, chúng ta có thể nghĩ sự cầu nguyện là vũ khí để đánh bại hoạn nạn. Gia-cơ nhấn mạnh quyền năng của sự cầu nguyện bằng cách đưa ra tấm gương của Ê-li, người đã cầu nguyện trong lúc hoạn nạn (c.13-18). Cuối cùng, Gia-cơ khuyên các độc giả của mình giúp đỡ những người lầm lạc xa cách chân lý, quay trở lại. Điều này là vì các Cơ Đốc nhân được kêu gọi để chăm sóc lẫn nhau và cùng nhau theo đuổi đức tin (c.19-20).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.17-18 Lý do khiến Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện của Ê-li (không cho mưa, ban mưa xuống) không phải vì Ê-li là một tiên tri đặc biệt với những khả năng đặc biệt, mà vì ông đã cầu nguyện bằng đức tin. Sau khi thấy việc làm gian ác của Y-sơ-ra-ên thờ lạy thần Ba-anh, thần của sự sinh sản và tình dục, Ê-li đã cầu nguyện trong đức tin rằng sẽ không có mưa. Điều này là vì vẫn người công chính đó cầu xin bảy lần, sau khi nghe ý muốn của Đức Chúa Trời, để khiến trời mưa, và tin (I Các Vua 18:1). Đây là những lời cầu nguyện Đức Chúa Trời muốn nghe, và đó là lý do khiến chúng được nhậm lời.

C.19-20 Qua chúng ta, Chúa muốn cứu anh chị em của chúng ta, những người từng bị thử thách. Ngài đã kêu gọi chúng ta giúp đỡ những người đang lạc lầm xa cách chân lý quay trở lại. Trong thời đại của nạn thất nghiệp và dư thừa người này, và nơi chủ nghĩa thế tục đe dọa chúng ta, làm thế nào để chúng ta có thể cứu những người lân cận của chúng ta khỏi hoạn nạn được?

Tham khảo   

5:17-18 Ê-li minh họa cách mà một người có cùng bản chất như chúng ta có thể có được đời sống cầu nguyện đầy quyền năng của “một người công chính”. Cơn hạn hán được ký thuật lại trong  I Các Vua 17-18 là sự trừng phạt trên vua A-háp và Y-sơ-ra-ên vì tội thờ thần tượng, và ba năm sáu tháng có lẽ được xuất phát từ “vào năm thứ ba” (I Các Vua 18:1) là tượng trưng của sự đoán xét (nửa kỳ của bảy; xem Đa-ni-ên 7:25; 12:7; Khải Huyền 11:2, 12:6, 14; 13:5)

5:19-20 Kết thúc việc khuyên bảo.  Văn phong của Gia-cơ đột ngột, và không có lời chào kết thúc như trong hầu hết các bức thư của Tân Ước. Thay vào đó, Gia-cơ kêu gọi cộng đồng hành động để giúp đỡ những người đã sa vào những tội lỗi về đạo đức đã được đề cập trong sách này. Cho nên, phần cuối này như là sự tóm tắt của những tội lỗi khác nhau và các giải pháp đối với chúng.

Cầu nguyện: Thưa Chúa, xin hãy giúp chúng con muốn những điều mà Ngài muốn và xin hãy giúp chúng con cầu xin điều Ngài vui lòng ban cho.

Bình Luận:

You may also like