Home Dưỡng Linh Ngày 08 – Hai Loại Tranh Chấp

Ngày 08 – Hai Loại Tranh Chấp

by SU Việt Nam
30 đọc

Các Cơ Đốc nhân phải tránh các cuộc tranh cãi đến từ sự khôn ngoan theo xác thịt và thuộc thế gian, và có thể dạn dĩ tranh đấu với chính mình để không nhượng bộ Sa-tan và vâng phục Đức Chúa Trời.

Suy ngẫm và hiểu

Vì tham lam, người này ganh tị với người khác, tranh chiến với nhau và thậm chí còn giết hại lẫn nhau nữa, để có được điều họ muốn. Nhưng cách đúng đắn để đạt được điều chúng ta muốn không phải là tranh chấp hoặc tranh chiến vì điều đó, mà là cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Tất nhiên, động cơ của chúng ta đối với sự cầu nguyện là quan trọng. Đức Chúa Trời sẽ không nghe những lời cầu nguyện chỉ tìm kiếm sự ưa thích của chúng ta (c.1-6).

Việc cãi nhau và phân rẽ giữa vòng anh em là vì Sa-tan giục giã lòng tham của họ. Vì vậy, các Cơ Đốc nhân phải ở gần Đức Chúa Trời và chiến đấu chống lại Sa-tan. Hơn nữa, họ phải hạ mình trước lời Chúa và đi theo Ngài bằng tấm lòng trong sạch (c.7-12).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.6 Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, những người khoe khoang về quyền lực, của cải và tri thức của họ theo cách của đời này. Nhưng đối với người khiêm nhường, những người phụ thuộc vào sự khôn ngoan thiên thượng, Đức Chúa Trời ban ân điển lớn lao. Chúng ta hãy cầu xin sự nghèo khó tâm linh, để chúng ta có thể khẩn thiết mong muốn ân điển của Đức Chúa Trời. Và chúng ta hãy cầu xin sự thất bại và hoạn nạn để tính kiêu căng của chúng ta có thể bị tiêu diệt.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.11-12 Xét đoán và nói xấu chống nghịch lại một người anh em theo các tiêu chuẩn riêng của chúng ta là vi phạm vào lĩnh vực của Đức Chúa Trời. Lời phê bình có tính gây dựng và lời khuyên được đưa ra trong tình yêu thương là trách nhiệm của chúng ta, nhưng sự đoán xét thuộc về một mình Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể nói điều gì là đúng, điều gì là sai, nhưng chúng ta không bao giờ được kết tội bất cứ ai.

Tham khảo   

4:6 Ân điển của Đức Chúa Trời sẽ càng lớn hơn cho những ai khiêm nhường trước Ngài; So sánh với Châm Ngôn 3:34 (xem cả 4:10; I Phi-e-rơ 5:5). Đức Chúa Trời chống cự có nghĩa là Ngài chống lại và mang đến sự đoán xét vì những kẻ kiêu ngạo đã chọn sự khen ngợi và cách thức của đời này và đang hành động như kẻ thù của Đức Chúa Trời (4:4).

4:12 Khi một người bắt đầu “kết án luật pháp”, thì người đó đang chiếm đoạt vị trí của một Đấng ban luật pháp và là Đấng phán xét. Chỉ mình Đức Chúa Trời ban luật pháp và chỉ mình Ngài là thẩm phán của tất cả mọi người (Thi Thiên 9:19; Ê-sai 2:4; Giô-ên 3:12). cứu chuộc và tiêu diệt. Có lẽ một thông điệp ẩn đối với những kẻ khoe khoang gây phân rẽ, cảnh báo họ về sự đoán xét trong tương lai.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy giúp chúng con không ngu dại và trở thành bạn của đời này và trở thành kẻ thù nghịch của Ngài.

Bình Luận:

You may also like