Home Dưỡng Linh Ngày 30 – Lời Hứa Phục Hồi

Ngày 30 – Lời Hứa Phục Hồi

by SU Việt Nam
30 đọc

Ngày của Chúa sẽ là một ngày phán xét và một ngày cứu chuộc. Không chỉ Giu-đa, nhưng tất cả những người thừa nhận Đức Chúa Trời, sẽ tiến bước và Đức Chúa Trời sẽ ngự giữa họ.

Sô-phô-ni 3:9-20 

9 Bấy giờ, Ta sẽ biến đổi các dân, thanh tẩy môi miệng, để tất cả đều kêu cầu danh Đức Giê-hô-va, kề vai sát cánh phụng sự Ngài. 10 Từ bên kia sông ngòi xứ Cút, những người cầu khẩn Ta, tức là những kẻ đã bị Ta phân tán, sẽ đem lễ vật dâng cho Ta. 11 Vào ngày ấy, con sẽ không còn xấu hổ về mọi việc mình đã làm để chống lại Ta;

vì lúc ấy, Ta sẽ loại bỏ khỏi con những kẻ kiêu căng tự đắc; và con sẽ không còn kiêu ngạo trên núi thánh Ta nữa. 12 Ta sẽ để lại giữa con một dân nghèo nàn và thấp hèn, họ sẽ ẩn náu trong danh Đức Giê-hô-va. 13 Số dân sót lại của Y-sơ-ra-ên sẽ không làm ác, không nói dối, và miệng lưỡi không còn phỉnh gạt; vì họ sẽ ăn uống và nằm nghỉ, mà không ai làm cho họ kinh hãi.” 14 Hỡi con gái Si-ôn, hãy hát to lên! Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy reo hò vang dậy! Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, hãy nức lòng mừng rỡ! 15 Đức Giê-hô-va đã cất bỏ án phạt khỏi ngươi, Ngài dẹp sạch kẻ thù ngươi. Vua của Y-sơ-ra-ên là Đức Giê-hô-va ở giữa ngươi, ngươi sẽ không còn sợ tai ương nào nữa.

16 Vào ngày ấy, người ta sẽ nói với Giê-ru-sa-lem:

“Hỡi Si-ôn, đừng sợ! Đừng để tay ngươi bủn rủn!

17 Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ngự giữa ngươi,

Ngài là Đấng quyền năng sẽ giải cứu ngươi; Ngài sẽ vui mừng hoan hỉ vì ngươi, vì lòng yêu thương, Ngài sẽ nín lặng, và vì ngươi, Ngài sẽ ca hát mừng rỡ.” 18 “Ta sẽ tập hợp những kẻ đang đau buồn, vì không dự được ngày lễ hội; họ ra từ con, lấy sự xấu hổ làm gánh nặng. 19 Nầy, vào lúc ấy, Ta sẽ đối phó với mọi kẻ áp bức con; Ta sẽ cứu chữa người què, tập hợp kẻ bị xua đuổi. Ta sẽ làm cho họ được khen ngợi và nổi danh tại khắp nơi họ đã bị sỉ nhục. 20 Khi ấy, Ta sẽ đem các con trở về, đó là lúc Ta tập hợp các con lại;

Vì Ta sẽ làm cho các con nổi danh và được khen ngợi giữa mọi dân trên đất, khi Ta đem những kẻ bị lưu đày của các con trở về ngay trước mắt các con”. 

Suy ngẫm và hiểu 

Mặc dù Đức Chúa Trời công bố sự đoán phạt nghiêm khắc đến mức như thể không còn chút hy vọng nào, Ngày của Chúa cũng có thể là một ngày của sự cứu chuộc. Đức Chúa Trời sẽ kêu gọi dân Ngài không chỉ từ Giu-đa, nhưng mà là từ mọi nước. Ngài sẽ khiến môi miệng của họ được thanh sạch, để họ có thể kêu cầu danh Ngài, và đón nhận họ là dân sự phục vụ Ngài bằng cả tấm lòng. Đức Chúa Trời sẽ xóa sạch những người kiêu ngạo để họ không thể ở trên núi thánh của Ngài, nhưng Ngài sẽ cứu những người khiêm nhường và nương dựa vào Ngài. Ngày đó sẽ là một ngày vui mừng và ca hát mừng rỡ, hơn là một ngày của sự sợ hãi và sự tuyệt vọng (c.9-20).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.9-10 Đức Chúa Trời sẽ kêu gọi mọi người thậm chí từ những dân ngoại quốc vào Ngày của Chúa. Mặc dầu môi miệng họ đã bị làm cho dơ dáy qua việc thờ lạy thần tượng, cho dù họ từ một đất nước xa xôi so với nơi thánh (Ê-thi-ô-bi), Ngài cũng sẽ khiến bất cứ ai công nhận Ngài và ăn năn, được thanh sạch, khiến họ đồng lòng thờ phượng Ngài.

C.11 Đức Chúa Trời sẽ không cho phép ai ăn năn mà lại vẫn cảm thấy hổ thẹn vì tội lỗi của mình, nhưng Ngài sẽ xóa sạch tất cả những ai kiêu ngạo cho đến cùng. Không ai kinh nghiệm sự đoán phạt đó mà vẫn còn có thể kiêu ngạo. Có sự kiêu ngạo trong tất cả mọi người. Chúng ta càng biết ân điển và chúng ta càng nhận biết sự nghiêm khắc của sự phán xét của Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ càng bớt đi sự kiêu ngạo.

Tham khảo

3:18 Câu này rất mơ hồ, với nhiều phương án dịch được gợi ý. Bản này gợi ý rằng những tội nhân người Giu-đa đó, những người không thể tham gia vào những sự ăn mừng của lễ hội, điều được dành cho những người công bình của Đức Chúa Trời (xem Dân Số Ký 28-29), bây giờ có thể làm điều này một lần nữa.

3:19 Đức Chúa Trời sẽ hành động thay mặt cho bầy chiên của Ngài, những người  đang đau khổ bị lưu đày, từng bước cứu con bị què (Mi-chê 4:6-7) giống như một người chăn chiên. Ngoài ra, những người bị lưu đày, giống như những con vật bị bơ vơ, tan lạc (Phục Truyền Luật Lệ Ký 22:1; 30:4; Giăng 11:52), sẽ không bị sỉ nhục bởi cảnh ngộ tuyệt vọng của mình, nhưng sẽ vui mừng vì điều đó sẽ chấm dứt.

Cầu nguyện: Chúa ôi, chúng con sẽ không bị ngã lòng, bởi vì Ngài vui lòng ngự giữa chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 111-114

 

Bình Luận:

You may also like