Home Dưỡng Linh Ngày 29 – Sự Sa Ngã Và Sự Đoán Phạt Giu-Đa

Ngày 29 – Sự Sa Ngã Và Sự Đoán Phạt Giu-Đa

by SU Việt Nam
30 đọc

Sau khi buộc tội dân Giu-đa các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo của họ vì tội lỗi của họ, Đức Chúa Trời chỉ ra sự cứng lòng của dân Giu-đa, những người khước từ cơ hội được ăn năn, và công bố sự đoán phạt của Ngài.

Sô-phô-ni 3:1-8 

1 Khốn cho thành phản loạn và ô uế, là thành phố áp bức! 2 Nó chẳng chịu nghe lời, không chịu sửa dạy; chẳng tin cậy Đức Giê-hô-va, không đến gần Đức Chúa Trời mình. 3 Các thủ lĩnh trong thành như sư tử gầm thét; các thẩm phán nó như muông sói ban đêm, chúng không để lại gì đến sáng. 4 Các kẻ tiên tri nó đều ngạo mạn, dối trá; các thầy tế lễ nó làm ô uế nơi thánh và bẻ cong luật pháp. 5 Đức Giê-hô-va ngự giữa thành, là Đấng công chính, Ngài chẳng hề làm điều ác. Mỗi buổi sáng, Ngài thực thi công lý dưới ánh sáng, chẳng bao giờ thất bại; nhưng kẻ bất chính không biết xấu hổ. 6 “Ta đã tiêu diệt các dân tộc, khiến các tháp canh ở góc tường thành đổ nát. Ta làm cho đường phố nó ra hoang vắng, đến nỗi không còn ai qua lại. Các thành của chúng đã bị tiêu diệt, không còn một người nào, và chẳng có ai cư ngụ. 7 Ta đã phán bảo: ‘Con chỉ nên kính sợ Ta, chấp nhận sự sửa dạy!’ Thì chỗ ở nó sẽ không bị phá hủy theo mọi điều Ta đã định về nó. Nhưng chúng lại dậy sớm để làm những việc đồi bại.”

8 Vì vậy, Đức Giê-hô-va phán: “Hãy chờ đợi Ta, cho đến ngày Ta sẽ đứng lên cáo buộc; vì Ta đã quyết định tập hợp các dân tộc và quy tụ các vương quốc, để trút trên chúng cơn thịnh nộ, tức là tất cả cơn giận bừng bừng của Ta. Vì toàn cõi đất sẽ bị thiêu nuốt bởi lửa ghen của Ta. 

Suy ngẫm và hiểu 

Trong xứ Giu-đa, cả dân sự và những người lãnh đạo đều bất tuân Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không phải là mối quan tâm chính của các đấng tiên tri và các thầy tế lễ, và các quan chức, những người giống như những con sư tử, và các vị thẩm phán như những con sói đói, vô cùng tham lam. Đối với những người này, chỉ còn lại sự đoán phạt (c.1-5). Đức Chúa Trời sẽ phán xét “tất cả mọi dân” trước và khiến cho các thành đã có thời thịnh vượng và tráng lệ của họ trở nên hoàn toàn hoang vu. Sau đó Ngài sẽ đoán phạt dân Giu-đa (c.6-8).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.5 Đức Chúa Trời, Đấng công chính, không bỏ lỡ thậm chí một ngày để chiếu sáng một ánh sáng công lý.  Dầu vậy, Giu-đa, bởi sự thờ ơ của họ, không thừa nhận sự vô đạo đức của họ và vì thế đem đến sự đoán phạt trên dân tộc của mình. Một người nhìn lại chính mình khi Đức Chúa Trời quở trách họ, và quay trở lại khi Đức Chúa Trời chỉ ra lỗi lầm của họ, là một người con đích thực của Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.3 Những người lãnh đạo của Giu-đa tham lam như những con sư tử đói và các thẩm phán thì như những con sói, buổi tối không để lại thứ gì cho đến sáng. Hãy cầu nguyện để những người chịu trách nhiệm về chính trị và luật pháp của thế giới này không lạm dụng quyền lực mà họ được ủy thác, và để họ kính sợ Đức Chúa Trời và con người. Chúng ta hãy kiểm tra một cách có trách nhiệm quyền lực được ủy thác cho chúng ta và xem xem liệu nó có đang được sử dụng tốt hay không.

Tham khảo

3:1 Thành phố bây giờ được mô tả là bị làm nhơ bẩn và có tính đàn áp. Nó đã trở nên bị ô uế về mặt thuộc linh (Ê-sai 59:3; Ma-la-chi 1:7) qua những tội thờ lạy hình tượng và việc vi phạm giao ước. Thay vì bày tỏ sự quan tâm, thành này đã trở nên tàn bạo và quá sức chịu đựng (Giê-rê-mi 25:38).

3:5 Không giống như những nhà lãnh đạo của con người, Đức Chúa Trời luôn luôn bày tỏ là Ngài công chính trong việc không vi phạm luật pháp (Ê-xê-chi-ên 18:5-9) và bày tỏ ra sự công chính của Ngài trong việc thấy rằng tất cả sẽ nhận được sự đối xử công bằng (so sánh với Xuất Ai Cập Ký 23:6).

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy chiếu sáng sự sáng trên sự công bình, và xin hãy giúp chúng con đứng vững mỗi ngày là dân sự của Đức Chúa Trời, những người lắng nghe khi Ngài chỉ dẫn chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 107-110

Bình Luận:

You may also like