Home Dưỡng Linh Ngày 26 -Sự Đoán Phạt Đang Đến Trên Giu-Đa

Ngày 26 -Sự Đoán Phạt Đang Đến Trên Giu-Đa

by SU Việt Nam
30 đọc

Sô-phô-ni nói tiên tri về sự đoán phạt trong tương lai, điều sẽ đến trên Giu-đa vì sự thờ lạy thần tượng của họ.

Sô-phô-ni 1:1-13 

1 Vào thời của Giô-si-a, con trai A-môn, vua Giu-đa, có lời Đức Giê-hô-va phán với Sô-phô-ni, con trai Cút-si, cháu của Ghê-đa-lia, chắt của A-ma-ria, chít của Ê-xê-chia. 2 Đức Giê-hô-va phán: “Ta sẽ quét sạch tất cả khỏi mặt đất. 3 Ta sẽ quét sạch loài người và loài vật, Ta sẽ quét sạch chim trời và cá biển; Ta sẽ khiến cho kẻ ác vấp ngã, và tiêu diệt loài người khỏi mặt đất.” Đức Giê-hô-va phán vậy.

4 “Ta sẽ giơ tay ra chống lại Giu-đa và tất cả cư dân Giê-ru-sa-lem; Ta sẽ tận diệt khỏi nơi nầy phần sót lại của Ba-anh, và tên của các tư tế tà thần cùng các thầy tế lễ. 5 Ta sẽ tận diệt những kẻ quỳ trên mái nhà mà thờ lạy các thiên binh, những kẻ thờ lạy và thề nguyện với Đức Giê-hô-va, rồi cũng thề nguyện bởi vua mình, 6 cùng những kẻ xây bỏ không theo Đức Giê-hô-va, những kẻ không tìm kiếm Đức Giê-hô-va, và không cầu hỏi Ngài. 7 Hãy im lặng trước mặt Chúa Giê-hô-va! Vì ngày của Đức Giê-hô-va đã đến gần; Đức Giê-hô-va đã chuẩn bị một sinh tế, đã biệt riêng các khách Ngài đã mời. 8 Trong ngày dâng sinh tế của Đức Giê-hô-va, Ta sẽ trừng phạt các thủ lĩnh, các hoàng tử và tất cả những kẻ mặc y phục ngoại bang. 9 Cũng trong ngày ấy, Ta sẽ trừng phạt tất cả những kẻ nhảy qua ngưỡng cửa, và những kẻ làm cho nhà của chủ mình đầy dẫy sự bạo ngược và quỷ quyệt.” 10 Đức Giê-hô-va phán: “Trong ngày đó, sẽ có tiếng kêu la từ cổng Cá, tiếng thét gào ở quận Nhì, tiếng đổ vỡ lớn từ các đồi. 11 Hỡi cư dân Phố Dưới, hãy than khóc! Vì mọi kẻ buôn bán đã không còn nữa, và mọi kẻ cân bạc đã bị tiêu diệt. 12 Lúc ấy, Ta sẽ dùng đèn đuốc lục soát Giê-ru-sa-lem, và sẽ trừng phạt những kẻ tự mãn như rượu đọng trên lớp cặn, là những kẻ tự nhủ rằng: ‘Đức Giê-hô-va sẽ không ban phước, cũng chẳng giáng họa.’ 13 Tài sản của chúng sẽ bị cướp đoạt, nhà cửa sẽ bị bỏ hoang. Chúng sẽ xây nhà mà không được ở, trồng nho mà không được uống rượu.”

Suy ngẫm và hiểu 

Sô-phô-ni nói tiên tri trong thời gian trị vì của một trong số ít các vua tốt trong lịch sử, vua Giô-sia. Thậm chí như vậy, ông vẫn nói tiên tri về sự đoán phạt sẽ giáng trên xứ Giu-đa. Điều này là bởi vì sự thờ lạy thần tượng của dân Y-sơ-ra-ên. Các thầy tế lễ lúc đó, một mặt, đã thề với thần Minh-côm, trong khi mặt khác, lại phục vụ Đức Chúa Trời, và dân Y-sơ-ra-ên nói họ đã đi theo sự thờ lạy của người Ca-na-an. Vì thế, Sô-phô-ni nói tiên tri rằng dân Giu-đa sẽ không thể uống rượu bằng nho từ những cây nho họ trồng. Điều này cho thấy rằng Đức Chúa Trời ghê tởm những kẻ phục vụ cả Đức Chúa Trời lẫn các thần tượng hơn là những kẻ hoàn toàn từ bỏ Ngài (c.1-13).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.2-10 Chúa là một Đức Chúa Trời ghen tuông. Ngài sẽ phán xét những kẻ kêu danh Ngài nhưng lại phạm tội thờ lạy thần tượng với các thần của thế giới này.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.12-13 Đức Chúa Trời sẽ chiếu sáng ngọn đèn của Ngài trên sự ăn ở hai lòng của những người dường như sống cách sùng đạo, nhưng không thực sự thừa nhận quyền tối cao của Đức Chúa Trời hằng sống trên mọi điều khác trong tấm lòng của họ. Và trên những người không tin vào hoặc là phước lành hoặc sự rủa sả, Đức Chúa Trời sẽ giáng trên họ một sự rủa sả, và minh chứng rằng Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống. Khi Đức Chúa Trời bày tỏ sự tối tăm của bạn qua lời Ngài, hãy đừng giả vờ không nghe thấy Ngài, nhưng hãy ăn năn và quay trở lại.

Tham khảo

1:3 Việc liệt kê con người và các con thú… chim chóc… và cá nhấn mạnh tính tổng thể của việc hủy diệt qua những từ xuất hiện trong sự mô tả về sự sáng tạo (Sáng Thế Ký 1:20, 24-25, 26-28). Đức Chúa Trời, Đấng Sáng Tạo mọi vật, sẽ hủy diệt mọi thứ vì tội lỗi của con người, đại diện của sự sáng tạo.

Cầu nguyện: Cha ôi, con cầu nguyện rằng Ngài sẽ bảo vệ các Hội Thánh của chúng con khỏi tội thờ lạy thần tượng.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 98-100

Bình Luận:

You may also like