Browsing: thần tượng

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Tội lỗi Y-sơ-ra-ên vi phạm là việc thờ lạy hình tượng, và Đức Chúa Trời gớm ghiếc việc này nhất. Văn cảnh giới thiệu chi tiết thần tượng được tạo ra như thế nào và những vấn đề dân sự của Đức Chúa Trời có thể thờ lạy những thần tượng này ra sao.

Tin tức
0

Kỳ trại hè của sinh viên NTC, thường được biết tới với tên gọi Sinh Viên Thông Công đã diễn ra vào đầu tháng 8 vừa qua tại Đà Lạt trong phước hạnh của Đức Chúa Trời.