Home Dưỡng Linh Ngày 20 – Tất Cả Mọi Người Phải Bằng Nhau

Ngày 20 – Tất Cả Mọi Người Phải Bằng Nhau

by SU Việt Nam
30 đọc

Đa-vít chia chiến lợi phẩm lấy được của người A-ma-léc bằng nhau, bao gồm cả 200 người ở lại trong làng và bảo vệ quân nhu. Sau đó ông cũng chia những phần thưởng của sự thắng lợi cho các trưởng lão của vùng phía nam.

1 Sa-mu-ên 20:21-31

21 Đa-vít trở về, đến với hai trăm người trước kia bị kiệt sức, không theo ông nổi, và đã bị để lại bên kia khe Bê-sô. Hai trăm người ấy đi tới đón Đa-vít và quân lính theo ông. Đa-vít lại gần, và chào thăm họ. 22 Nhưng tất cả những kẻ hung ác và vô lại trong số người đi theo Đa-vít nói: “Bởi vì họ đã không cùng đi với chúng ta, nên chúng ta sẽ không chia cho họ phần chiến lợi phẩm mà chúng ta đã lấy được, ngoại trừ vợ và con của mỗi người thì giao cho họ dẫn đi!” 23 Nhưng Đa-vít nói: “Anh em ơi, đừng làm như thế với những gì mà Đức Giê-hô-va đã ban cho chúng ta! Ngài đã gìn giữ chúng ta và phó vào tay chúng ta đám quân đã đến đánh chúng ta. 24 Vậy, anh em nói thế ai nghe cho được? Phần của người ra trận và phần của người giữ đồ đạc phải bằng nhau; họ phải được chia phần như nhau.” 25 Kể từ ngày ấy, Đa-vít lập điều đó thành luật lệ và quy định trong Y-sơ-ra-ên cho đến ngày nay.

26 Khi Đa-vít về đến Xiếc-lác, ông gửi một phần chiến lợi phẩm cho các trưởng lão Giu-đa, tức là bạn hữu ông, và nói: “Đây là món quà gửi đến quý ông, lấy từ chiến lợi phẩm chiếm được từ kẻ thù của Đức Giê-hô-va.” 27 Ông gửi cho các trưởng lão ở Bê-tên, Ra-mốt Nê-ghép, Giạt-thia, 28 cho các trưởng lão ở A-rô-e, Síp-mốt, Ê-thê-mô-a, 29 cho các trưởng lão ở Ra-canh, các thành của người Giê-ra-mê-lít, và các thành của người Kê-nít, 30 cho các trưởng lão ở Họt-ma, Bọt-a-san, A-tát, 31 Hếp-rôn, và tất cả nơi nào Đa-vít và thuộc hạ của ông đã đi qua.

Suy ngẫm và hiểu

Những người lính tham gia vào cuộc chiến chống lại người A-ma-léc bảo Đa-vít không chia chiến lợi phẩm cho những người lính không tham gia trận đánh bên cạnh Đa-vít. Họ tin rằng họ đã chiến thắng cuộc chiến bằng năng lực riêng của mình và vì thế tin rằng chỉ họ nên vui hưởng những lợi ích. Tuy nhiên, Đa-vít khẳng định rằng họ có thể chiến thắng được cuộc chiến bởi vì lời hứa về sự thắng lợi đã được Đức Chúa Trời ban cho họ, và yêu cầu chiến lợi phẩm của sự thắng lợi phải được chia đều cho những người đánh trận cũng như những người ở lại. Tương tự, nơi nào không biết đến ân điển, thì có “sự kiêu ngạo” và “sự phân biệt đối xử”, nhưng nơi nào biết đến ân điển, thì “sự hiểu biết” và “sự chia sẻ” tuôn tràn (c.21-31).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.21-22 Tất cả các phúc lợi chúng ta được thoải mái vui hưởng không phải là kết quả của những sự nỗ lực riêng của chúng ta, nhưng là kết quả của ân điển của Đức Chúa Trời và sự hy sinh của những người khác. Đó là tại sao chúng ta phải khiêm nhường trước Đức Chúa Trời và những người khác, tại sao chúng ta không được phán xét dựa trên cơ sở là của cải hay sự hiểu biết, và tại sao chúng ta phải đặt những nỗ lực của chúng ta vào việc chia sẻ thay vì việc tích cóp.

C.26-30 Đa-vít cũng chia sẻ chiến lợi phẩm từ trận đánh cho những trưởng lão ở Giu-đa, những người không có liên hệ gì đến trận đánh. Một vị vua do con người dấy lên là một vị vua chiếm lấy, chiếm lấy và chiếm lấy (8:11-18), nhưng một vị vua của vương quốc Đức Chúa Trời thực sự là một vị vua hào phóng, là người ban ra, chia sẻ và phục vụ.

Tham khảo

30:22 Vô lại cũng được sử dụng một cách khác nhau để chỉ một người phụ nữ được cho là say xỉn (1:16), các con trai của Hê-li (2:12), những người chống đối Sau-lơ (10:27), Na-banh (25:25), Đa-vít theo Si-mê-i mô tả (2 Sa-mu-ên 16:7), và tên vô lại Sê-ba (2 Sa-mu-ên 20:1).

30:24 Họ phải được chia phần như nhau. Đa-vít, người sẽ cai trị như một vị vua công bình, đã phân chia một cách hào phóng chiến lợi phẩm của sự thắng lợi cho tất cả những ai ở bên cạnh ông, và thậm chí còn gửi quà cho những người khác nữa (c.26-31), những người chẳng bao lâu sau sẽ là thuộc hạ của ông.

Cầu nguyện: Chúa ôi, cám ơn Ngài vì cho phép những người như chúng con nếm trải những phúc lợi của vương quốc Ngài, bởi ân điển của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 80-82

Bình Luận:

You may also like