Home Dưỡng Linh Ngày 13 – Đa-Vít Cưới A-Bi-Ga-In

Ngày 13 – Đa-Vít Cưới A-Bi-Ga-In

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Trời giáng sự đoán phạt trên Na-banh, người đã lăng mạ Đa-vít. Khi Đa-vít nghe được tin này, ông đã cưới A-bi-ga-in, người vợ góa của Na-banh, làm vợ mình.

1 Sa-mu-ên 25:36-44

36 A-bi-ga-in trở về cùng Na-banh. Kìa, ông ấy đang mở tiệc trong nhà mình, thật như yến tiệc của vua vậy. Na-banh vui vẻ trong lòng và say khướt nên A-bi-ga-in không nói cho ông biết điều gì, dù lớn hay nhỏ, cho đến khi trời sáng. 37 Sáng hôm sau, khi Na-banh đã tỉnh rượu, vợ ông thuật lại mọi việc thì ông chết điếng, đờ người ra như đá. 38 Khoảng mười ngày sau, Đức Giê-hô-va đánh Na-banh, và ông chết.

39 Khi Đa-vít nghe tin Na-banh đã chết, ông nói: “Đáng ca ngợi Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã bênh vực tôi về việc Na-banh đã sỉ nhục tôi, và đã giữ đầy tớ Ngài khỏi làm điều ác! Đức Giê-hô-va đã khiến sự gian ác của Na-banh đổ lại trên đầu hắn!” Sau đó, Đa-vít sai người đến hỏi A-bi-ga-in làm vợ. 40 Các đầy tớ của Đa-vít đến với A-bi-ga-in tại Cạt-mên, và nói: “Đa-vít sai chúng tôi đến với bà để xin cưới bà làm vợ ông ấy.” 41 Bà đứng dậy, sấp mặt xuống đất, và nói: “Nầy tớ gái của chúa sẽ làm nữ tỳ để rửa chân cho các đầy tớ của chúa tôi.” 42 Rồi A-bi-ga-in vội vã đứng dậy, cưỡi lừa, và cùng với năm tớ gái đi theo các sứ giả của Đa-vít, để về làm vợ ông.

43 Đa-vít cũng đã cưới A-hi-nô-am, người Gít-rê-ên; cả hai đều làm vợ ông. 44 Sau-lơ đã gả Mi-canh, con gái mình và là vợ của Đa-vít, cho Phanh-ti, con của La-ít, người Ga-lim.

Suy ngẫm và hiểu

Đúng như A-bi-ga-in đã nói, “còn mạng sống của kẻ thù chúa thì Đức Giê-hô-va sẽ ném ra xa như ném đá ra khỏi ná” (c.29), Đức Chúa Trời đã đánh và giết Na-banh đi. Điều này cho chúng ta thấy trước rằng cho dù Đa-vít không giết Sau-lơ, người truy đuổi ông, Đức Chúa Trời sẽ phán xét Sau-lơ (c.36-38). Sau khi nghe thấy rằng Na-banh đã chết, Đa-vít đã ngợi khen sự thành tín của Đức Chúa Trời, Đấng đã ngăn chặn ông khỏi sự phạm tội. Sau đó, ông đã cầu hôn A-bi-ga-in xinh đẹp và thông minh, và cưới nàng làm vợ. Sự khôn ngoan của A-bi-ga-in và sự tự kiềm chế của Đa-vít đáp ứng lại sự thành tín của Đức Chúa Trời đã dấy lên “nhà của Đa-vít” (c.39-44).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.32-34 Đức Chúa Trời chặn đường đi của Đa-vít, người có ý định đánh Na-banh bởi một ham muốn trả thù. Cũng giống như việc Đức Chúa Trời đã bảo vệ Đa-vít khỏi sự nguy hiểm bởi Sau-lơ, Ngài cũng bảo vệ Đa-vít khỏi việc phạm tội. Bằng cách này, Đức Chúa Trời khiến chúng ta nhận biết tội lỗi của chúng ta và quay trở lại với Ngài qua lời Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.36-38 Sau khi nhục mạ vị vua trong tương lai, Na-banh đã tổ chức một bữa tiệc như của một vị vua cho chính mình. Tuy nhiên, bữa tiệc này, chỉ được vui hưởng bởi một người, người đã quên sự đoán xét và không biết đến ân điển, thì không phải là một bữa tiệc thực sự. Giống như người giàu mà dại, người đã bảo linh hồn mình “nghỉ ngơi, ăn, uống và vui vẻ” (Lu-ca 12:16-21), người sẽ nhận sự phán xét của Đức Chúa Trời đêm đó và chết.

Tham khảo

25:37-38 và ông chết điếng. Những lời của A-bi-ga-in có một ảnh hưởng hủy hoại đối với Na-banh. Hoặc là ông ta bị một cơn tim hoặc một cơn đột quị (ông ta trở nên như đá), mười ngày sau Chúa đánh Na-banh, và ông ta chết.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy cho sự hiệp nhất đẹp đẽ trong các gia đình và cộng đồng chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 58-61

Bình Luận:

You may also like