Home Dưỡng Linh Ngày 12 – A-Bi-Ga-In, Một Người Nữ Khôn Ngoan

Ngày 12 – A-Bi-Ga-In, Một Người Nữ Khôn Ngoan

by SU Việt Nam
30 đọc

A-bi-ga-in trao một của lễ cho Đa-vít và do đó làm nguôi đi cơn tức giận của Đa-vít đối với gia đình bà.

1 Sa-mu-ên 25:18-35

18 A-bi-ga-in vội vàng lấy hai trăm ổ bánh, hai bầu rượu nho, năm con chiên đực đã làm thịt, khoảng mười bảy ký hột rang, một trăm bánh nho khô, và hai trăm bánh trái vả khô, chất trên lưng các con lừa. 19 Rồi bà nói với các đầy tớ: “Hãy đi trước, ta sẽ theo sau các ngươi.” Nhưng bà không nói gì cả với Na-banh, chồng mình. 20 Khi bà cưỡi lừa đi xuống theo một con đường khuất sau ngọn núi, thì kìa, Đa-vít và các thuộc hạ cũng đang xuống về phía bà, và bà gặp họ.

21 Đa-vít đã nói: “Thật uổng công cho ta đã gìn giữ tất cả những gì của người nầy trong hoang mạc, đến đỗi không mất mát gì cả. Thế mà hắn lại lấy oán trả ơn. 22 Nguyện Đức Chúa Trời phạt kẻ thù của Đa-vít thật nặng nề! Từ đây đến sáng mai, ta sẽ chẳng để bất cứ người nam nào thuộc về Na-banh sống sót.”

23 Vừa thấy Đa-vít, A-bi-ga-in liền vội vàng xuống lừa, sấp mình xuống đất và lạy trước mặt Đa-vít. 24 Bà phủ phục dưới chân người mà nói: “Lạy chúa, lỗi tại tôi, tại tôi! Xin cho phép tớ gái của chúa được trình bày, xin nghe tớ gái chúa nói. 25 Xin chúa tôi đừng để ý đến con người hung ác kia là Na-banh, vì tên của hắn hợp với tính của hắn: tên hắn là Na-banh, và trong hắn có sự điên dại. Còn tôi, là tớ gái chúa, không gặp những người chúa đã sai đến. 26 Bây giờ, chúa tôi ơi, Đức Giê-hô-va đã ngăn chúa khỏi tội làm đổ máu, và lấy chính tay mình báo thù. Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống và như chúa vẫn sống đây, nguyện các kẻ thù và kẻ tìm hại chúa tôi đều sẽ như Na-banh! 27 Và đây là món quà mà tớ gái chúa đem đến cho chúa tôi để phân phát cho những người theo chúa tôi. 28 Xin thứ lỗi cho tớ gái chúa! Đức Giê-hô-va chắc chắn sẽ lập cho chúa tôi một nhà vững bền, vì chúa tôi đánh trận cho Đức Giê-hô-va, và trọn đời của chúa sẽ không tìm thấy một điều ác nào. 29 Nếu có ai nổi lên để săn đuổi và tìm hại mạng sống chúa, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúa sẽ bảo bọc mạng sống của chúa; còn mạng sống của kẻ thù chúa thì Đức Giê-hô-va sẽ ném ra xa như ném đá ra khỏi ná. 30 Khi Đức Giê-hô-va đã làm cho chúa tôi tất cả điều tốt lành mà Ngài đã hứa, và khi Ngài đã lập chúa làm lãnh tụ của Y-sơ-ra-ên, 31 thì ước gì chúa tôi sẽ không hối tiếc, và không bị lương tâm cắn rứt, vì đã vô cớ làm đổ máu và tự báo thù cho mình! Lại khi Đức Giê-hô-va đã làm ơn cho chúa tôi, nguyện chúa nhớ đến tớ gái của chúa!” 32 Đa-vít nói với A-bi-ga-in: “Đáng ca ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, vì hôm nay Ngài đã sai bà đến đón tôi! 33 Đáng khen sự sáng suốt của bà và đáng chúc phước cho bà, vì hôm nay đã cản tôi khỏi tội làm đổ máu và ngăn tôi dùng chính tay mình mà báo thù. 34 Nhưng thật như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên là hằng sống, Đấng đã ngăn cản tôi làm điều ác, nếu bà không vội vàng đến đón tôi thì tôi hẳn sẽ chẳng để bất cứ người nam nào thuộc về Na-banh sống sót đến sáng mai.” 35 Rồi Đa-vít nhận từ tay bà những gì bà đem đến cho ông, và nói: “Hãy trở về nhà bình an. Hãy xem, tôi đã nghe bà, và chấp nhận điều bà thỉnh cầu.”

Suy ngẫm và hiểu

A-bi-ga-in tin rằng Đa-vít là vị vua được Đức Chúa Trời lựa chọn. Vì thế thay vì làm theo Na-banh, người chồng ngu ngốc của bà, bà đã chuẩn bị một của lễ dư dật cho Đa-vít và đi đến nơi ông. Bà đã sấp mình xuống trước Đa-vít và cầu xin ông không làm hại gia đình bà. Bởi hành động khôn ngoan này của A-bi-ga-in, cơn giận của Đa-vít đối với Na-banh đã dịu đi và vì thế ông không tấn công gia đình Na-banh. Hành động khôn ngoan của A-bi-ga-in ngăn ngừa được cả việc hủy diệt gia đình bà, lẫn việc vị vua trong tương lai của Y-sơ-ra-ên phạm tội bởi một quyết định thiếu suy nghĩ (c.18-35).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.34 Đức Chúa Trời tể trị trên các hành động của con người. Đa-vít sắp sửa phạm tội chống nghịch Đức Chúa Trời qua việc sát hại những người vô tội bởi vì quyết định hấp tấp của ông. Nhưng Đức Chúa Trời ngăn ông khỏi việc phạm tội. Ngay cả ngày nay, Đức Chúa Trời cũng thường bằng cách đầy nhân từ ngăn dân sự của Ngài khỏi việc hành động một cách bất cẩn và phạm tội trọng.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.23 A-bi-ga-in biết rằng Đức Chúa Trời đã lựa chọn Đa-vít làm vua và vì thế bà sấp mình xuống trước Đa-vít vâng theo ý chỉ đó. Trong khi quan trọng là một người vợ phải luôn luôn kính trọng chồng của mình, thì nàng cũng phải vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng theo chồng mình. Chúng ta không nên chỉ áp dụng điều này đối với quan hệ vợ chồng, mà đối với tất cả các mối quan hệ của con người (mối quan hệ với cha mẹ, với thầy cô, với chính quyền, v.v…).

Tham khảo

25:22 Đức Chúa Trời làm như vậy đối với kẻ thù của Đa-vít và hơn nữa nó cũng là một cách thức rủa sả có điều kiện phổ biến (như trong 3:17 và 14:44). Người nam (nghĩa đen, “một người đi tiểu bên bức tường”) là một cách thức làm mẫu luôn luôn đề cập đến việc giết tất cả những người nam của một nhóm (xem 1 Các Vua 14:10; 16:11; 21:21; 2 Các Vua 9:8).

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy ngăn ngừa chúng con khỏi việc hành động một cách thiếu suy nghĩ và làm tổn thương những người khác mà không có nguyên do thích đáng.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 55-57

Bình Luận:

You may also like