Home Dưỡng Linh Ngày 05 – Ý Định Giết Người Của Sau-Lơ Được Xác Định

Ngày 05 – Ý Định Giết Người Của Sau-Lơ Được Xác Định

by SU Việt Nam
30 đọc

Khi Sau-lơ xác nhận muốn giết Đa-vít trong cung điện, Giô-na-than đã cảnh báo cho Đa-vít bằng một cách đặc biệt.

1 Sa-mu-ên 20:24-43

24 Vậy, Đa-vít ẩn trong cánh đồng. Khi đến ngày lễ hội trăng mới, vua ngồi bàn để dùng bữa; 25 vua ngồi ở chỗ vẫn thường ngồi gần bên vách. Giô-na-than đứng dậy, và Áp-ne ngồi bên cạnh Sau-lơ; còn chỗ của Đa-vít thì bỏ trống. 26 Hôm đó, Sau-lơ không nói gì cả vì nghĩ rằng: “Có điều rủi ro đã xảy đến cho nó rồi! Nó không thanh sạch, chắc chắn nó bị ô uế rồi.” 27 Nhưng ngày thứ hai sau ngày lễ hội trăng mới, chỗ của Đa-vít lại bỏ trống. Sau-lơ hỏi Giô-na-than, con mình: “Tại sao hôm qua và hôm nay con của Gie-sê không đến dự tiệc?” 28 Giô-na-than thưa với Sau-lơ: “Đa-vít đã nài xin con cho anh ấy về Bết-lê-hem. 29 Anh ấy nói: ‘Xin cho tôi đi, vì gia tộc chúng tôi có một buổi dâng sinh tế trong thành mà anh tôi đã dặn tôi phải về. Vậy bây giờ, nếu tôi được ơn trước mặt anh, xin cho phép tôi đi đến đó ngay, để thăm các anh tôi.’ Vì thế, Đa-vít không đến ngồi bàn với cha được.” 30 Lúc ấy, Sau-lơ nổi giận với Giô-na-than, và nói: “Mầy là đứa con gian tà và phản bội! Tao lại không biết mầy đã kết bạn với con của Gie-sê, làm hổ nhục cho mầy, và hổ nhục cho người mẹ đã sinh mầy sao? 31 Thật, nếu con Gie-sê còn sống bao lâu trên mặt đất, thì mầy và vương quốc mầy không vững chắc đâu! Vậy bây giờ, hãy sai người đi tìm nó, dẫn nó về cho tao! Vì nó phải chết!” 32 Giô-na-than thưa với Sau-lơ, cha mình: “Tại sao Đa-vít phải chết? Anh ấy đã làm gì?” 33 Sau-lơ phóng cây giáo để đâm Giô-na-than, và ông biết rằng cha mình đã quyết tâm giết Đa-vít. 34 Giô-na-than đứng dậy ra khỏi bàn, tức giận lắm! Và trong ngày thứ hai sau lễ hội trăng mới, ông không ăn gì hết, buồn bực về việc Đa-vít, vì cha mình đã sỉ nhục người. 35 Sáng hôm sau, Giô-na-than đi ra ngoài đồng tới chỗ đã hẹn với Đa-vít; có một đứa tớ nhỏ theo ông. 36 Ông nói với nó: “Hãy chạy nhặt những mũi tên ta sẽ bắn.” Đứa đầy tớ chạy đi, Giô-na-than bắn một mũi tên vượt qua nó. 37 Khi đứa trẻ chạy đến nơi có mũi tên Giô-na-than đã bắn, thì Giô-na-than la lên: “Mũi tên chẳng phải ở bên kia của mầy sao?” 38 Giô-na-than lại bảo đứa trẻ: “Đi mau lên, chớ dừng lại!” Đầy tớ của Giô-na-than nhặt mũi tên, rồi trở lại với chủ mình. 39 Nhưng đứa trẻ không biết gì cả, chỉ Đa-vít và Giô-na-than hiểu điều đó có nghĩa gì. 40 Giô-na-than đưa cung tên cho đầy tớ mình, và bảo: “Hãy đi, đem về thành.” 41 Khi đứa đầy tớ đã đi rồi, Đa-vít đứng dậy từ phía nam; sấp mặt xuống đất ba lần, rồi hai người hôn nhau và khóc, Đa-vít khóc nhiều hơn. 42 Giô-na-than nói với Đa-vít: “Anh hãy đi bình an! Chúng ta đã nhân danh Đức Giê-hô-va lập lời thề với nhau rằng: ‘Đức Giê-hô-va sẽ làm chứng giữa tôi và anh, giữa dòng dõi tôi và dòng dõi anh đến đời đời.’” 43 Vậy, Đa-vít đứng dậy và đi, còn Giô-na-than trở vào trong thành.

Suy ngẫm và hiểu

Đa-vít không đến bàn ăn của vua, và Giô-na-than đã nói dối rằng Đa-vít đã đi Bết-lê-hem để dâng tế lễ hàng năm của gia đình ông. Điều này là một phần kế hoạch Giô-na-than và Đa-vít thực hiện để tìm ra tấm lòng thực sự của Sau-lơ về Đa-vít. Như đã mong đợi, câu trả lời tức giận của vua Sau-lơ cho thấy rằng ông ta sẽ chắc chắn tìm cách giết Đa-vít. Vì thế, Giô-na-than đã cảnh báo Đa-vít theo kế hoạch mà họ đã đặt ra trước đó, và khóc với Đa-vít, người phải chạy trốn khỏi cung điện của vua bởi vì cha ông ấy. Ông ấy cũng tái xác quyết lời hứa mà họ đã đưa ra giữa họ trước Đức Chúa Trời (c.24-43).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.42 Đức Chúa Trời mong muốn sự hiệp một giữa các anh chị em Cơ Đốc nhân. Ngài thực sự muốn các tín hữu cân nhắc và giúp đỡ lẫn nhau giống như Đa-vít và Giô-na-than. Vì vậy, nếu chúng ta tìm kiếm sự hiệp một, Đức Chúa Trời sẽ giúp chúng ta đạt được sự đoàn kết trong Đấng Christ qua Đức Thánh Linh.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.30 Sự liên kết của anh em trong Đấng Christ có thể còn mạnh mẽ hơn mối liên hệ của tình anh em theo huyết thống. Nếu có một sự xung đột giữa những mong ước của gia đình một người và mạng lệnh của Đức Chúa Trời, chúng ta phải luôn luôn chọn vâng lời Đức Chúa Trời. Bằng cách này, giống như Giô-na-than, chúng ta có thể được sử dụng để xây dựng Vương quốc Đức Chúa Trời hơn là một vương quốc của riêng chúng ta.

Tham khảo

20:31 mầy và vương quốc mầy không vững chắc đâu. Điều này đúng, nhưng Giô-na-than đã có mối liên hệ với nó (c.14–15). Sau-lơ coi việc làm vua là việc nối ngôi, cho dù không có một sự giải thích thiên thượng nào cho việc ông ta làm vậy.

Cầu nguyện: Cha ôi, xin giúp chúng con sẵn lòng từ bỏ vinh quang của riêng chúng con vì sự phát triển của Vương quốc của Đức Chúa Jêsus Christ, Con Ngài lựa chọn.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 31-33

Bình Luận:

You may also like