Home Dưỡng Linh Ngày 31 – Lòng Yêu Mến Của Giô-Na-Than Và Sự Ganh Tỵ Của Sau-Lơ

Ngày 31 – Lòng Yêu Mến Của Giô-Na-Than Và Sự Ganh Tỵ Của Sau-Lơ

by SU Việt Nam
30 đọc

Giô-na-than yêu mến Đa-vít như chính mạng sống mình, nhưng Sau-lơ, người ganh tỵ khi ông ta thấy người ta kính trọng Đa-vít nhiều hơn chính mình, đã cố giết Đa-vít.

1 Sa-mu-ên 18:1-16

1 Đa-vít vừa tâu với Sau-lơ xong thì tâm hồn của Giô-na-than kết chặt với tâm hồn Đa-vít, đến nỗi Giô-na-than yêu mến Đa-vít như chính mạng sống mình. 2 Từ ngày đó, Sau-lơ giữ Đa-vít lại, không để chàng trở về nhà cha mình nữa. 3 Giô-na-than kết ước với Đa-vít, vì ông yêu mến Đa-vít như chính mạng sống mình. 4 Giô-na-than cởi áo khoác mình đang mặc đưa cho Đa-vít cùng với áo giáp, cả gươm, cung, và thắt lưng của mình nữa. 5 Khi Đa-vít ra trận, bất cứ nơi nào Sau-lơ sai đi, ông đều thành công. Vì thế, Sau-lơ phong cho ông làm chỉ huy trưởng quân đội. Ông được lòng toàn dân và cả triều thần của Sau-lơ nữa. 6 Khi Đa-vít đã giết được người Phi-li-tin và cùng đạo quân trở về thì những phụ nữ từ khắp các thành Y-sơ-ra-ên đi ra đón vua Sau-lơ, vừa hát vừa múa, reo mừng với trống cơm, và các thứ nhạc khí khác. 7 Những phụ nữ ấy vừa múa vừa hát đối đáp với nhau rằng:

“Sau-lơ giết hàng ngàn,

Còn Đa-vít giết hàng vạn!”

8 Sau-lơ rất tức giận và bực mình vì những lời nầy. Ông nói: “Người ta cho Đa-vít hàng vạn, còn ta hàng nghìn; chỉ còn thiếu cho nó vương quyền mà thôi!” 9 Kể từ ngày ấy, Sau-lơ thường nhìn Đa-vít với cặp mắt ganh tị. 10 Hôm sau, Đức Chúa Trời sai ác thần nhập vào Sau-lơ, ông nói lảm nhảm trong nhà, còn Đa-vít vẫn đánh đàn như mọi ngày. Sau-lơ cầm một cây giáo trong tay, 11 và phóng giáo vào Đa-vít vì ông thầm nghĩ: “Ta sẽ ghim nó vào vách.” Nhưng Đa-vít tránh khỏi mũi giáo hai lần. 12 Sau-lơ sợ Đa-vít vì Đức Giê-hô-va ở với Đa-vít, nhưng đã từ bỏ ông. 13 Sau-lơ đẩy Đa-vít đi xa, cho ông làm chỉ huy trưởng nghìn quân. Đa-vít dẫn quân ra vào trận mạc. 14 Ông thành công trong mọi việc vì Đức Giê-hô-va ở với ông. 15 Thấy Đa-vít rất thành công như thế, Sau-lơ lại càng sợ ông. 16 Nhưng toàn dân Y-sơ-ra-ên và Giu-đa đều yêu mến Đa-vít vì ông dẫn họ ra vào trận mạc.

Suy ngẫm và hiểu

Đa-vít đã chiến đấu dũng cảm cho Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời đã ban tặng cho Đa-vít lòng yêu mến và sự thừa nhận công khai, như thiên tài. Đa-vít được Giô-na-than yêu mến, và được những người nữ và toàn dân Y-sơ-ra-ên công nhận. Đa-vít đã không cố nắm quyền điều khiển sự sống của riêng mình, có được được vị trí cao hơn hay thực hiện những tham vọng riêng của chàng, nhưng Đức Chúa Trời cho phép Đa-vít một cách từ từ có được các đặc ân của vị vua. Tuy nhiên, khi Đa-vít ngày càng trở nên một nhân vật quan trọng, thì sự ganh tị và nỗi sợ hãi của Sau-lơ cũng dần gia tăng (c.10-16).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.12-14 Đức Chúa Trời ở cùng Đa-vít, người đang có nguy cơ bị ám sát vì sự ganh tỵ của Sau-lơ. Vì thế, tất cả mọi người, trừ Sau-lơ, đều yêu mến và cảm phục Đa-vít. Chúng ta có tuyệt vọng khi chúng ta trải qua sự khốn khổ không thể giải thích được, hay không? Chúng ta hãy được khích lệ bởi Lời Chúa: “Ông thành công trong mọi việc vì Đức Giê-hô-va ở với ông”.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.5, 12-15 Bất cứ nơi nào ông đi, bất cứ điều gì ông làm, và bất cứ ai ông đã gặp, Đa-vít đều thành công. Cho nên, ông được người ta công nhận ở khắp nơi. Tuy nhiên, Sau-lơ lo sợ Đức Chúa Trời ở cùng Đa-vít và khiến Đa-vít trở nên khôn ngoan. Khi bước đi với kẻ đầy quyền lực, có thể có sự tham lam, ganh tỵ và sự bị kìm hãm, nhưng khi bước với Đức Chúa Trời, thì có sự khôn ngoan, tình yêu thương và sự cảm phục.

Tham khảo

18: 6 Những phụ nữ ở Y-sơ-ra-ên đã ăn mừng chiến thắng bằng cách vừa hát vừa múa với các nhạc cụ, đặc biệt với trống cơm (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:20; Các Quan Xét 11:34; xem ghi chú trong 1 Sa-mu-ên 10:5). Nhiều tượng nhỏ bằng đất sét hoặc bằng đồng miêu tả các phụ nữ đang chơi trống cơm đã được khám phá ở Phê-ni-xi (ngày nay là Li-ban), và Trans-Gioóc-đan (thuộc tiểu vương quốc Ả-rập), Y-sơ-ra-ên. Chúng có thể có liên quan đến việc cầu nguyện hoặc ca ngợi sự chiến thắng.

Cầu nguyện: Thưa Chúa, xin hãy giúp chúng con được yêu mến nhờ sự khôn ngoan Ngài đã ban cho chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 16-18

Bình Luận:

You may also like