Home Dưỡng Linh Ngày 22 – Bệnh Da Liễu Và Sự Truyền Lệnh Về Vết Mốc Trên Quần Áo

Ngày 22 – Bệnh Da Liễu Và Sự Truyền Lệnh Về Vết Mốc Trên Quần Áo

by SU Việt Nam
30 đọc

Dân Y-sơ-ra-ên cách ly những người bị ô uế để ngăn chặn sự lan ra của tình trạng không thanh sạch trong cộng đồng, và tất cả những món đồ đã trở nên ô uế, được hủy bỏ. Điều này là bởi vì họ không thể sống làm dân sự Đức Chúa Trời mà không thanh sạch.

Lê-vi Ký 13:40-59

40 Khi một người bị rụng tóc, hói đầu thì người ấy vẫn thanh sạch. 41 Người rụng tóc phía trước đầu là một người hói trán, người ấy vẫn thanh sạch. 42 Nhưng nếu chỗ hói đầu hay hói trán có một vết trắng hồng thì đó là bệnh phong hủi phát ra từ chỗ hói đầu hay là hói trán. 43 Thầy tế lễ phải khám người ấy, nếu thấy vết sưng ở chỗ hói đầu hay hói trán có màu trắng hồng, giống như bệnh phong hủi trên da thịt, 44 thì người ấy bị bệnh ngoài da nguy hiểm; thầy tế lễ sẽ tuyên bố người ấy là ô uế vì vết thương trên đầu.

45 Người mắc bệnh phong hủi phải mặc quần áo rách, xõa tóc, che râu lại và kêu lên: ‘Ô uế! Ô uế!’ 46 Ngày nào người ấy còn mắc bệnh thì còn bị ô uế và phải sống một mình bên ngoài doanh trại.”

47 “Khi quần áo bị lên mốc như vết phong hủi, dù trên quần áo bằng len hay quần áo bằng vải gai, 48 trên hàng dệt, hàng đan bằng vải gai hay len, trên da hay là trên bất cứ vật gì làm bằng da, 49 nếu thấy vết đó màu hơi xanh hay hơi đỏ xuất hiện trên quần áo hoặc trên da, trên hàng dệt, hàng đan hoặc trên bất cứ vật gì bằng da, thì phải coi như vết mốc và phải đem đến trình cho thầy tế lễ. 50 Thầy tế lễ sẽ khám và để riêng vật đó ra trong bảy ngày. 51 Đến ngày thứ bảy, thầy tế lễ sẽ khám lại, nếu vết ấy lan ra trên quần áo, trên hàng dệt, hàng đan hoặc trên đồ vật bằng da, thì đó là vết mốc lây lan; vật đó bị ô uế. 52 Thầy tế lễ phải đốt quần áo, hàng dệt, hàng đan bằng len hoặc bằng gai, hoặc bất cứ vật gì bằng da đã bị mốc meo, vì đó là vết mốc dễ lây lan cần phải đốt trong lửa.

53 Trái lại, nếu thầy tế lễ khám và không thấy vết mốc đó lan ra trên quần áo, trên hàng dệt, hàng đan hoặc trên các vật dụng bằng da, 54 thì ông sẽ bảo họ đem giặt món đồ có vết mốc đó, rồi để riêng nó ra thêm bảy ngày nữa. 55 Khi giặt rồi, thầy tế lễ sẽ khám lại, nếu vết đó không đổi màu thì dù mốc không lan ra, món đó vẫn bị ô uế; các con phải đốt trong lửa dù vết mốc ăn vào mặt phải hay mặt trái.

56 Nhưng nếu sau khi giặt, vết mốc ấy mờ đi thì thầy tế lễ phải lột bỏ vết mốc ấy khỏi quần áo, đồ da hay hàng dệt, hàng đan. 57 Nếu vết mốc lại xuất hiện trên quần áo, trên hàng dệt, hàng đan hoặc trên các đồ vật bằng da, thì đó là một vết mốc lây lan, cần phải đốt đi. 58 Nhưng quần áo, hàng dệt, hàng đan hoặc món nào bằng da mà các con đã giặt và vết mốc đã biến mất thì phải đem giặt lần thứ hai và món đồ ấy sẽ được thanh sạch.”

59 Đó là luật về vết mốc meo trên quần áo bằng len hoặc bằng vải gai, trên hàng dệt, hàng đan, hoặc trên vật gì bằng da, để căn cứ vào đó mà tuyên bố vật ấy là thanh sạch hay ô uế.

Suy ngẫm và hiểu

Để ngăn ngừa người khác khỏi việc trở nên ô uế qua việc tiếp xúc với một người bị một căn bệnh ác tính, dân Y-sơ-ra-ên phải công bố sự ô uế của mình một cách công khai. Họ cũng phải sống một mình ở bên ngoài doanh trại cho đến khi được bình phục hoàn toàn (c.47-59).

Thêm vào đó, tất cả mọi vật bị mốc thầy tế lễ sẽ công bố là ô uế, cho dù đó là quần áo hay bất cứ thứ gì làm bằng da, cũng phải bị loại bỏ hoàn toàn khỏi dân Y-sơ-ra-ên. Bằng cách này, Đức Chúa Trời mong muốn sự thánh khiết trọn vẹn trong dân sự của Ngài (c.47-59).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.45-46 Những người bị làm cho ô uế bởi một căn bệnh da liễu ác tính, phải xé quần áo mình, để xõa tóc, và sống cách ly một mình. Điều này cho thấy quan trọng như thế nào đối với việc ngày nay chúng ta không được để mất mối liên hệ với Đức Chúa Trời qua việc trở nên ô uế bởi tội lỗi của chúng ta. Nó cũng dạy chúng ta rằng sự phân cách khỏi Đức Chúa Trời sẽ phân rẽ chúng ta và làm hư hại những mối quan hệ khác của chúng ta.

C.47-59 Các thầy tế lễ phải điều tra các tình trạng một cách kỹ lưỡng và kiểm tra chúng sau một thời gian dài để phán xét đúng và hành động để loại bỏ những thứ ô uế. Tương tự, chúng ta hãy kiểm tra chính mình để đảm bảo rằng sự ảnh hưởng của tội lỗi không lan ra trong cộng đồng của chúng ta. Đặc biệt ngày nay, trung tâm của phước hạnh, phúc âm sai lạc đang đầy dẫy trong các Hội Thánh của Hàn Quốc, chúng ta hãy phân biệt một cách rõ ràng sự ác đang đội lốt cái tốt, và dạn dĩ phơi bày nó ra.

Tham khảo

13:47-59 bệnh phong hủi trên một bộ quần áo. Nguyên nhân của căn bệnh như vậy bao gồm những loại mốc hoặc nấm khác nhau. Nếu căn bệnh lan ra hoặc không mất đi, người chủ phải đốt bộ quần áo. Nếu căn bệnh nhỏ đi, họ có thể xé bỏ chỗ bị hư hại và khâu vá lại bộ quần áo.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con sống luôn luôn ở trước Ngài, hỡi Chúa, và nhớ rằng không có gì còn lại nếu chúng con bị phân cách khỏi Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Mác 5-8

Bình Luận:

You may also like