Home Tôi Viết Bạn Có Thật Sự Tin Vào Sự Sống Lại Của Chúa Giê-xu?

Bạn Có Thật Sự Tin Vào Sự Sống Lại Của Chúa Giê-xu?

by Debbie Thủy
30 đọc

Bạn thân mến! Bạn có thật tin vào sự sống lại của Chúa Giê-xu?

Nếu bạn tin sao bạn còn tìm kiếm hào quang chóng qua thay cho vinh quang đời đời? Sao bạn còn kiêu căng, khoe khoang mình trội hơn người khác? Sao bạn ưa thích sự khen ngợi của loài người hơn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Sao bạn còn chú tâm đến những điều thấy được thay cho điều không thấy được? Khi điều thấy được chỉ là tạm thời còn điều không thấy được mới là vĩnh cửu.

Sao bạn lại nản lòng khi bị chèn ép, bị tuyệt vọng khi bị bắt bớ? Sao bạn quên rằng không gì có thể nghiền nát, tiêu diệt được bạn khi sự sống của Chúa Giê-xu đang ở trong bạn. Sự hoạn nạn nhẹ và tạm chỉ là con đường đưa bạn đến vinh quang cao trọng vĩnh cửu.

Sự sống của Chúa Giê-xu ở trong bạn cũng đồng nghĩa sự chết của Ngài cũng đang ở trong bạn vậy sao bạn lại ích kỷ chỉ sống cho riêng mình, xây dựng vương quốc của riêng mình? Sao bạn quên rằng bạn sẽ phải trình diện trước tòa án Đấng Christ để nhận lãnh tùy theo điều thiện hoặc ác bạn đã làm lúc còn trong thân xác.

Nếu bạn tin vào sự sống lại của Chúa Giê-xu sao bạn không tìm kiếm các phước thiêng liêng của các nơi trên trời? Sao bạn yêu mến nhà tạm trần gian này hơn được ở với Chúa nơi nước thiên đàng đời đời? Sao bạn quên rằng vàng bạc, đá quý rồi cũng chỉ giành cho lửa. Mọi mưu định trong lòng mình sẽ bị phơi bày ra ánh sáng chẳng gì có thể che giấu được Chúa.

Nếu bạn tin vào sự sống lại của Chúa Giê-xu mà bạn chỉ hướng lòng mình vào những điều trên đất này thôi thì bạn ơi trong tất cả mọi người bạn là người thảm hại hơn hết.

Nhưng nếu bạn tin vào sự sống lại của Chúa Giê-xu, bạn sẽ được biến đổi trở nên giống như Ngài, từ vinh quang đến vinh quang. Chết là hư nát nhưng sự sống lại là bất diệt, sự gieo ra là nhục nhưng sự sống lại là vinh, sự gieo ra là yếu đuối nhưng sự sống lại là mạnh mẽ, sự gieo ra là thân thể vật chất nhưng sự sống lại là thân thể thuộc linh.

Thịt và máu không thể hưởng vương quốc Đức Chúa Trời. Sự chết bị nuốt mất trong sự đắc thắng.

Vậy, hỡi bạn ơi hãy hướng mắt lên để thấy Chúa sống lại đang ngồi trên ngôi cao sang, vượt trên tất cả mọi quyền thống trị, mọi thẩm quyền, mọi thế lực, mọi chủ quyền cùng mọi danh hiệu.

Trong Ngài bạn sẽ được thừa hưởng mọi cơ nghiệp vinh quang, vậy hãy để sự sống lại của Chúa được tuôn tràn qua cách sống của bạn, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn. Amen!

Debbie Thủy

Bình Luận:

You may also like