Home Dưỡng Linh Ngày 22 – Ánh Mắt Nhân Từ Của Chúa

Ngày 22 – Ánh Mắt Nhân Từ Của Chúa

by SU Việt Nam
30 đọc

Việc Hội đồng Công luận chất vấn Đức Chúa Jêsus không chỉ chứng minh cụ thể hơn rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Mê-si-a, mà còn phơi bày ra một cách rõ ràng lịch sử đáng buồn của việc Giê-ru-sa-lem khước từ Đức Chúa Trời.

Lu-ca 22:54-71

54 Họ bắt Đức Chúa Jêsus dẫn đi và giải Ngài đến nhà thầy tế lễ thượng phẩm. Phi-e-rơ đi theo Ngài xa xa. 55 Họ nhóm lửa giữa sân rồi ngồi với nhau, Phi-e-rơ cũng ngồi giữa họ. 56 Một đầy tớ gái thấy Phi-e-rơ ngồi gần đống lửa thì nhìn ông chăm chăm và nói: “Ông nầy cũng ở với người ấy.” 57 Nhưng Phi-e-rơ liền chối và nói: “Nầy chị kia, tôi không biết ông ấy đâu!” 58 Một lúc sau, có người khác thấy Phi-e-rơ và nói: “Ông cũng thuộc về bọn đó!” Phi-e-rơ đáp: “Nầy anh, không phải đâu!” 59 Khoảng một giờ sau, có kẻ khác quả quyết rằng: “Chắc chắn ông nầy cũng ở với Jêsus, vì ông ta cũng là người Ga-li-lê.” 60 Nhưng Phi-e-rơ nói: “Nầy anh, tôi không biết anh nói gì!” Ngay lúc Phi-e-rơ còn đang nói thì gà gáy. 61 Chúa quay lại nhìn ông. Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa đã phán: “Hôm nay, khi gà chưa gáy, con sẽ chối Ta ba lần.” 62 Phi-e-rơ đi ra ngoài và khóc lóc đắng cay.

63 Những kẻ canh giữ Đức Chúa Jêsus chế nhạo và đánh Ngài. 64 Họ bịt mắt Ngài lại, rồi hỏi: “Hãy nói tiên tri đi! Ai đánh anh đó?” 65 Họ còn nói nhiều lời khác nhục mạ Ngài.

66 Đến sáng hôm sau, các trưởng lão trong dân, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo nhóm lại, rồi họ giải Đức Chúa Jêsus đến Hội đồng Công luận. 67 Họ hỏi: “Nếu ngươi là Đấng Christ, hãy nói cho chúng ta biết.” Ngài đáp: “Nếu Ta nói, các ngươi sẽ không tin; 68 nếu Ta hỏi, thì các ngươi sẽ không trả lời. 69 Nhưng từ nay về sau, Con Người sẽ ngồi bên phải Đức Chúa Trời quyền năng.” 70 Tất cả đều hỏi: “Vậy ngươi là Con Đức Chúa Trời sao?” Ngài đáp: “Chính các ngươi đã nói như vậy.” 71 Họ nói: “Chúng ta đâu cần thêm chứng cớ gì nữa? Chính chúng ta đã nghe từ miệng nó nói ra rồi!”

Suy ngẫm và hiểu

Khi Ngài bị bắt, Phi-e-rơ vẫn đi theo Đức Chúa Jêsus, nhưng từ đằng xa, và khi người ta nhận ra ông thì ông chối Đức Chúa Jêsus ba lần. Ngay lập tức sau khi gà gáy, Phi-e-rơ đã bắt gặp ánh mắt của Đức Chúa Jêsus, Đấng đã quay lại và nhìn thẳng vào ông. Nhưng Đức Chúa Jêsus đã không nhìn Phi-e-rơ với sự quở trách, mà với sự thương xót vì sự yếu đuối của Phi-e-rơ.Vì điều này, Phi-e-rơ đã đi ra ngoài và khóc lóc một cách cay đắng (c.54-62).

Như Ngài đã nói trước, Đức Chúa Jêsus bị sỉ nhục và chất vấn. Ngài trả lời: “Chính các ngươi đã nói như vậy” (c.70),là lời buộc tội trực tiếp chống lại Giê-ru-sa-lem, là những kẻ đã bắt bớ các tiên tri suốt trong lịch sử và bây giờ lại có ý định giết Đấng Mê-si-a (c.63-71).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.67-70 Đáp lại câu hỏi: “Ngươi có phải là Đấng Christ không?” Đức Chúa Jêsus đã trả lời một cách gián tiếp bằng cách nói rằng: “Con Người sẽ ngồi bên phải Đức Chúa Trời”. Tuy nhiên, với câu hỏi: “Ngươi là Con Đức Chúa Trời sao?” thì Ngài trả lời một cách trực tiếp – “Chính các ngươi đã nói như vậy”. Trong khi các lãnh đạo tôn giáo sẽ giết Đức Chúa Jêsus vì những lời buộc tội về chính trị sai trật của họ, Đức Chúa Jêsus lại cho thấy qua sự chất vấn này rằng, trên thực tế Ngài sẽ chết vì Ngài là Đấng Christ.

C.61-62 Sau khi gà gáy, Đức Chúa Jêsus đã quay lại và nhìn Phi-e-rơ, người đã chối Ngài. Đó không phải là một cái nhìn kết tội, mà là cái nhìn thương xót và tha thứ. Cái nhìn đầy yêu thương của Đức Chúa Jêsus đã dẫn Phi-e-rơ đến nơi của sự ăn năn thật. Chúng ta có ở trong những hoàn cảnh tuyệt vọng và mất hết hy vọng, những lỗi lầm và thất bại, hoài nghi và bất tín không? Chúng ta hãy quay đi khỏi những chỉ trích tàn nhẫn và tội lỗi tàn bạo với ánh mắt nhân từ của Chúa. Đó là khởi đầu của sự phục hồi.

Tham khảo

22:69 Con Người sẽ ngồi bên phải Đức Chúa Trời ….Đức Chúa Jêsus công bố rằng Ngài là Đấng Mê-si-a trong thân xác, đã được báo trước bởi người Do Thái và cũng là Con Người mang thần tính (Đa-ni-ên 7:13-14), Đấng ngồi bên phải Đức Chúa Trời (Thi Thiên 110:1-2) và là Đấng sẽ đến trong quyền phép để tể trị trên đất.

22:71 Chúng ta đâu cần thêm chứng cứ gì nữa?Mong muốn bắt Đức Chúa Jêsus với điều mà Ngài có thể nói (so sánh 11:54; 20:20, 26) đã đạt được. Chính chúng ta đã nghe từ miệng nó nói ra rồi cho thấy rằng các thành viên của Hội đồng Công luận coi những tuyên bố của Đức Chúa Jêsus (22:68-70) là đủ để kết tội Ngài.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con không sống đời sống chối Ngài bằng môi miệng và những hành động của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ô-sê 1-3

Bình Luận:

You may also like