Home Văn Nghệ Vì Ai?

Vì Ai?

by Ban Biên Tập
30 đọc

Vì ai Chúa chịu khổ hình?
Vì tôi, vì bạn lên mình kiêu căng
Vì tôi, vì bạn bao lần
Vô tình, bất nghĩa, cằn nhằn, say sưa
Vì tôi, vì bạn lọc lừa
Tham lam, ích kỷ, a dua hại người
Nhiều khi ăn, nói nặng lời
Với người lân cận, cả người anh em.
Vì tôi, vì bạn triền miên
Ngày qua, tháng lại mưu tìm lợi danh.
Con Trời-Ngài đã Giáng sanh
Nhịp cầu ân sủng, Tin Lành giảng rao.
Chao ôi! Tình  Chúa lớn lao!
Ta mau hối cải, cùng nhau trở về
Tin thờ Chúa, chần chờ chi
Thập hình Chúa gánh bởi vì tội ta.
Thập hình, tình Chúa bao la.

T-N-P

Bình Luận:

You may also like