Home Dưỡng Linh Ngày 12 – Người Cai Trị Thật

Ngày 12 – Người Cai Trị Thật

by SU Việt Nam
30 đọc

Những câu hỏi về thuế được đưa ra để gài bẫy Đức Chúa Jêsus, nhưng qua sự trả lời khôn ngoan của Ngài, Đức Chúa Jêsus đã cho thấy ai là người cai trị thật.

Lu-ca 20:19-26 

19 Chính giờ đó, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo tìm cách bắt Ngài, vì biết Ngài dùng ẩn dụ ấy ám chỉ họ, nhưng họ lại sợ dân chúng.

20 Vậy, họ theo dõi Đức Chúa Jêsus và sai những thám tử giả vờ làm người thật thà, mong bắt bẻ Ngài trong lời nói để nộp Ngài cho nhà cầm quyền và tòa tổng đốc. 21 Những người đó hỏi Đức Chúa Jêsus: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy nói và dạy một cách đúng đắn, không thiên vị ai, nhưng dạy đường lối của Đức Chúa Trời cách trung thực. 22 Vậy, việc chúng tôi nộp thuế cho Sê-sa có đúng luật hay không?” 23 Biết rõ sự xảo trá của họ, Ngài bảo: 24 “Hãy cho Ta xem một đồng đơ-ni-ê. Đồng tiền nầy mang hình và hiệu của ai?” Họ đáp: “Sê-sa.” 25 Ngài phán: “Thế thì, hãy trả cho Sê-sa những gì của Sê-sa; hãy trả cho Đức Chúa Trời những gì của Đức Chúa Trời.” 26 Trước mặt dân chúng, họ không thể bắt bẻ Ngài một lời nào cả. Họ kinh ngạc trước câu giải đáp của Ngài nên đành nín lặng.

Suy ngẫm và hiểu

Các thầy thông giáo và các thầy tế lễ biết rằng câu chuyện ngụ ngôn về những người nông dân thuê đất đó, là nhằm vào họ, nhưng họ không nhận ra rằng đó cũng chính là cơ hội để họ ăn năn. Cho nên, phản ứng của họ là cố gài bẫy Đức Chúa Jêsus bằng cách hỏi Ngài về thuế và khiến Ngài bị bắt (c.19-20).Đáp lại, Đức Chúa Jêsus phán với họ rằng hãy trả cho Sê-sa vật gì của Sê-sa và trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, những đồng tiền có hình của Sê-sa trên đó là thuộc về Sê-sa, còn những người mang hình ảnh của Đức Chúa Trời trong lòng họ thì thuộc về Đức Chúa Trời. Dân của Đức Chúa Trời là những người sống trong sự thuận phục phép tắc của Đức Chúa Trời (c.21-26).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.23-25 Đức Chúa Jêsus thừa nhận thẩm quyền Đức Chúa Trời ban cho những người ở thế gian (Rô-ma 13:7), nhưng còn dạy rằng trước hết chúng ta phải trung thành với Đức Chúa Trời, Đấng giám sát mọi nước và mọi thẩm quyền. Vậy nên, các Cơ Đốc nhân phải có khả năng đứng lên chống lại sự bất công và những điều bất hợp pháp của một dân tộc bằng những tiêu chuẩn công lý và công chính của Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.19-20, 26 Mặc dù các lãnh đạo tôn giáo, những người cố gài bẫy và bắt giữ Đức Chúa Jêsus, đều ngạc nhiên về sự trả lời khôn ngoan của Ngài, nhưng họ không thay đổi thái độ của mình đối với Đức Chúa Jêsus. Có lẽ họ cảm thấy mình có quá nhiều thứ có thể mất, nếu họ thừa nhận rằng Ngài đã nói sự thật và ăn năn. Trên đời này, chẳng có gì đủ giá trị có thể sánh với Đức Chúa Jêsus.

Tham khảo   

20:20 tổng đốc. Bôn-xơ Phi-lát. 20:22. Có đúng luật hay không?Một số người Do Thái cho rằng việc nộp bất kỳ loại thuế nào cho kẻ cai trị người ngoại là trái với uy quyền của Đức Chúa Trời trên dân Ngài.

20:25 hãy trả cho Sê-sa.Đồng tiền bằng bạc (đồng đơ-ni-ê) có hình của Sê-sa và bày tỏ lòng kính trọng mà họ nên có đối với ông ta. Đức Chúa Jêsus thêm vào một mạng lệnh quan trọng hơn: người ta nên trả cho Đức Chúa Trời những gì mang hình ảnh và chân dung của Đức Chúa Trời, cụ thể là chính bản thân họ.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con loại bỏ những sự dối trá và sự lừa gạt của mình, và xin hãy giúp chúng con thực hiện ý muốn Ngài trong thế gian này là những Cơ Đốc nhân thật và những công dân trung thành.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-xê-chi-ên 25-28

Bình Luận:

You may also like